Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IBhayibhile Kwi-Intanethi | INGUQULELO YEHLABATHI ELITSHA YEZIBHALO EZINGCWELE

Levitikus 16:1-34

16  Wahlabela mgama uYehova ethetha kuMoses emva kokufa koonyana ababini baka-Aron ngenxa yokusondela kwabo phambi koYehova baza bafa.+  Wathi uYehova kuMoses: “Thetha kuAron umntakwenu, ukuba angangeni ngamaxesha onke endaweni engcwele+ ngaphakathi kwekhuselo,+ phambi kwesigubungelo esiphezu kweTyeya, ukuze angafi;+ kuba ndiya kubonakala efini+ phezu kwesigubungelo.+  “Wongena uAron endaweni engcwele enezi zinto:+ enethole eliyinkunzi yenkomo lomnikelo wesono+ nenkunzi yegusha yomnikelo otshiswayo.+  Uya kwambatha umwunduzo ongcwele welinen,+ afake impahla yangaphantsi yelinen+ emzimbeni wakhe, abhinqe nombhinqo welinen+ aze azithandele ngesigqubuthelo sentloko.+ Zizambatho ezingcwele ezo.+ Umele ahlambe umzimba wakhe emanzini+ andule azinxibe ke.  “Wothabatha kwindibano yoonyana bakaSirayeli+ amatakane ebhokhwe aziinkunzi abe mabini, abe ngawomnikelo wesono,+ nenkunzi yegusha enye, ibe ngumnikelo otshiswayo.+  “Woyisondeza uAron inkunzi yenkomo yomnikelo wesono, ongowakhe,+ azicamagushele+ yena+ nendlu yakhe.+  “Wozithabatha iibhokhwe zombini aze azimise phambi koYehova emnyango wentente yokuhlangana.  Enze amaqashiso+ uAron ngeebhokhwe ezo zombini, elinye iqashiso libe lelikaYehova lize elinye iqashiso libe lelika-Azazele.+  Woyisondeza uAron ibhokhwe eliphume nayo iqashiso+ likaYehova, ayenze umnikelo wesono.+ 10  Kodwa yona ibhokhwe eliphume nayo iqashiso lika-Azazele woyimisa iphilile phambi koYehova ukuze ayicamagushele, ayithumele+ kuAzazele entlango.+ 11  “Wothi ke uAron ayisondeze inkunzi yenkomo yomnikelo wesono, ongowakhe, azicamagushele yena nendlu yakhe; aze ayixhele inkunzi yenkomo yomnikelo wesono, ongowakhe.+ 12  “Wothabatha ugcedevu+ luzele ngamalahle avuthayo omlilo esibingelelweni+ phambi koYehova, azalise izandla zakhe+ ngesiqhumiso sobulawu esicolekileyo,+ azingenise ngaphakathi kwekhuselo.+ 13  Wothi ke asibeke isiqhumiso phezu komlilo phambi koYehova,+ ukuze ilifu lesiqhumiso lisisibekele isigubungelo seTyeya,+ esiphezu kweSingqino,+ ukuze angafi. 14  “Wothabatha egazini lenkunzi yenkomo,+ alitshize ngomnwe wakhe phambi kwesigubungelo kwicala elingasempuma, aze alitshize+ nangaphambi kwesigubungelo igazi elo ngomnwe wakhe izihlandlo ezisixhenxe.+ 15  “Woyixhela ibhokhwe yomnikelo wesono, ongowabantu,+ alise igazi layo ngaphakathi kwekhuselo+ aze enze kwigazi layo+ njengoko enzile kwigazi lenkunzi yenkomo; atshize ngalo ngasesigubungelweni nangaphambi kwesigubungelo. 16  “Woyicamagushela indawo engcwele ngenxa yokungahlambuluki+ koonyana bakaSirayeli nangenxa yokuvukela kwabo ezonweni zabo zonke;+ enjenjalo kwintente yokuhlangana, ehleliyo phakathi kwabo ekungahlambulukini kwabo. 17  “Makungabikho mntu wumbi ententeni yokuhlangana ekungeneni kwakhe ukuya kucamagushela endaweni engcwele kude kube sekuphumeni kwakhe; wozicamagushela yena+ nendlu yakhe nebandla lakwaSirayeli liphela.+ 18  “Wophuma aye esibingelelweni,+ esiphambi koYehova, asicamagushele, athabathe egazini lenkunzi yenkomo nasegazini lebhokhwe, alidyobhe ajikeleze iimpondo zesibingelelo.+ 19  Atshize+ inxalenye yegazi kuso ngomnwe wakhe izihlandlo ezisixhenxe aze, asihlambulule, asingcwalise ekungahlambulukini koonyana bakaSirayeli. 20  “Akugqiba ukuyicamagushela+ indawo engcwele nentente yokuhlangana nesibingelelo, umele ayisondeze ibhokhwe ephilileyo.+ 21  Yaye uAron umele abeke izandla zakhe zozibini+ entlokweni yebhokhwe ephilileyo aze azivume+ phezu kwayo zonke iziphoso+ zoonyana bakaSirayeli nemvukelo yabo yonke ezonweni zabo zonke,+ azibeke phezu kwentloko leyo yebhokhwe,+ ayindulule iye entlango+ ngesandla sendoda elungiselelwe oko.+ 22  Yothi ke ibhokhwe leyo izithwale zonke iziphoso zabo+ iye nazo ezweni eliyinkqantosi,+ aze apho ayindululele entlango.+ 23  “UAron wongena ententeni yokuhlangana, azihlube izambatho zelinen abezambethe ukungena kwakhe endaweni engcwele, azishiye khona.+ 24  Umele awuhlambe umzimba wakhe ngamanzi+ endaweni engcwele,+ ambathe izambatho zakhe+ aze aphume, enze umnikelo wakhe otshiswayo+ nomnikelo otshiswayo wabantu,+ azicamagushele yena nabantu.+ 25  Aqhumisele ngenqatha lomnikelo wesono esibingelelweni.+ 26  “Yena lowo+ wandululela ibhokhwe kuAzazele,+ wozihlamba izambatho zakhe, awuhlambe nomzimba wakhe ngamanzi,+ emva koko angangena enkampini. 27  “Ke yona inkunzi yenkomo yomnikelo wesono nebhokhwe yomnikelo wesono, ezigazi lazo langeniswayo ukuba licamagushe endaweni engcwele, zokhutshelwa ngaphandle kwenkampu; zitshiswe ngomlilo izikhumba zazo nenyama yazo nomswane wazo.+ 28  Lowo uzitshisayo wozihlamba izambatho zakhe, awuhlambe nomzimba wakhe emanzini, emva koko angangena enkampini. 29  “Koba ngummiselo wexesha elingenammiselo kuni ukuthi:+ Ngenyanga yesixhenxe, ngomhla weshumi enyangeni leyo,+ noyixhwalekisa imiphefumlo yenu,+ kungabikho bani owenza nawuphi na umsebenzi,+ enoba yinzalelwane okanye ngumphambukeli ophambukele phakathi kwenu. 30  Kuba ngaloo mhla niya kucanyagushelwa+ ukuze nihlambuluke. Niya kuhlambuluka ke ezonweni zenu zonke phambi koYehova.+ 31  Yisabatha+ yophumlo olupheleleyo kuni, yaye nimele niyixhwalekise imiphefumlo yenu. Ngummiselo wexesha elingenammiselo ke lowo. 32  “Umbingeleli oya kuthanjiswa+ aze amiselwe njengombingeleli+ esikhundleni+ sikayise umele acamagushele aze ambathe nezambatho zelinen.+ Zizambatho ezingcwele ezo.+ 33  Wothi ke ayicamagushele ingcwele kangcwele,+ nentente+ yokuhlangana, asicamagushele nesibingelelo;+ abacamagushele nababingeleli nabantu bonke bebandla.+ 34  Lowo iya kuba ngummiselo wexesha elinganammiselo kuni,+ wokubacamagushela oonyana bakaSirayeli ngenxa yezono zabo zonke kube kanye ngonyaka.”+ Wenza ke kanye njengoko uYehova wamyalelayo uMoses.

Umbhalo osemazantsi