Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IBhayibhile Kwi-Intanethi | INGUQULELO YEHLABATHI ELITSHA YEZIBHALO EZINGCWELE

Levitikus 19:1-37

19  Wathetha ngokubhekele phaya uYehova kuMoses, esithi:  “Thetha kwindibano yoonyana bakaSirayeli iphela, uthi kubo, ‘Yibani ngcwele,+ kuba mna Yehova Thixo wenu ndingcwele.+  “‘Yoyikani elowo unina noyise,+ nizigcine iisabatha zam.+ NdinguYehova uThixo wenu.  Musani ukuphethukela kwizithixo ezingenaxabiso,+ yaye ningazenzeli oothixo abatyhidiweyo.+ NdinguYehova uThixo wenu.  “‘Xa nibingelela kuYehova umbingelelo wobudlelane,+ nowunikela ukuze nizizuzele inkoliseko.+  Wodliwa ngomhla wokubingelela kwenu nangemini elandelayo, kodwa okuseleyo kwada kwangumhla wesithathu kotshiswa ngomlilo.+  Ukuba, ke, kuthe kwadliwa ngomhla wesithathu, kuyinto engcolileyo.+ Akuyi kwamkelwa ngenkoliseko.+  Lowo ukudlayo wophendula ngesiphoso sakhe,+ ngokuba eyihlambele into engcwele kaYehova; yaye loo mphefumlo wonqunyulwa ebantwini bakowawo.  “‘Ekuvuneni kwenu isivuno selizwe lenu, uze ungavuni ngokupheleleyo ekupheleni kwentsimi yakho, yaye ungayibhikici intsimi yakho.+ 10  Kwakhona, uze ungasihlanganisi isidiliya sakho esiseleyo,+ neediliya ezivuthulukileyo esidiliyeni sakho uze ungazicholi. Wozishiyela oxhwalekileyo nomphambukeli.+ NdinguYehova uThixo wenu. 11  “‘Nize ningebi,+ ningakhohlisi,+ yaye ningaqhubani ngobuxoki nezinxulumani zenu.+ 12  Nize ningafungi ngobuxoki ngegama lam,+ ukuze nilihlambele igama loThixo wenu. NdinguYehova. 13  Uze ungaliqhathi idlelane lakho,+ yaye ungaphangi.+ Umvuzo womqeshwa uze ungahlali ubusuku bonke kuwe kude kuse.+ 14  “‘Uze ungasiqalekisi isithulu, yaye ungabeki sikhubekiso phambi kwemfama;+ uze umoyike uThixo wakho.+ NdinguYehova. 15  “‘Nize ningenzi okungekho sikweni ekugwebeni. Uze ungamphathi ngomkhethe osweleyo,+ yaye ungakhethi ubuso besikhulu.+ Uze usigwebe ngokusesikweni isinxulumani sakho. 16  “‘Uze ungahambi unyelisa phakathi kwabantu bakowenu.+ Uze ungamelani negazi ledlelane lakho.+ NdinguYehova. 17  “‘Uze ungamthiyi umzalwana wakho entliziyweni yakho.+ Kunoko ufanele usohlwaye isinxulumani sakho,+ ukuze ungazithwalisi isono ngenxa yaso. 18  “‘Uze ungaphindezeli+ okanye ube nenqala koonyana babantu bakowenu;+ yaye uze ulithande idlelane lakho njengawe siqu.+ NdinguYehova. 19  “‘Nize niyigcine imimiselo yam: Izilwanyana zakho zasekhaya uze ungazizekisi kwiintlobo ezimbini. Uze ungahlwayeli entsimini yakho iintlobo ezimbini zembewu,+ yaye uze ungasinxibi isambatho seentlobo ezimbini zemisonto, exubeneyo.+ 20  “‘Ukuba indoda ithe yalala nomfazi kwaza kwaphuma amadlozi, abe yena esisicakakazi esityunjelwe enye indoda, yaye singakhululwanga ngokuhlawulelwa okanye sinikwe inkululeko nangayiphi na indlela, bafanele bohlwaywe. Mabangabulawa, kuba besingakhululekanga. 21  Imele izise umnikelo wayo wetyala kuYehova emnyangweni wentente yokuhlangana, inkunzi yegusha yomnikelo wetyala.+ 22  Woyicamagushela umbingeleli ngenkunzi leyo yegusha yedini letyala phambi koYehova ngenxa yesono sayo esenzileyo; iya kwandula ke isixolelwe isono sayo esenzileyo.+ 23  “‘Xa nifikile ezweni elo, natyala yonke imithi yokudla, nimele nizigqale iziqhamo zayo njengezingasulungekanga “njengejwabi” lazo. Ziya kuqhubeka zingezingalukanga kuni iminyaka emithathu. Mazingadliwa. 24  Kodwa ngonyaka wesine zonke iziqhamo zayo+ zoba yinto engcwele yomsitho wemigcobo kuYehova.+ 25  Ngonyaka wesihlanu ningazidla iziqhamo zayo ukuze nizongezele imveliso yazo.+ NdinguYehova uThixo wenu. 26  “‘Nize ningadli nantoni na enegazi.+ “‘Nize ningahlabi zihlabo,+ yaye ningaqheliseli mlingo.+ 27  “‘Nize ningachebi nizunguleze iituma zenu, yaye ungalususi udini lweendevu zakho.+ 28  “‘Nize ningenzi ntlanga enyameni yenu ngenxa yomphefumlo oswelekileyo,+ ningenzi mbhalo wamvambo kuni. NdinguYehova. 29  “‘Musa ukuyihlambela intombi yakho ngokuyenza unongogo,+ ukuze ilizwe lingazaliswa bubunongogo nakukuziphatha okuvakalala.+ 30  “‘Zigcineni iisabatha zam,+ niyoyike ingcwele yam.+ NdinguYehova. 31  “‘Musani ukuphethukela kwabaneshologu,+ yaye ningabuzisi kwabo banobunkunkqele bokuxela iziganeko kwangaphambili,+ ukuze nizenze abangahlambulukanga ngabo. NdinguYehova uThixo wenu. 32  “‘Uze usukume phambi kwengwevu,+ uyihlonele indoda enkulu,+ umoyike uThixo wakho.+ NdinguYehova. 33  “‘Ukuba uthe umphambukeli waphambukela ezweni lenu, nize ningamphathi kakubi.+ 34  Makabe njengenzalelwane yenu umphambukeli lowo uphambukele kuni; yaye uze umthande njengawe,+ ngokuba nani naningabaphambukeli ezweni laseYiputa.+ NdinguYehova uThixo wenu. 35  “‘Nize ningenzi okungekho sikweni ekugwebeni,+ nasekulinganiseni ubude, ubunzima+ okanye ukuzala kwento. 36  Nifanele nibe nezikali ezichanileyo, amatye okulinganisa achanileyo,+ iefa echanileyo nehin echanileyo. NdinguYehova uThixo wenu, onikhuphileyo ezweni laseYiputa. 37  Nize niyigcine imimiselo yam yonke nezigwebo zam zonke, nizenze.+ NdinguYehova.’”

Umbhalo osemazantsi