Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Mika 4:1-13

4  Kuya kuthi ke ekupheleni kwemihla+ intaba+ yendlu+ kaYehova imiselwe ngokuqinileyo encotsheni yeentaba, yaye ngokuqinisekileyo iya kuphakanyiswa ngaphezu kweenduli;+ kwaye zonke izizwana zimele zibe ngumsinga ukuya kuyo.+  Ngokuqinisekileyo iintlanga ezininzi ziya kuhamba zize zithi: “Yizani,+ masinyuke siye entabeni kaYehova nasendlwini kaTHIXO kaYakobi;+ yaye uya kusiyalela ngeendlela zakhe,+ kwaye siza kuhamba emendweni wakhe.”+ Kuba kuya kuphuma umthetho eZiyon, nelizwi likaYehova eYerusalem.+  Ngokuqinisekileyo uya kunikela umgwebo phakathi kwezizwana ezininzi,+ alungelelanise imicimbi+ ngokuphathelele iintlanga ezinamandla ezikude.+ Ziwakhande amakrele azo abe ngamakhuba nemikhonto yazo ibe zizikere zokuthena imithi.+ Uhlanga aluyi kuphakamisela uhlanga ikrele, zingayi kuphinda zifunde nemfazwe kwakhona.+  Kwaye okunene baya kuhlala, ngamnye phantsi komdiliya wakhe naphantsi komkhiwane wakhe,+ yaye akuyi kubakho bani ubangcangcazelisayo;+ kuba wona kanye umlomo kaYehova wemikhosi ukuthethile oko.+  Kuba zonke izizwana ziya kuhamba ngasinye egameni lothixo waso;+ kodwa thina siya kuhamba egameni likaYehova uThixo wethu+ ukusa kwixesha elingenammiselo, ewe ngonaphakade.+  “Ngaloo mini,” utsho uYehova, “ndiza kuhlanganisa lowo wayejingxela;+ nalowo wayesasazekile ndiza kumqokelela ndawonye,+ kwanalowo ndandimphethe kakubi.  Ngokuqinisekileyo owayejingxela ndiya kumenza intsalela,+ nalowo washenxiselwa kude abe luhlanga olunamandla;+ yaye uYehova okunene uya kulawula njengokumkani phezu kwabo eNtabeni yeZiyon, ukususela ngoku kuse phambili nakwixesha elingenammiselo.+  “Wena ke, nqabandini yomhlambi, ndulana yentombi yaseZiyon,+ luya kuza lufikelele kuwe, ewe, ngokuqinisekileyo ulawulo lokuqala luya kuza,+ ubukumkani bentombi yaseYerusalem.+  “Ke kaloku kutheni na wamana ukhwaza kakhulu?+ Akukho kumkani na kuwe, okanye utshabalele na umcebisi wakho, ukuze nje ubanjwe yinimba enjengeyomfazi ozalayo?+ 10  Yiba sezintlungwini eziqatha uze ugqabhuke, ntombi yaseZiyon, njengomfazi ozalayo,+ kuba ngoku uya kuphuma edolophini, uhlale endle.+ Yaye kuya kufuneka uye kufika naseBhabhiloni.+ Apho uya kuhlangulwa.+ Apho uYehova uya kukuthenga entendeni yesandla seentshaba zakho.+ 11  “Ke kaloku ngokuqinisekileyo kuya kuhlanganiselwa kuwe iintlanga ezininzi, ezo zithi, ‘Mayingcoliswe, namehlo ethu ngamana angakhangela eZiyon.’+ 12  Kodwa ke zona, azizazi iingcamango zikaYehova, aziliqondi icebo lakhe;+ ngenxa yokuba ngokuqinisekileyo uya kuziqokelela ndawonye njengezithungu ezisandul’ ukusikwa esandeni.+ 13  “Suka uze ubhule, ntombi yaseZiyon;+ kuba uphondo lwakho ndiya kulutshintsha lube yintsimbi, neempuphu zakho ndiya kuzitshintsha zibe lubhedu, kwaye ngokuqinisekileyo uya kucola izizwana ezininzi;+ kwaye ngokwahlulela uya kunikela kuYehova ingeniso yazo yokungekho sikweni,+ nobuncwane bazo kuyo iNkosi eyinyaniso yomhlaba uphela.”+

Umbhalo osemazantsi