Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IBhayibhile Kwi-Intanethi | INGUQULELO YEHLABATHI ELITSHA YEZIBHALO EZINGCWELE

Luka 15:1-32

15  Ke kaloku bonke abaqokeleli berhafu+ naboni+ basondela kuye ukuze bamve.  Ngenxa yoko abaFarisi nababhali bahlala bedumzela, besithi: “Lo mntu wamkela aboni, adle nabo.”+  Wandula ke wathetha lo mzekeliso kubo, esithi:  “Nguwuphi na umntu kuni onezimvu ezilikhulu, kuze kulahleke enye yazo, ongayi kuzishiya ezingamashumi asithoba anesithoba ngasemva entlango, aye kufuna leyo ilahlekileyo ade ayifumane?+  Yaye akuyifumana uyibeka emagxeni akhe enemihlali.+  Ekufikeni kwakhe ekhaya ubizela ndawonye abahlobo bakhe nabamelwane bakhe, athi kubo, ‘Vuyisanani nam, kuba ndiyifumene imvu yam ebilahlekile.’+  Ndithi kuni, ngokukwanjalo kuya kubakho uvuyo olungakumbi ezulwini ngenxa yomoni omnye oguqukayo+ kunangenxa yabo bangamashumi asithoba anesithoba abangamalungisa abangaswele nguquko.+  “Okanye nguwuphi na umfazi oneengqekembe ezilishumi zedrarhma ongayi kuthi, ukuba ulahlekelwa yingqekembe enye yedrarhma, alumeke isibane, atshayele indlu yakhe aze ayifune ngenyameko ade ayifumane?  Yaye akuba eyifumene ubizela ndawonye abafazi abangabahlobo nabamelwane bakhe, esithi, ‘Vuyisanani nam, ngenxa yokuba ndiyifumene ingqekembe yedrarhma ebilahlekile.’ 10  Ngokukwanjalo, ndithi kuni, kubakho uvuyo phakathi kweengelosi zikaThixo ngenxa yomoni omnye oguqukayo.”+ 11  Wandula ke wathi: “Umntu othile wayenoonyana ababini.+ 12  Yaye omncinane kubo wathi kuyise, ‘Bawo, ndinike inxalenye yempahla ewela kwisabelo sam.’+ Ngoko wabahlulela izinto zakhe zokuphila.+ 13  Kamva, emva kweentsuku ezingeninzi, unyana omncinane wahlanganisela ndawonye zonke izinto, wahambela kwenye indawo kwilizwe elikude, waza apho wayisafaza impahla yakhe ngokuphila ubomi bokurheletya.+ 14  Akuba echithe yonk’ into, kwabakho indlala eqatha kulo lonke elo lizwe, waza waqala ukuswela. 15  Wanamathela komnye wabemi belo lizwe, waza yena wamthumela emasimini akhe ukuya kwalusa iihagu.+ 16  Wayedla ngokurhalela iingxam zekarobhi ezo zazityiwa ziihagu, kodwa kwakungekho bani wayemnika nantoni na.+ 17  “Akubuyela ezingqondweni, wathi, ‘Hayi indlela ababaninzi ngayo abaqeshwa bakabawo abadikwa zizonka, ngoxa mna ndisifa apha yindlala! 18  Ndiya kusuka ndiye+ kubawo ndithi kuye: “Bawo, ndonile kulo izulu nakuwe.+ 19  Andisafanele kubizwa ngokuba ndingunyana wakho. Ndenze ndibe njengomnye wabaqeshwa bakho.”’ 20  Ngoko wasukuma waya kuyise. Ngoxa wayesekude lee, uyise wambona waza waba nosizi, waya kuye ebaleka, wawela entanyeni yakhe wamanga. 21  Ngoko unyana wathi kuye, ‘Bawo, ndonile kulo izulu nakuwe.+ Andisafanele kubizwa ngokuba ndingunyana wakho. Ndenze ndibe njengomnye wabaqeshwa bakho.’+ 22  Kodwa uyise wathi kumakhoboka akhe, ‘Khawulezani! zisani umwunduzo, owona mhle, nize nimambese+ ngawo, nifake umsesane+ esandleni sakhe neembadada ezinyaweni zakhe. 23  Yaye zisani ithole lenkomo eliyinkunzi elityetyisiweyo,+ nilixhele size sitye, siziyolise, 24  kuba lo nyana wam ebefile waza wabuyela ebomini+ kwakhona; ebelahlekile waza wafunyanwa.’ Kwaye baqala ukuziyolisa. 25  “Ke kaloku unyana wakhe omkhulu+ wayesentsimini; yaye njengoko wayesiza esondela endlwini weva ikonsathi yomculo nokungqungqa. 26  Ngoko wabizela kuye omnye wabakhonzi waza wambuza oko zazithetha kona ezi zinto. 27  Wathi kuye, ‘Kufike umntakwenu,+ waza uyihlo+ waxhela ithole lenkomo eliyinkunzi elityetyisiweyo, ngenxa yokuba emfumene kwakhona esempilweni entle.’ 28  Kodwa waqumba waza akavuma ukungena. Ngoko uyise waphuma wambongoza.+ 29  Ekuphenduleni wathi kuyise, ‘Ndineminyaka emininzi ndilikhoboka lakho yaye andizange nakanye ndinxaxhe kumyalelo wakho, ukanti mna akuzange nakanye undinike netakane eli ukuze ndiziyolise nabahlobo bam.+ 30  Kodwa kamsinya nje akuba efikile lo nyana wakho+ owazidla wazigqiba izinto zakho zokuphila kunye namahenyukazi,+ umxhelele ithole lenkomo eliyinkunzi elityetyisiweyo.’+ 31  Ngoko wathi kuye, ‘Mntwana wam, ubusoloko ukunye nam, yaye zonke izinto zam zezakho;+ 32  kodwa besimele siziyolise size sibe nemihlali, kuba umntakwenu lo ebefile waza wabuyela ebomini, yaye ebelahlekile waza wafunyanwa.’”+

Umbhalo osemazantsi