Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IBhayibhile Kwi-Intanethi | INGUQULELO YEHLABATHI ELITSHA YEZIBHALO EZINGCWELE

Numeri 21:1-35

21  Ke kaloku umKanan ukumkani waseAradi,+ owayehleli eNegebhi,+ weva ukuba uSirayeli wayesiza ngendlela yaseAtarim, walwa noSirayeli waza abanye wabathabatha njengabathinjwa.  Ngoko uSirayeli wenza isibhambathiso kuYehova wathi:+ “Ukuba uthe wasinikela inene esi sizwana esandleni sam, nam ngokuqinisekileyo ndiya kuzitshabalalisa+ izixeko zaso.”  Waliphulaphula uYehova ilizwi likaSirayeli waza wawanikela amaKanan kuye; bawatshabalalisa wona nezixeko zawo. Ngoko ke balibiza igama laloo ndawo ngokuthi yiHorma.+  Ekundulukeni kwabo eNtabeni yeHore+ ngendlela yoLwandle Olubomvu ukuba bajikeleze ilizwe lakwaEdom,+ wadinwa umphefumlo wabantu ngenxa yendlela leyo.  Baza bathetha abantu nxamnye noThixo+ noMoses bathi:+ “Yini na ukuba nisinyuse eYiputa ukuba size kufela entlango?+ Ngokuba akukho sonka namanzi apha,+ yaye umphefumlo wethu uyasenyanya esi sonka sinkatshunkatshu.”+  Ngoko uYehova wathumela iinyoka ezinobuhlungu+ ebantwini, zabaluma abantu, kwafa abantu abaninzi bakwaSirayeli.+  Ekugqibeleni beza abantu kuMoses bathi: “Sonile,+ ngokuba sithethe nxamnye noYehova nangawe. Sithethelele kuYehova ukuba azishenxise ezi nyoka kuthi.”+ Waza uMoses wabathethelela abantu.+  Wathi uYehova kuMoses: “Zenzele inyoka ebumlilorha uze uyixhome esibondeni njengomqondiso. Uya kuthi nabani na olunyiweyo, akukhangela kuyo, aphile.”+  Wayenza ke uMoses ngoko nangoko inyoka leyo yobhedu+ waza wayixhoma esibondeni njengomqondiso;+ yaye bekusithi akulunywa yinyoka umntu aze ondele+ kwinyoka leyo yobhedu, atsho aphile.+ 10  Emva koko banduluka oonyana bakaSirayeli baya kumisa iinkampu eObhoti.+ 11  Banduluka eObhoti baya kumisa iinkampu eIye-abharim,+ entlango ephambi kwelakwaMowabhi, ngasekuphumeni kwelanga. 12  Ukusuka apho banduluka baya kumisa iinkampu entlanjeni yaseZerede.+ 13  Ukusuka apho banduluka baya kumisa iinkampu kummandla waseArnon,+ esentlango esusela emdeni wama-Amori; kuba iArnon ngumda wakwaMowabhi, phakathi kukaMowabhi nama-Amori. 14  Kungenxa yoko le nto kuthiwa encwadini yeeMfazwe zikaYehova: “IVahebhi eseSufa neentlambo zaseArnon, 15  namachweba eentlambo, ezithi xhaxhe ngeAri,+ zayame umda wakwaMowabhi.” 16  Banduluka apho baya eBhere.+ Eli lelo qula wathi ngalo uYehova kuMoses: “Hlanganisa abantu, ndibanike amanzi.”+ 17  Ngelo xesha uSirayeli wavuma le ngoma:+“Mpompoza, qula! Sabelani kulo, nina bantu! 18  Kwiqula elimbiwe ziinkosana. Lagrunjwa zizidwangube zabantu,Ngomsimelelo womyaleli,+ ngeentonga zabo.” Ukusuka entlango baya eMatana. 19  Ukusuka eMatana baya eNahaliyeli, ukusuka eNahaliyeli baya eBhamoti.+ 20  Ukusuka eBhamoti baya entlanjeni esemhlabeni wakwaMowabhi,+ encotsheni yePisga,+ evelele iYeshimon.+ 21  USirayeli wathumela abathunywa kuSihon+ ukumkani wama-Amori, esithi: 22  “Ndivumele ndidlule ezweni lakho. Asiyi kuphambukela emasimini okanye esidiliyeni. Asiyi kusela manzi equleni. Siya kuhamba ngendlela yokumkani de sidlule kummandla wakho.”+ 23  USihon akamvumelanga uSirayeli ukuba adlule kummandla wakhe,+ kodwa uSihon wabahlanganisa bonke abantu bakhe waphuma waya kumhlangabeza uSirayeli entlango, wafika eYahatsa+ walwa noSirayeli. 24  Ngoko ke uSirayeli wamxabela ngohlangothi lwekrele+ waza walihlutha ilizwe lakhe+ ukususela eArnon+ kuse eYabhoki,+ kufuphi noonyana baka-Amoni; ngokuba iYazere+ ingumda woonyana baka-Amoni.+ 25  Ngoko uSirayeli wazithabatha zonke ezi zixeko, waza wahlala uSirayeli ezixekweni zonke zama-Amori,+ eHeshbhon+ nakwiidolophu zonke eziphantsi kwayo. 26  Kuba iHeshbhon yayisisixeko sikaSihon.+ Wayengukumkani wama-Amori,+ yaye nguye owalwa nokumkani wakwaMowabhi ngaphambili waza walithabatha lonke ilizwe lakhe esandleni sakhe kwesa eArnon.+ 27  Kungenxa yoko le nto zazidla ngokuthi iimbongi: “Yizani eHeshbhon.Masakhiwe, simiswe ngokuqinileyo isixeko sakwaSihon. 28  Ngokuba kuphume umlilo eHeshbhon,+ idangatye kwidolophu yakwaSihon.Uyidlile iAri+ yakwaMowabhi, abanini beendawo eziphakamileyo zaseArnon. 29  Yeha wena Mowabhi! Niya kutshabalala ngokuqinisekileyo, nina bantu bakwaKemoshe!+Baya kusaba oonyana bakhe, zithinjwe iintombi zakhe nguSihon, ukumkani wama-Amori. 30  Ngoko ke masibatole.Ngokuqinisekileyo iya kutshabalala iHeshbhon kuse eDibhon,+Namabhinqa ayo ukusa eNofa, kwanamadoda ayo ukusa eMedebha.”+ 31  Wahlala uSirayeli ezweni lama-Amori.+ 32  Wathumela abathile uMoses ukuba baye kuhlola iYazere.+ Ngoko bazithimba iidolophu eziphantsi kwayo baza bawahlutha ilizwe lawo ama-Amori awayelapho.+ 33  Emva koko bajika banyuka ngendlela yaseBhashan.+ Waphuma uOgi+ ukumkani waseBhashan waya kubahlangabeza, yena nabantu bakhe bonke, esiya kulwa idabi nabo e-Edreyi.+ 34  Wathi ke ngoku uYehova kuMoses: “Musa ukumoyika,+ ngokuba ndiya kumnikela esandleni sakho nabantu bakhe bonke nelizwe lakhe;+ yaye uze wenze kuye kanye njengoko wenzayo kuSihon, ukumkani wama-Amori, owayehlala eHeshbhon.”+ 35  Ngoko ke bamxabela yena noonyana bakhe nabantu bakhe bonke, kwada akwasala usindileyo;+ balidla ilifa ilizwe lakhe.+

Umbhalo osemazantsi