Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IBhayibhile Kwi-Intanethi | INGUQULELO YEHLABATHI ELITSHA YEZIBHALO EZINGCWELE

IZililo 2:1-22

א [ʼAʹleph] 2  Owu hayi indlela uYehova ayisibekele ngayo intombi yaseZiyon ngomsindo wakhe!+ Ubuphose phantsi emhlabeni+ busuka ezulwini ubuhle bukaSirayeli.+ Yaye akasikhumbulanga isihlalo seenyawo zakhe+ ngemini yomsindo wakhe. ב [Behth]   UYehova uziginyile, akabonisanga mfesane kuzo naziphi na iindawo zokuhlala+ zakwaYakobi. Ngokuvutha komsindo wakhe uzichithile iindawo ezinqatyisiweyo+ zentombi yakwaYuda. Uzingqule emhlabeni,+ ubuhlambele ubukumkani+ neenkosana zayo.+ ג [Giʹmel]   Ngokuvutha komsindo unqumle zonke iimpondo zakwaSirayeli.+ Usibuyisele emva isandla sakhe sasekunene sesuka phambi kotshaba;+ NakwaYakobi uyaqhubeka evutha njengomlilo odangazelayo oqwenge macala onke.+ ד [Daʹleth]   Usigobile isaphetha sakhe njengotshaba.+ Isandla sakhe sasekunene+ usimisile Njengotshaba,+ yaye wababulala bonke abo banqwenelekayo emehlweni.+ Ententeni+ yentombi yaseZiyon uphalazele umsindo wakhe, kanye njengomlilo.+ ה [Heʼ]   UYehova uye wanjengotshaba.+ Umginyile uSirayeli.+ Uziginyile zonke iinqaba zakhe zokuhlala;+ uzonakalisile iindawo zakhe ezinqatyisiweyo.+ Nasentombini yakwaYuda ukwenze kwaphuphuma ukuzila nokwenza isijwili.+ ו [Waw]   Yaye uwuphatha ngogonyamelo umnquba+ wakhe njengalowo usemyezweni.+ Uwonakalisile umthendeleko wakhe. UYehova wenze ukuba ulityalwe eZiyon umthendeleko+ nesabatha, Ngesiqalekiso somsindo wakhe akabonisi ntlonelo ngokumkani nombingeleli.+ ז [Zaʹyin]   UYehova usilahlile isibingelelo sakhe.+ Uyicekisile ingcwele yakhe.+ Esandleni sotshaba unikele iindonga zeenqaba zayo zokuhlala.+ Bakhuphe ilizwi labo endlwini kaYehova, njengakwimini yomthendeleko.+ ח [Chehth]   UYehova ucinge ukonakalisa udonga+ lwentombi yaseZiyon. Ulolule ulutya lokulinganisa.+ Akasibuyisanga isandla sakhe ekuginyeni.+ Yaye ubangela ukuba ungqameko nodonga zizile.+ Xa zonke ziya kuphelelwa. ט [Tehth]   Amasango ayo+ atshone emhlabeni. Uyitshabalalisile waza wayiqhekeza imivalo yayo. Ukumkani wayo neenkosana zayo ziphakathi kweentlanga.+ Akukho mthetho.+ Nabaprofeti bayo abafumananga mbono uvela kuYehova.+ י [Yohdh] 10  Amadoda amakhulu entombi yaseZiyon ahleli phantsi emhlabeni, apho athe cwaka.+ Azigalele ngothuli entloko.+ Abhinqe amarhonya.+ Iintombi ezinyulu zaseYerusalem zihlisele phantsi emhlabeni intloko yazo.+ כ [Kaph] 11  Amehlo am aphelile ziinyembezi.+ Amathumbu am ayabila.+ Isibindi sam siphalalele emhlabeni kanye,+ ngenxa yokuwa kwentombi yabantu bam,+ Ngenxa yokutyhafa komntwana nowanyayo kwiindawo zembutho zedolophu leyo.+ ל [Laʹmedh] 12  Bamana ukuthi koonina: “Kuphi na ukudla okuziinkozo newayini?”+ Ngenxa yokutyhafa kwabo njengalowo ubuleweyo kwiindawo zembutho zesixeko, Ngenxa yokuphalazwa komphefumlo wabo esifubeni soonina. מ [Mem] 13  Ndiya kukusebenzisa njengengqina lantoni na? Ndiya kukufanisa nantoni na, ntombi yaseYerusalem?+ Ndiya kukulinganisa nantoni na, ukuze ndikuthuthuzele, ntombi enyulu yaseZiyon?+ Kuba ukuwa kwakho+ kukhulu kanye njengolwandle. Ngubani na onokukuphilisa?+ נ [Nun] 14  Abaprofeti bakho bakubonele izinto ezingento yanto nezinganelisiyo,+ Kwaye abasityhilanga isiphoso sakho ukuze ubuye ekuthinjweni,+ Kodwa bakubonela izibhengezo ezingento yanto nezilahlekisayo.+ ס [Saʹmekh] 15  Bonke abo badlula ngendlela bakuqhwabela izandla.+ Bayibethel’ umlozi+ yaye bamana behlunguzela iintloko+ ngentombi yaseYerusalem, besithi: “Sesi sixeko na esi babefudula besithi ngaso, ‘Bubuhle obugqibeleleyo, ukugcoba komhlaba wonke’?”+ פ [Peʼ] 16  Zonke iintshaba zakho zikuvulele umlomo.+ Zibeth’ umlozi yaye zimana zitshixiza amazinyo.+ Zithe: “Siza kuyiginya.+ Eneneni le yile mini besiyithembile.+ Sifumene! Sibonile!”+ ע [ʽAʹyin] 17  UYehova ukwenzile oko wayenako engqondweni.+ Ulifezile ilizwi lakhe,+ Oko wayekuyalele kwakwimihla yakudala.+ Uchithile yaye akabonisanga mfesane.+ Yaye ubangela utshaba lube nemihlali ngenxa yakho.+ Ulwenze lwaphakama uphondo lweentshaba zakho.+ צ [Tsa·dhehʹ] 18  Intliziyo yabo iye yadanduluka kuYehova,+ ludonga lwentombi yaseZiyon.+ Mazihle iinyembezi kanye njengomsinga imini nobusuku.+ Ungaziniki ukuba ndindisholo. Ngamana ukhozo lweliso lakho lungangaphezi. ק [Qohph] 19  Vuka! Khwina ebudeni bobusuku ekuqaleni kwemilindo yakusasa.+ Phalaza intliziyo yakho+ phambi kobuso+ bukaYehova kanye njengamanzi. Mphakamisele izandla zakho+ ngenxa yomphefumlo wabantwana bakho, Abatyhafileyo ngenxa yendlala emantloko ezitrato zonke.+ ר [Rehsh] 20  Khawubone, Yehova, uze ukhangele+ kulowo uqhubene naye ngokuqatha ngale ndlela. Ngaba abafazi bafanele baqhubeke besidla isiqhamo sabo, abantwana abazelwe beyileke ngokupheleleyo,+ Okanye engcweleni kaYehova ufanele abulawe na umbingeleli nomprofeti?+ ש [Shin] 21  Inkwenkwe nendoda endala+ balele emhlabeni ezitratweni.+ Iintombi zam ezinyulu nabafana bam bawile likrele.+ Ubulele ngemini yomsindo wakho.+ Ubulele ngogonyamelo;+ akubanga namfesane.+ ת [Taw] 22  Njengakwimini yomthendeleko+ umemeze iindawo endiphambukele kuzo macala onke. Nangemini yengqumbo kaYehova akubangakho ubalekileyo okanye usindileyo;+ Abo ndabazala beyileke ngokupheleleyo ndaza ndabakhulisa, utshaba lwam lubatshabalalisile.+

Umbhalo osemazantsi