Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

IZililo 4:1-22

א [ʼAʹleph] 4  Owu hayi indlela efiphala ngayo igolide ekhanyayo, igolide elungileyo!+Owu hayi indlela aphalazwe ngayo amatye angcwele+ emantloko ezitrato zonke!+ ב [Behth]   Bona ke oonyana abaxabisekileyo baseZiyon+ abo balinganiswe ngegolide esulungekisiweyo,Owu hayi indlela ababalelwe ngayo ekubeni ziingqayi ezinkulu zodongwe, umsebenzi wezandla zombumbi!+ ג [Giʹmel]   Kwanoodyakalashe banikele ngebele. Banyisa amathole abo.Intombi yabantu bam ikhohlakele,+ njengeenciniba zasentlango.+ ד [Daʹleth]   Ulwimi lowanyayo lunamathele enkalakahleni yakhe ngenxa yonxano.+Abantwana bacele isonka.+ Akukho bani ubabelayo.+ ה [Heʼ]   Bona kanye abo babesidla izinto ezithandekayo bangenwe kukukhwankqiswa ezitratweni.+Bona kanye abo babekhuliswa ngezingqombela+ kuye kwafuneka bawole iimfumba zothuthu.+ ו [Waw]   Isohlwayo sesiphoso sentombi yabantu bakowethu sibe sikhulu ngakumbi kunesohlwayo sesono seSodom,+Yona yabhukuqwa ngephanyazo, nekungekho zandla zayincedayo.+ ז [Zaʹyin]   AmaNaziri+ ayo ayesulungeke ngakumbi kunekhephu;+ ayemhlophe ngakumbi kunobisi.Enyanisweni ayebubomvurha+ kuneekorale; ukukhazimla kwawo kwakunjengesafire.+ ח [Chehth]   Inkangeleko yawo imnyama ngakumbi kunesithokothoko. Awaqondakalanga ezitratweni.+Ulusu lwawo lwashwabana emathanjeni awo.+ Lube kanye njengomthi owomileyo. ט [Tehth]   Bebelunge ngakumbi abo babulewe ngekrele+ kunabo babulewe yindlala,+Ngenxa yokuba aba betha amandla, behlatyiwe ngokungabi namveliso yentsimi. י [Yohdh] 10  Zona kanye izandla zabafazi abanemfesane zibilise abantwana babo.+Banjengesonka sentuthuzelo kubani ebudeni bokuwa kwentombi yabantu bakowethu.+ כ [Kaph] 11  UYehova ubufezile ubushushu bakhe.+ Uphalaze umsindo wakhe ovuthayo.+Yaye uvuthisa umlilo eZiyon, odla ugqibe iziseko zayo.+ ל [Laʹmedh] 12  Ookumkani bomhlaba nabo bonke abemi belizwe elinemveliso abazange bakholwe+Ukuba kungafika utshaba nomchasi emasangweni aseYerusalem.+ מ [Mem] 13  Ngenxa yezono zabaprofeti bayo, iziphoso zababingeleli bayo,+Phakathi kwayo kwakukho abo baphalaza igazi lamalungisa.+ נ [Nun] 14  Babhadu-bhadula njengeemfama+ ezitratweni.+ Bangcoliswe ligazi,+Kangangokuba akukho bakwaziyo ukuchukumisa izambatho zabo.+ ס [Saʹmekh] 15  “Sukani! Anihlambulukanga!”+ bamemeze batsho njalo kubo. “Sukani! Sukani! Ningachukumisi!”+Kuba abanamakhaya.+ Baye babhadu-bhadula.+ Abantu baye bathi phakathi kweentlanga: “Abayi kuhlala kwakhona njengabaphambukeli.+ פ [Peʼ] 16  Ubuso bukaYehova bubahlulile.+ Akayi kubajonga kwakhona.+Ngokuqinisekileyo abantu abayi kunikela ngqalelo nangababingeleli.+ Ngokuqinisekileyo abayi kuwababala namadoda amadala.”+ ע [ʽAʹyin] 17  Ngoxa sisekho, amehlo ethu ahlala ekhangele uncedo olungekhoyo.+Ebudeni bokukhangakhangela kwethu siye sakhangela kuhlanga olungenakuzisa lusindiso.+ צ [Tsa·dhehʹ] 18  Bazingele amanyathelo ethu+ ukuze kungahanjwa kwiindawo zethu zembutho.Sisondele isiphelo sethu. Imihla yethu izalisekile, kuba sifikile isiphelo sethu.+ ק [Qohph] 19  Abo basisukelayo bakhawuleza ngakumbi kuneenkozi zasemazulwini.+Baye basisukela ngokushushu ezintabeni.+ Baye basilalela entlango.+ ר [Rehsh] 20  Yona kanye impefumlo yamathatha ethu,+ lowo uthanjisiweyo kaYehova,+ ithinjiwe kumhadi wabo omkhulu,+Lowo sithe ngaye: “Siya kuphila emthunzini wakhe+ phakathi kweentlanga.”+ ש [Sin] 21  Khawugcobe uze ube nemihlali,+ ntombi yakwaEdom,+ njengoko uhleli kwilizwe lakwaUtse.+Indebe iya kudlulela nakuwe.+ Uya kunxila uhambe ze.+ ת [Taw] 22  Isiphoso sakho, ntombi yaseZiyon, sifikelele esiphelweni saso.+ Akayi kukuthabathela ekuthinjweni kwakhona.+Uphethulele ingqalelo yakhe kwisiphoso sakho, ntombi yakwaEdom. Uzityhilile izono zakho.+

Umbhalo osemazantsi