Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Levitikus 9:1-24

9  Kwathi ngomhla wesibhozo+ uMoses wabiza uAron oonyana bakhe namadoda amakhulu akwaSirayeli.  Wathi kuAron: “Zithabathele ithole lenkomo lomnikelo wesono+ nenkunzi yegusha yomnikelo otshiswayo,+ eziphilileyo, uzisondeze phambi koYehova.+  Kubo oonyana bakaSirayeli wothetha, uthi, ‘Thabathani inkunzi yebhokhwe+ yomnikelo wesono nethole lenkomo netakane legusha eliyinkunzi,+ ezinonyaka ubudala, eziphilileyo, zibe ngumnikelo otshiswayo,  nenkunzi yenkomo nenkunzi yegusha, zibe ngumbingelelo wobudlelane+ wokubingelelwa phambi koYehova, nomnikelo wokudla okuziinkozo+ ogalelwe ioli, kuba ngokuqinisekileyo namhlanje uYehova uya kubonakala kuni.’”+  Bakuthabatha oko uMoses wayeyalele kona, bakuzisa phambi kwentente yokuhlangana. Yasondela yonke indibano, yema phambi koYehova.+  Waza wahlabela mgama esithi uMoses: “Yiyo le into uYehova ayalele ukuba niyenze, ukuze bubonakale ubuqaqawuli bukaYehova kuni.”+  Wandula wathi uMoses kuAron: “Sondela esibingelelweni uze wenze umnikelo wakho wesono+ nomnikelo wakho otshiswayo, uzicamagushele+ wena nendlu yakho; wenze umnikelo wabantu+ uze ubacamagushele,+ kanye njengoko uYehova eyalele.”  Wasondela ke uAron ngoko nangoko esibingelelweni waza walixhela ithole lenkomo lomnikelo wesono ongowakhe.+  Balisondeza oonyana baka-Aron igazi kuye,+ wawuthi nkxu umnwe wakhe egazini,+ waliqaba ezimpondweni zesibingelelo,+ waza eliseleyo igazi waligalela esisekweni sesibingelelo. 10  Ke lona inqatha+ nezintso nomhlehlo wesibindi womnikelo wesono, waqhumisela ngazo esibingelelweni,+ kanye njengoko uYehova wamyalelayo uMoses. 11  Yona inyama nesikhumba wazitshisa ngomlilo ngaphandle kwenkampu.+ 12  Wawuxhela umnikelo otshiswayo, oonyana baka-Aron balizisa kuye igazi, wafefa ngalo wajikeleza isibingelelo.+ 13  Bawuzisa kuye nomnikelo otshiswayo, amalungu awo kunye nentloko, waza waqhumisela ngezo nto esibingelelweni.+ 14  Ngokubhekele phaya, wawahlamba amathumbu namanqina waza waqhumisela ngawo phezu komnikelo otshiswayo esibingelelweni.+ 15  Wasondeza umnikelo wabantu+ waza wathabatha ibhokhwe yomnikelo wesono ongowabantu, wayixhela, wenza umnikelo wesono ngayo njengeyokuqala. 16  Wasondeza nomnikelo otshiswayo, wawenza ngokwenkqubo eqhelekileyo.+ 17  Wandula ke wasondeza umnikelo wokudla okuziinkozo,+ wazalisa isandla sakhe ngenxalenye yawo waza waqhumisela ngawo esibingelelweni, ngaphandle komnikelo otshiswayo wakusasa.+ 18  Emva koko waxhela inkunzi yenkomo nenkunzi yegusha yombingelelo wobudlelane+ ongowabantu. Balizisa oonyana baka-Aron igazi kuye, wafefa ngalo wajikelezisa esibingelelweni.+ 19  Wona amanqatha+ enkunzi yenkomo nomsila otyebileyo+ wenkunzi yegusha nomhlehlo nezintso nomhlehlo wesibindi, 20  bawabeka phezu kwencum,+ emva koko waqhumisela ngamanqatha esibingelelweni. 21  Ke zona iincum nomlenze wasekunene wazitshangatshangisa uAron zaba ngumnikelo otshangatshangiswayo+ phambi koYehova, kanye njengoko wayalelayo uMoses. 22  Wandula ke uAron waziphakamisela ebantwini izandla zakhe wabasikelela+ waza wehla+ emva kokuwenza umnikelo wesono nomnikelo otshiswayo nemibingelelo yobudlelane. 23  Ekugqibeleni bangena uMoses noAron ententeni yokuhlangana baza baphuma babasikelela abantu.+ Babonakala ubuqaqawuli bukaYehova+ kubo bonke abantu, 24  kwaza kwaphuma umlilo phambi koYehova,+ wawudla umnikelo otshiswayo namanqatha aphezu kwesibingelelo. Bathi bakukubona oko abantu, bakhwaza+ bonke baza bawa ngobuso.

Umbhalo osemazantsi