Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IBhayibhile Kwi-Intanethi | INGUQULELO YEHLABATHI ELITSHA YEZIBHALO EZINGCWELE

Levitikus 18:1-30

18  Waqhubeka uYehova ethetha kuMoses, esithi:  “Thetha koonyana bakaSirayeli, uthi kubo, ‘NdinguYehova uThixo wenu.+  Nize ningenzi ngokokwenza kwelizwe laseYiputa, enanihlala kulo;+ yaye ningenzi ngokokwenza kwelizwe lakwaKanan, endinisa kulo;+ ningahambi ngokwemimiselo yawo.  Nize niyenze imimiselo yam,+ niyigcine nemithetho yam,+ nihambe ngayo.+ NdinguYehova uThixo wenu.  Nimele niyigcine imithetho yam nemimiselo yam, awothi umntu ozenzayo ezo zinto, aphile ngazo.+ NdinguYehova.+  “‘Makungabikho nawuphi na umntu kuni osondela kuso nasiphi na isalamane sakhe esisondeleyo ukuze atyhile ubuze baso.+ NdinguYehova.  Ubuze bukayihlo+ nobuze bukanyoko uze ungabutyhili. Ngunyoko lowo. Uze ungabutyhili ubuze bakhe.  “‘Ubuze bomkayihlo uze ungabutyhili.+ Bubuze bukayihlo obo.  “‘Ubuze bodade wenu, intombi kayihlo okanye intombi kanyoko, enoba izalelwe ekhaya okanye izalelwe emzini, uze ungabutyhili ubuze babo.+ 10  “‘Ubuze bentombi yonyana wakho nobentombi yentombi yakho, uze ungabutyhili ubuze bazo, ngokuba zibubuze bakho. 11  “‘Ubuze bentombi yomkayihlo, inzala kayihlo, ingudade wenu, uze ungabutyhili ubuze bayo. 12  “‘Ubuze bodade boyihlo uze ungabutyhili. Usisalamane segazi sikayihlo.+ 13  “‘Ubuze bonyokokazi uze ungabutyhili, kuba usisalamane segazi sikanyoko. 14  “‘Ubuze boyihlokazi uze ungabutyhili. Ungasondeli kumkakhe. Ngunyokokazi lowo.+ 15  “‘Ubuze bomolokazana wakho+ uze ungabutyhili. Ngumfazi wonyana wakho lowo. Uze ungabutyhili ubuze bakhe. 16  “‘Ubuze bomfazi womntakwenu+ uze ungabutyhili. Bubuze bomntakwenu obo. 17  “‘Uze ungabutyhili ubuze bomfazi ndawonye nobentombi yakhe.+ Intombi yonyana wakhe nentombi yentombi yakhe uze ungayithabathi ukuze ubutyhile ubuze bayo. Zizalamane zegazi ezo. Yihambo evakalala leyo.+ 18  “‘Uze ungamthabathi udade bomfazi wakho, ngoxa esadla ubomi, udale usukuzwano+ ngokutyhila ubuze bakhe. 19  “‘Uze ungasondeli emfazini esekungcoleni kokuba sexesheni kwakhe+ ukuba ubutyhile ubuze bakhe.+ 20  “‘Uze ungakhupheli amadlozi akho kumfazi wesinxulumani sakho, uzenze ongahlambulukanga ngawo.+ 21  “‘Uze ungavumeli namnye wenzala yakho ukuba anikelwe+ kuMoleki.+ Ungalihlambeli+ igama loThixo wakho ngaloo ndlela. NdinguYehova.+ 22  “‘Uze ungayilali indoda+ njengokuba kulalwa umfazi.+ Yinto ecekisekayo leyo. 23  “‘Uze ungakhupheli amadlozi akho kuso nasiphi na isilo,+ uzenze ongahlambulukanga ngaso, yaye umfazi makangazimisi phambi kwesilo ukuze abe neentlobano naso.+ Kukuyihlambela imvelo oko. 24  “‘Musani ukuzenza abangahlambulukanga ngayo nayiphi na kwezi zinto, kuba zizenze azahlambuluka ngazo ezi zinto zonke iintlanga endizigxothayo phambi kwenu.+ 25  Ngako oko ilizwe eli alihlambulukanga, yaye ndiya kulohlwaya ngesiphoso salo, lize ilizwe elo libahlanze abemi balo.+ 26  Nize ke nina niyigcine imimiselo yam nezigwebo zam,+ ningenzi nanye kuzo zonke ezi zinto zicekisekayo, nokuba yinzalelwane okanye ngumphambukeli ophambukele phakathi kwenu.+ 27  Kuba zonke ezi zinto zicekisekayo, bazenzile abantu belo zwe,+ ababephambi kwenu, laza alahlambuluka elo zwe. 28  Ngako oko ilizwe aliyi kunihlanza ngenxa yokulenza inqambi kwenu njengoko beliya kuzihlanza iintlanga ezaziphambi kwenu.+ 29  Bonke abasukuba besenza nayiphi na kuzo zonke ezi zinto zicekisekayo, imiphefumlo ezenzayo yonqunyulwa phakathi kwabantu bakowayo.+ 30  Nize niyigcine imfanelo yenu kum yokuba ningenzi nalinye kumasiko acekisekayo aye enziwa phambi kwenu,+ ukuze ningazenzi abangahlambulukanga ngawo. NdinguYehova uThixo wenu.’”

Umbhalo osemazantsi