Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IBhayibhile Kwi-Intanethi | INGUQULELO YEHLABATHI ELITSHA YEZIBHALO EZINGCWELE

Levitikus 21:1-24

21  Wahlabela mgama uYehova esithi kuMoses: “Thetha kubabingeleli, oonyana baka-Aron, uthi kubo, ‘Ze kungabikho bani uzenza inqambi ngomphefumlo oswelekileyo phakathi kwabantu bakowabo.+  Kodwa ngenxa yesalamane sakhe segazi esisondeleyo kuye, ngonina nangoyise nangonyana wakhe nangentombi yakhe nangomntakwabo  nangodade wabo oseyintombi enyulu, osondeleyo kuye, engenandoda, angazenza inqambi ngaye.  Makangazenzi inqambi [ngomfazi onomnini] wakhe phakathi kwabantu bakowabo, ukuba azihlambele.  Maze bangazichebi inkqayi iintloko zabo,+ bangaluchebi udini lweendevu zabo,+ nenyama yabo bangayiqaphuli.+  Mababe ngcwele kuThixo wabo,+ bangalihlambeli igama loThixo wabo,+ kuba ngabo abasondeza umnikelo wasemlilweni kaYehova, isonka soThixo wabo;+ ngoko ke bamele babe ngcwele.+  Mabangamthabathi umfazi ongunongogo+ okanye odlwenguliweyo; bangamthabathi+ nomfazi oqhawule umtshato+ nendoda yakhe, ngokuba ungcwele kuThixo wakhe.  Uze umngcwalise ke,+ kuba esondeza isonka sikaThixo wakho. Woba ngcwele kuwe,+ ngokuba ndingcwele, mna Yehova uningcwalisayo.+  “‘Ukuba ithe intombi yombingeleli yazihlambela ngokuba ngunongogo, ihlambela uyise. Yotshiswa ngomlilo.+ 10  “‘Umbingeleli omkhulu phakathi kwabazalwana bakhe, ekuya kugalelwa ioli+ yokuthambisa entlokweni yakhe, nowamiselwayo ukuze azinxibe izambatho,+ makangayiyeki ingalungiswanga intloko yakhe,+ angazikrazuli izambatho zakhe.+ 11  Angayi nakumphefumlo ofileyo.+ Angazenzi inqambi ngoyise nangonina. 12  Makangaphumi engcweleni yaye angayihlambeli ingcwele kaThixo wakhe,+ ngokuba umqondiso wokuzinikezela, oyioli yokuthambisa kaThixo wakhe,+ uphezu kwakhe. NdinguYehova. 13  “‘Makazithabathele umfazi onyulu.+ 14  Ke yena umhlolokazi okanye umfazi oqhawule umtshato nodlwenguliweyo, kwanonongogo, makangathabathi namnye kubo, kodwa ufanele athabathe intombi enyulu yodwa ebantwini bakowabo njengomfazi. 15  Makangayihlambeli imbewu yakhe phakathi kwabantu bakowabo,+ ngokuba ndinguYehova omngcwalisayo.’”+ 16  Waqhubeka uYehova ethetha kuMoses, esithi: 17  “Thetha kuAron, uthi, ‘Makungasondeli nawuphi na umntu okwimbewu yakho, ezizukulwaneni zabo, osukuba enesiphene,+ ukuze anikele isonka sikaThixo wakhe.+ 18  Makangasondeli nawuphi na umntu onesiphene: umntu oyimfama okanye osisiqhwala okanye onempumlo esikekileyo okanye osisilima,+ 19  okanye umntu owaphuke unyawo okanye owaphuke isandla, 20  okanye osisifombo okanye obhityileyo okanye onesifo emehlweni akhe okanye onokhwekhwe okanye onesitshanguba okanye otyumke amasende.+ 21  Ze kungasondeli namnye umntu onesiphene wembewu ka-Aron umbingeleli ukuze enze iminikelo yasemlilweni kaYehova.+ Unesiphene. Makangasondeli ukuze anikele isonka sikaThixo wakhe.+ 22  Angasidla isonka sikaThixo wakhe esivela kwizinto ezizezona zingcwele+ nakwizinto ezingcwele.+ 23  Noko ke, makangezi kufuphi nekhuselo,+ angasondeli nasesibingelelweni,+ ngokuba unesiphene;+ makangayihlambeli ingcwele yam,+ ngokuba ndinguYehova obangcwalisayo.’”+ 24  Wakuthetha ke uMoses oko kuAron noonyana bakhe noonyana bonke bakaSirayeli.

Umbhalo osemazantsi