Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Numeri 24:1-25

24  Wathi akubona uBhileham ukuba kuhle emehlweni kaYehova ukumsikelela uSirayeli, akaba semka ukuze abhenele kwizihlabo zamashwa+ njengakwezinye izihlandlo,+ kodwa wabubhekisa ubuso bakhe entlango.  Wathi uBhileham akuwaphakamisa amehlo akhe waza wambona uSirayeli emise iminquba ngokwezizwe zakhe,+ wasuka umoya kaThixo waba phezu kwakhe.+  Ngoko wathetha ngomzekeliso wathi:+ “Utsho uBhileham unyana kaBhehore,Itsho indoda eyomeleleyo eliso layo lingatywinwanga,+   Utsho ova amazwi kaThixo,+Obona umbono kaSomandla+Atsho awe phantsi etyhilwe amehlo:+   Hay’ ubuhle benkangeleko yeentente zakho, Yakobi, nobeminquba yakho, Sirayeli!+   Ithe tyaba okweentlambo,+Njengemiyezo engasemlanjeni.+Njengezityalo zekhala azityalileyo uYehova,Njengemisedare engasemanzini.+   Amanzi ahlala ethontsiza kwiiemele zakhe zezikhumba,Imbewu yakhe ingasemanzini amaninzi.+Ukumkani wakhe+ uya kuphakama ngakumbi kunoAgagi,+Nobukumkani bakhe buya kuphakanyiswa.+   UThixo umkhupha eYiputa;Amendu akhe anjengawenqu.+Uya kuzidla iintlanga, abacinezeli bakhe,+Awakrekrethe amathambo abo,+ abaqhekeze ngeentolo zakhe.+   Wagoba, wabuthuma njengengonyama,Njengengonyama, ngubani na ongamvusayo?+Basikelelekile abakusikelelayo,+Yaye baqalekisiwe abakuqalekisayo.”+ 10  Wavutha ke umsindo kaBhalaki kuBhileham waza waqhwaba izandla,+ wathi uBhalaki kuBhileham: “Ndikubizele ukuba uzishwabulele+ iintshaba zam, kodwa, khangela! uzisikelele ngokupheleleyo ezi zihlandlo zozithathu. 11  Ngoku ke khwelela uye endaweni yakho. Bendizixelele ukuba ndokuzukisa ngenene,+ kodwa, khangela! uYehova ukuvimbile uzuko.” 12  Wathi ke yena uBhileham kuBhalaki: “Bendingathethanga na nakubathunywa bakho owabathumela kum, ndisithi, 13  ‘Nokuba uBhalaki angandinika indlu yakhe izele yisilivere negolide, andinako ukuwugqitha umyalelo kaYehova, ndenze okulungileyo nokuba kokubi okuphuma entliziyweni yam. Oko akuthethayo uYehova, ndiya kuthetha kona’?+ 14  Ke ngoku ndiyahamba ndiya ebantwini bakowethu. Khawuze, ndikulumkise+ ngento esiya kuyenza esi sizwana kubantu bakho kamva ekupheleni kwemihla.”+ 15  Ngoko wathetha ngomzekeliso+ wathi: “Utsho uBhileham unyana kaBhehore,Itsho indoda eyomeleleyo eliso layo lingatywinwanga,+ 16  Utsho ova amazwi kaThixo,+Wakwazi ukwazi kOyena Uphakamileyo—Obona+ umbono kaSomandlaAtsho awe phantsi etyhilwe amehlo:+ 17  Ndiya kumbona,+ kodwa kungekhona ngoku;Ndiya kumkhangela, kodwa engekufuphi.Ngokuqinisekileyo kuya kuphuma inkwenkwezi+ kwaYakobi,Kusuke intonga yobukhosi ivela kwaSirayeli.+Yaye ngokuqinisekileyo uya kuziqhekeza iintlafuno zentloko kaMowabhi+Nokakayi lwabo bonke oonyana besiphithiphithi semfazwe. 18  UEdom umele abe lilifa,+Ewe, uSehire+ umele abe lilifa leentshaba zakhe,+Ngoxa uSirayeli yena ebonakalisa isibindi. 19  KwaYakobi kuya kuphuma ohamba esoyisa,+Atshabalalise nabaphi na abasindileyo esixekweni.”+ 20  Akumbona uAmaleki, waqhubeka ethetha ngomzekeliso esithi:+ “Ingqalo yeentlanga nguAmaleki,+Kodwa isiphelo sakhe sikukutshabalala.”+ 21  Akuwabona amaKeni,+ waqhubeka ethetha ngomzekeliso esithi: “Iluqilima indawo yakho yokuhlala, yaye uyimise engxondorheni. 22  Kodwa uyeza lowo oya kumtshisa uKhayin.+Kuya kude kube nini na ngaphambi kokuba iAsiriya ikuthimbe?”+ 23  Waqhubeka ethetha ngomzekeliso esithi:“Yeha! Ngubani na oya kusinda xa uThixo ebangela ukuba kwenzeke oku?+ 24  Kuya kuvela iinqanawa elunxwemeni lwaseKitim,+Ziyixhwalekise ngokuqinisekileyo iAsiriya,+Zimxhwalekise ngenene noEbhere.Kodwa naye uya kutshabalala ekugqibeleni.” 25  Emva koko wasuka uBhileham wahamba wabuyela endaweni yakhe.+ NoBhalaki wahamba indlela yakhe.

Umbhalo osemazantsi