Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Numeri 29:1-40

29  “‘Ngenyanga yesixhenxe, ngolokuqala enyangeni leyo, nifanele nibe nendibano engcwele.+ Nize ningenzi naluphi na uhlobo lomsebenzi onzima.+ Yoba ngumhla wokukhalisa amaxilongo kuni.+  Nimele nenze umnikelo otshiswayo olivumba elithozamisayo kuYehova ngethole lenkomo eliyinkunzi libe linye, nenkunzi yegusha enye, neenkunzi zeemvana ezimnyaka-mnye ubudala, eziphilileyo, zibe sixhenxe;+  nomnikelo wazo wokudla okuziinkozo womgubo ocolekileyo ogalelwe ioli, ube yimilinganiselo emithathu yeshumi kuyo inkunzi yenkomo, nemilinganiselo yeshumi ibe mibini kuyo inkunzi yegusha,+  nomlinganiselo weshumi ube mnye kwinkunzi yemvana nganye kuzo iinkunzi zeemvana ezisixhenxe;+  netakane lebhokhwe eliyinkunzi libe linye lomnikelo wesono wokunicamagushela;+  ngaphandle komnikelo otshiswayo wenyanga+ nomnikelo wawo wokudla okuziinkozo+ nomnikelo otshiswayo othe rhoqo+ nomnikelo wawo wokudla okuziinkozo,+ ndawonye neminikelo yawo ethululwayo,+ ngokwenkqubo yawo eqhelekileyo, ube livumba elithozamisayo, umnikelo wasemlilweni kuYehova.+  “‘Ngolweshumi enyangeni leyo yesixhenxe nifanele nibe nendibano engcwele,+ yaye nimele niyixhwalekise imiphefumlo yenu.+ Nize ningenzi naluphi na uhlobo lomsebenzi.+  Nimele nisondeze umnikelo otshiswayo kuYehova, olivumba elithozamisayo, wethole lenkomo eliyinkunzi enye, nenkunzi yegusha ibe nye, neenkunzi zeemvana ezimnyaka-mnye ubudala zibe sixhenxe.+ Zifanele zibe zeziphilileyo kuni.+  Yaye umnikelo wazo wokudla okuziinkozo ogalelwe ioli ufanele ube yimilinganiselo yeshumi emithathu kuyo inkunzi yenkomo, nemilinganiselo yeshumi emibini kuyo inkunzi yegusha enye,+ 10  nomlinganiselo weshumi ngokwahlukahlukeneyo kwinkunzi yemvana nganye kuzo iinkunzi zeemvana ezisixhenxe;+ 11  netakane lebhokhwe elinye lomnikelo wesono, ngaphandle komnikelo wesono wokucamagusha+ nomnikelo otshiswayo othe rhoqo nomnikelo wawo wokudla okuziinkozo, ndawonye neminikelo yawo ethululwayo.+ 12  “‘Yaye ngosuku lweshumi elinesihlanu lwenyanga yesixhenxe+ nifanele nibe nendibano engcwele.+ Nize ningenzi naluphi na uhlobo lomsebenzi onzima,+ yaye nimele nibhiyozele umthendeleko kuYehova iintsuku ezisixhenxe.+ 13  Kwaye nimele nisondeze umnikelo otshiswayo,+ umnikelo wasemlilweni, olivumba elithozamisayo kuYehova, wamathole alishumi elinesithathu eenkomo aziinkunzi, neenkunzi zeegusha ezimbini, neenkunzi zeegusha ezimnyaka-mnye ubudala zibe lishumi elinesine. Zifanele zibe zeziphilileyo.+ 14  Yaye umnikelo wazo wokudla okuziinkozo womgubo ocolekileyo ogalelwe ioli ufanele ube yimilinganiselo yeshumi emithathu kwinkunzi yenkomo nganye kuzo iinkunzi zeenkomo ezilishumi elinesithathu, nemilinganiselo yeshumi ibe mibini kwinkunzi yegusha nganye kuzo iinkunzi zeegusha ezimbini,+ 15  nomlinganiselo weshumi kwinkunzi yemvana nganye kuzo iinkunzi zeemvana ezilishumi elinesine;+ 16  netakane lebhokhwe elinye lomnikelo wesono, ngaphandle komnikelo otshiswayo othe rhoqo, nomnikelo wawo wokudla okuziinkozo kunye nomnikelo wawo othululwayo.+ 17  “‘Ngosuku lwesibini aya kuba lishumi elinesibini amathole eenkomo aziinkunzi, zibe mbini iinkunzi zeegusha, zibe lishumi elinesine iinkunzi zeemvana ezimnyaka-mnye ubudala, eziphilileyo;+ 18  nomnikelo wazo wokudla okuziinkozo+ neminikelo yazo ethululwayo+ kuzo iinkunzi zeenkomo, nakuzo iinkunzi zeegusha nakuzo iinkunzi zeemvana ngangenani lazo ngokwenkqubo eqhelekileyo;+ 19  netakane lebhokhwe libe linye lomnikelo wesono,+ ngaphandle komnikelo otshiswayo othe rhoqo nomnikelo wawo wokudla okuziinkozo, ndawonye neminikelo yawo ethululwayo.+ 20  “‘Ngosuku lwesithathu ziya kuba lishumi elinanye iinkunzi zeenkomo, zibe mbini iinkunzi zeegusha, zibe lishumi elinesine iinkunzi zeemvana ezimnyaka-mnye ubudala, eziphilileyo;+ 21  nomnikelo wazo wokudla okuziinkozo+ neminikelo yazo ethululwayo+ kuzo iinkunzi zeenkomo, nakuzo iinkunzi zeegusha nakuzo iinkunzi zeemvana ngangenani lazo ngokwenkqubo eqhelekileyo; 22  nebhokhwe enye yomnikelo wesono,+ ngaphandle komnikelo otshiswayo othe rhoqo kwanomnikelo wawo wokudla okuziinkozo nomnikelo wawo othululwayo. 23  “‘Ngosuku lwesine ziya kuba lishumi iinkunzi zeenkomo, zibe mbini iinkunzi zeegusha, zibe lishumi elinesine iinkunzi zeemvana ezimnyaka-mnye ubudala, eziphilileyo;+ 24  nomnikelo wazo wokudla okuziinkozo+ neminikelo yazo ethululwayo+ kuzo iinkunzi zeenkomo, nakuzo iinkunzi zeegusha nakuzo iinkunzi zeemvana ngangenani lazo ngokwenkqubo eqhelekileyo;+ 25  netakane lebhokhwe libe linye lomnikelo wesono,+ ngaphandle komnikelo otshiswayo othe rhoqo,+ kwanomnikelo wawo wokudla okuziinkozo nomnikelo wawo othululwayo.+ 26  “‘Ngosuku lwesihlanu ziya kuba sithoba iinkunzi zeenkomo, zibe mbini iinkunzi zeegusha, zibe lishumi elinesine iinkunzi zeemvana ezimnyaka-mnye ubudala, eziphilileyo;+ 27  nomnikelo wazo wokudla okuziinkozo+ neminikelo yazo ethululwayo+ kuzo iinkunzi zeenkomo, nakuzo iinkunzi zeegusha nakuzo iinkunzi zeemvana ngangenani lazo ngokwenkqubo eqhelekileyo;+ 28  nebhokhwe enye yomnikelo wesono,+ ngaphandle komnikelo otshiswayo othe rhoqo kwanomnikelo wawo wokudla okuziinkozo nomnikelo wawo othululwayo.+ 29  “‘Ngosuku lwesithandathu ziya kuba sibhozo iinkunzi zeenkomo, zibe mbini iinkunzi zeegusha, zibe lishumi elinesine iinkunzi zeemvana ezimnyaka-mnye ubudala, eziphilileyo;+ 30  nomnikelo wazo wokudla okuziinkozo+ neminikelo yazo ethululwayo+ kuzo iinkunzi zeenkomo, nakuzo iinkunzi zeegusha nakuzo iinkunzi zeemvana ngangenani lazo ngokwenkqubo eqhelekileyo;+ 31  nebhokhwe enye yomnikelo wesono,+ ngaphandle komnikelo otshiswayo othe rhoqo, kwanomnikelo wawo wokudla okuziinkozo neminikelo yazo ethululwayo.+ 32  “‘Ngosuku lwesixhenxe ziya kuba sixhenxe iinkunzi zeenkomo, zibe mbini iinkunzi zeegusha, zibe lishumi elinesine iinkunzi zeemvana ezimnyaka-mnye ubudala, eziphilileyo;+ 33  nomnikelo wazo wokudla okuziinkozo+ neminikelo yazo ethululwayo+ kuzo iinkunzi zeenkomo, nakuzo iinkunzi zeegusha nakuzo iinkunzi zeemvana ngangenani lazo ngokwenkqubo eqhelekileyo;+ 34  nebhokhwe enye yomnikelo wesono,+ ngaphandle komnikelo otshiswayo othe rhoqo, kwanomnikelo wawo wokudla okuziinkozo nomnikelo wawo othululwayo.+ 35  “‘Ngosuku lwesibhozo nifanele nibe nendibano engcwele.+ Nize ningenzi naluphi na uhlobo lomsebenzi onzima.+ 36  Yaye nimele nisondeze umnikelo otshiswayo, umnikelo wasemlilweni, olivumba elithozamisayo kuYehova, wenkunzi yenkomo ibe nye, nenkunzi yegusha ibe nye, neenkunzi zeemvana ezimnyaka-mnye ubudala eziphilileyo, zibe sixhenxe;+ 37  nomnikelo wazo wokudla okuziinkozo+ neminikelo yazo ethululwayo+ kuyo inkunzi yenkomo, nakuyo inkunzi yegusha nakuzo iinkunzi zeemvana ngangenani lazo ngokwenkqubo eqhelekileyo;+ 38  nebhokhwe enye yomnikelo wesono,+ ngaphandle komnikelo otshiswayo othe rhoqo kwanomnikelo wawo wokudla okuziinkozo nomnikelo wawo othululwayo.+ 39  “‘Nize niyinikele kuYehova ngamaxesha enu emithendeleko amisiweyo,+ ngaphandle kweminikelo yenu yezibhambathiso+ neminikelo yenu yokuzithandela+ eminikelweni yenu etshiswayo+ naseminikelweni yenu yokudla okuziinkozo+ naseminikelweni yenu ethululwayo+ nasemibingelelweni yenu yobudlelane.’”+ 40  Yaye uMoses wathetha koonyana bakaSirayeli ngokwento yonke uYehova awamyalela yona uMoses.+

Umbhalo osemazantsi