Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Numeri 30:1-16

30  Wathetha uMoses kwiintloko+ zezizwe zoonyana bakaSirayeli, esithi: “Lilo eli ilizwi aliyaleleyo uYehova:  Xa athe umntu wenza isibhambathiso+ kuYehova okanye wafunga isifungo+ sokuwubopha ngesibhambathiso sokuzila+ umphefumlo wakhe, makangalaphuli ilizwi lakhe.+ Makenze ngokwako konke okuphume emlonyeni wakhe.+  “Xa lithe ibhinqa lenza isibhambathiso kuYehova+ okanye lazibopha ngesibhambathiso sokuzila lisendlwini kayise ebutsheni balo,  wasiva uyise isibhambathiso salo okanye isibhambathiso sokuzila elibophe ngaso umphefumlo walo waza wathi cwaka uyise kulo, zimele zime zonke izibhambathiso zalo, nezibhambathiso zokuzila zonke+ elibophe umphefumlo walo ngazo ziya kuma.  Kodwa ukuba uthe uyise walalela ngomhla wokuziva kwakhe izibhambathiso zalo zonke okanye izibhambathiso zokuzila kwalo elibophe umphefumlo walo ngazo, aziyi kuma, kodwa uYehova wolixolela, ngokuba elalele uyise.+  “Noko ke, ukuba lithe laba nendoda, linesibhambathiso+ okanye lathi lingacinganga lenza isithembiso ngemilebe yalo sokubopha umphefumlo walo,  yeva indoda yalo yaza yathi cwaka kulo ngomhla wokuva kwayo, zimele zime izibhambathiso zalo okanye izibhambathiso zokuzila elibophe umphefumlo walo ngazo ziya kuma.+  Kodwa ukuba ithe indoda yalo yalalela+ ngomhla wokuva kwayo, yoba isitshitshisile isibhambathiso salo esiphezu kwalo nesithembiso semilebe yalo elithe lingacinganga labopha ngaso umphefumlo walo, kwaye uYehova wolixolela.+  “Ngokuphathelele isibhambathiso somhlolokazi okanye umfazi oqhawule umtshato, yonk’ into abophe umphefumlo wakhe ngayo iya kuma phezu kwakhe. 10  “Noko ke, ukuba kusendlwini yendoda yakhe apho asenzele khona isibhambathiso sakhe+ okanye apho awubophe khona umphefumlo wakhe ngesifungo sesibhambathiso sokuzila, 11  yeva indoda yakhe yaza yathi cwaka kuye, yoba ayimalelanga; ngoko zimele zime zonke izibhambathiso zakhe okanye nasiphi na isibhambathiso sokuzila abophe umphefumlo wakhe ngaso siya kuma. 12  Kodwa ukuba ithe indoda yakhe yazitshitshisa ngokupheleleyo ngomhla wokuva kwayo nawaphi na amazwi emilebe yakhe ngezibhambathiso zakhe okanye ngesibhambathiso somphefumlo sokuzila kwakhe, aziyi kuma.+ Indoda yakhe izitshitshisile, kwaye uYehova womxolela.+ 13  Nasiphi na isibhambathiso okanye isifungo sesibhambathiso sokuzila sokuxhwalekisa umphefumlo,+ indoda yakhe ingasimisela okanye isitshitshise. 14  Kodwa ukuba indoda yakhe ithe cwaka ngokupheleleyo kuye imihla ngemihla, yoba izimisele zonke izibhambathiso zakhe nezibhambathiso zokuzila zonke eziphezu kwakhe.+ Yoba izimisele ngokuba yathi cwaka kuye ngomhla wokuva kwayo. 15  Ukuba ithe yazitshitshisa ngokupheleleyo emva kokuziva kwayo, yosithwala isiphoso sakhe.+ 16  “Yiyo leyo imimiselo uYehova awamyalela ngayo uMoses phakathi kwendoda nomfazi wayo,+ naphakathi koyise nentombi yakhe ebutsheni bayo endlwini kayise.”+

Umbhalo osemazantsi