Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Levitikus 24:1-23

24  Wahlabela mgama uYehova ethetha kuMoses, esithi:  “Bayalele oonyana bakaSirayeli ukuba bakuzisele ioli esulungekileyo yeminquma, engqushiweyo, yesikhanyiso,+ ukuze sihlale sikhanyisile rhoqo isibane.+  Ngaphandle kwekhuselo leSingqino ententeni yokuhlangana wosimisa ngolungelelwano rhoqo uAron phambi koYehova kususela ngokuhlwa kude kube sekuseni. Yoba ngummiselo wenu lowo ezizukulwaneni zenu kuse kwixesha elingenammiselo.  Wozimisa ngolungelelwano rhoqo izibane+ esiphathweni sezibane+ segolide esulungekileyo phambi koYehova.+  “Uze uthabathe umgubo ocolekileyo, uwubhake ube ngamaqebengwana abusazinge alishumi elinesibini. Iqebengwana ngalinye elibusazinge libe zizahlulo ezibini zesishumi se-efa.  Uze uwabeke abe yimikrozo emibini, abe mathandathu mkrozweni mnye,+ etafileni yegolide esulungekileyo ephambi koYehova.+  Yaye umele ubeke intlaka yokuqhumisa phezu komkrozo ngamnye, ibe sisonka sesikhumbuzo eso,+ umnikelo wasemlilweni kuYehova.  Wohlala esimisa rhoqo ngolungelelwano phambi koYehova ngemihla yonke yesabatha.+ Yoba ngumnqophiso wexesha elingenammiselo lowo koonyana bakaSirayeli.  Soba sesika-Aron noonyana bakhe,+ yaye bamele basidlele endaweni engcwele,+ kuba siyeyona nto ingcwele kuye evela emnikelweni wasemlilweni kaYehova, njengommiselo wexesha elingenammiselo.” 10  Ke kaloku unyana womfazi ongumSirayeli, obengunyana wendoda engumYiputa,+ waya phakathi koonyana bakaSirayeli, wasuka lo nyana womSirayelikazi wasukuzana+ enkampini kunye nendoda engumSirayeli. 11  Unyana lowo womfazi ongumSirayeli wathetha kakubi ngalo iGama+ waza waliqalekisa.+ Bamzisa ke kuMoses.+ Kwenzeka ke ukuba, libe igama likanina lalinguShelomiti, intombi kaDibri wesizwe sakwaDan. 12  Bamfaka eluvalelweni+ ade uYehova avakalise ngokuqondakalayo into emayenziwe ngaye.+ 13  Wathetha uYehova kuMoses, esithi: 14  “Mkhupheleni ngaphandle kwenkampu lowo uqalekisileyo;+ yaye bonke abo bamvileyo bamele babeke izandla zabo+ entlokweni yakhe, ize imgibisele ngamatye indibano iphela.+ 15  Uze uthethe koonyana bakaSirayeli, uthi, ‘Ukuba uthe nawuphi na umntu waqalekisa uThixo wakhe, wophendula ngesono sakhe. 16  Ngoko othetha kakubi ngegama likaYehova makabulawe afe.+ Indibano iphela yomgibisela ngamatye. Umphambukeli kwanoyinzalelwane yenu othe wathetha kakubi ngalo iGama makabulawe.+ 17  “‘Ukuba umntu uthe wabetha waza wabulala nawuphi na umphefumlo ongumntu, makabulawe afe.+ 18  Obetha abulale umphefumlo wesilwanyana, ufanele awubuyekeze, umphefumlo ngomphefumlo.+ 19  Umntu xa athe wasenzakalisa isinxulumani sakhe, kanye njengoko enze ngako yena, makwenziwe njalo nakuye.+ 20  Ukwaphulwa ngokwaphulwa, iliso ngeliso, izinyo ngezinyo; njengoko amenzakalisileyo umntu, makwenziwe njalo nakuye.+ 21  Obethe isilo wasibulala+ ufanele asibuyekeze,+ kodwa yena obethe umntu waza wambulala ufanele abulawe.+ 22  “‘Masibe sinye isigwebo senu. Esomphambukeli masifane nesalowo uyinzalelwane,+ ngokuba ndinguYehova uThixo wenu.’”+ 23  Emva koko uMoses wathetha koonyana bakaSirayeli, bamkhuphela ngaphandle kwenkampu lowo uqalekisileyo, baza bamgibisela ngamatye.+ Ngako oko benza oonyana bakaSirayeli kanye njengoko uYehova wamyalelayo uMoses.

Umbhalo osemazantsi