Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IBhayibhile Kwi-Intanethi | INGUQULELO YEHLABATHI ELITSHA YEZIBHALO EZINGCWELE

Numeri 23:1-30

23  Wathi uBhileham kuBhalaki: “Ndakhele kule ndawo izibingelelo+ zibe sixhenxe uze undilungiselele kule ndawo iinkunzi zeenkomo zibe sixhenxe neenkunzi zeegusha zibe sixhenxe.”  Ngoko nangoko uBhalaki wenza kanye njengoko wathethayo uBhileham. Emva koko uBhalaki noBhileham banikela ngenkunzi yenkomo nangenkunzi yegusha kwisibingelelo ngasinye.+  Wathi uBhileham kuBhalaki: “Yima wena ngasemnikelweni wakho otshiswayo,+ undiyeke ndihambe mna. Mhlawumbi uYehova uya kunxibelelana nam, andihlangabeze.+ Ngoko ke nakuphi na andibonisa kona, ndokuxelela ngokuqinisekileyo.” Wahamba ke waya kwinduli engenanto.  Uthe uThixo akunxibelelana noBhileham,+ wathi yena Kuye: “Ndimise ngezintlu izibingelelo zasixhenxe, ndaza ndanikela ngenkunzi yenkomo nangenkunzi yegusha kwisibingelelo ngasinye.”+  Ngoko uYehova wabeka ilizwi emlonyeni kaBhileham+ wathi: “Buyela kuBhalaki, wenjenje ukuthetha.”+  Wabuyela ke kuye, yaye, khangela! yena neenkosana zonke zakwaMowabhi babemi ngakumnikelo wakhe otshiswayo.  Wandula ke wathetha ngomzekeliso+ wathi: “UBhalaki ukumkani wakwaMowabhi undithabathe kwa-Aram,+Ezintabeni zasempuma esithi:‘Yiza, undiqalekisele uYakobi.Ewe, yiza, uqalekise uSirayeli.’+   Ndingathini na ukushwabulela abo angabashwabulelanga uThixo?+Ndingathini na ukuqalekisa abo angabaqalekisanga uYehova?+   Kaloku nanko ndimbona ndisencotsheni yamawa,Nanko ndimbukele ndiphezu kweenduli.Esi sizwana sizimisele iminquba yaso sodwa,+Asibalelwa phakathi kwazo iintlanga.+ 10  Ngubani na ongawabalayo amasuntswana othuli lwakwaYakobi,+Nongayibalayo inxalenye yesine kaSirayeli?Umphefumlo wam mawufe ukufa kwabathe tye,+Ukuphela kwam kube njengokwabo.”+ 11  Wathi uBhalaki kuBhileham: “Yintoni le undenza yona? Ndikuthabathele ukuba uzishwabulele iintshaba zam, naku wena uzisikelela ngokupheleleyo.”+ 12  Waphendula yena wathi: “Oko akubekileyo uYehova emlonyeni wam mandingakunyamekeli na ndikuthethe?”+ 13  Wandula wathi uBhalaki kuye: “Khawuze siye ndaweni yimbi apho unokubabona khona. Uya kubona isiphelo sabo sodwa,+ akuyi kubabona bonke. Yaye uze undishwabulelele bona apho.”+ 14  Ngoko wamsa entsimini kaZofim, encotsheni yePisga,+ yaye ke wakha izibingelelo ezisixhenxe waza wanikela ngenkunzi yenkomo nangenkunzi yegusha kwisibingelelo ngasinye.+ 15  Emva koko wathi kuBhalaki: “Yima apha ngasemnikelweni wakho otshiswayo, ndize, ke mna, ndiye kunxibelelana naye phaya.” 16  Ngoko uYehova wanxibelelana noBhileham waza wabeka ilizwi emlonyeni wakhe wathi:+ “Buyela kuBhalaki,+ wenjenje ukuthetha.” 17  Wafika ke kuye, yaye, khangela! wayemi ngakumnikelo wakhe otshiswayo, neenkosana zakwaMowabhi zinaye. Wathi uBhalaki kuye: “Uthethe ntoni na uYehova?” 18  Wandula ke wathetha ngomzekeliso wathi:+ “Suka ume, Bhalaki, uphulaphule.Ndibekele indlebe, nyana kaTsipore.+ 19  UThixo akamntu ukuba athethe ubuxoki,+Akanyana waluntu ukuba azisole.+Etshilo nje yena akayi kwenza na,Ethethile nje akayi kuphumeza na?+ 20  Khangela! Ndithatyathelwe ukuba ndisikelele,Usikelele Yena,+ yaye andinakukurhoxisa oko.+ 21  Akawananzanga nawaphi na amandla angaqhelekanga+ asetyenziswa nxamnye noYakobi,Akabonanga nkathazo nxamnye noSirayeli.UYehova uThixo wakhe unaye,+Ukukhahlelwa kakhulu kukakumkani kuphakathi kwakhe. 22  UThixo uyabakhupha eYiputa.+Amendu akhe anjengawenqu.+ 23  Akunakusetyenziswa mabophe welishwa nxamnye noYakobi,+Yaye akunakuvunyiswa nxamnye noSirayeli.+Ngeli xesha kunokuthiwa ngoYakobi noSirayeli,‘Hayi oko akwenzileyo uThixo!’+ 24  Yabona, esi sizwana siya kusuka njengengonyama,Siphakame njengengonyama.+Asiyi kulala phantsi side sidle ixhoba,Sisele igazi lababuleweyo.”+ 25  Wathi uBhalaki kuBhileham: “Ukuba ke, akunakumshwabulela konke konke, ngoko, ubungafanelanga kumsikelela konke konke.” 26  Waphendula uBhileham wathi kuBhalaki: “Bendingathethanga na kuwe, ndathi, ‘Konke akuthethayo uYehova ndiya kwenza kona’?”+ 27  Ngoko wathi uBhalaki kuBhileham: “Nceda ke uze. Mandikuse kwenye indawo. Mhlawumbi kolunga emehlweni kaTHIXO oyinyaniso ukuba undishwabulelele yena apho.”+ 28  UBhalaki wamsa ke uBhileham encotsheni yePehore, ekhangele eYeshimon.+ 29  Wathi uBhileham+ kuBhalaki: “Ndakhele kule ndawo izibingelelo zibe sixhenxe uze undilungiselele kule ndawo iinkunzi zeenkomo zibe sixhenxe neenkunzi zeegusha zibe sixhenxe.”+ 30  Wenza ke uBhalaki kanye njengoko watshoyo uBhileham, waza wanikela ngenkunzi yenkomo nangenkunzi yegusha kwisibingelelo ngasinye.+

Umbhalo osemazantsi