Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IBhayibhile Kwi-Intanethi | INGUQULELO YEHLABATHI ELITSHA YEZIBHALO EZINGCWELE

IZililo 1:1-22

א [ʼAʹleph] 1  Owu sisele sodwa,+ isixeko esasikade sinabantu abaninzi!+ Siye saba njengomhlolokazi,+ owayemkhulu phakathi kweentlanga!+ Eso sasiyinkosazana phakathi kwephondo saba sesisebenza ngokuqhutywa ngebhaxa!+ ב [Behth]   Silila kakhulu ebudeni bobusuku,+ neenyembezi zaso zisezidleleni zaso.+ Asinabani wokusithuthuzela phakathi kwabo bonke abo basithandayo.+ Wona kanye onke amaqabane aso aqhubene naso ngobuqhophololo.+ Aye aziintshaba zaso.+ ג [Giʹmel]   UYuda uye ekuthinjweni ngenxa yenkxwaleko+ nangenxa yobukhoboka obuninzi.+ Kuye kwafuneka yena ahlale phakathi kweentlanga.+ Akafumananga ndawo yokuphumla. Bonke abo bamtshutshisayo bamfikele esekubandezelekeni.+ ד [Daʹleth]   Iindlela zeZiyon zizilile, ngenxa yokuba akukho bani uzayo emthendelekweni.+ Onke amasango ayo aphanzile;+ ababingeleli bayo bayancwina.+ Iintombi zayo ezinyulu zisentlungwini, yaye yona inobukrakra.+ ה [Heʼ]   Iintshaba zayo ziye zaba yintloko.+ Abo baziintshaba zayo abaxhalele nto.+ Ngenxa yokuba uYehova uyizisele intlungu ngenxa yobuninzi bokunxhaxha kwayo,+ Abantwana bayo bahambe bengabathinjwa phambi kotshaba.+ ו [Waw]   Yaye buphumile entombini yaseZiyon bonke ubungangamsha bayo.+ Iinkosana zayo zibe njengamaxhama angafumani dlelo;+ Kwaye zihamba zingenamandla phambi kwabo bazisukelayo.+ ז [Zaʹyin]   IYerusalem ikhumbule ngemihla yokuxhwaleka kwayo neyabantu bayo abangenamakhaya Zonke izinto zayo ezinqwenelekayo ezazikho ukususela kwimihla yakudala.+ Xa abantu bayo bawela ezandleni zotshaba ibe ingenamncedi,+ Iintshaba zayibona. Zahleka ngenxa yokuwa kwayo.+ ח [Chehth]   IYerusalem yone ngokucacileyo.+ Kungenxa yoko le nto iye yaba yinto eyenyanyekayo.+ Bonke ababeyiphatha ngembeko bayicukucezile,+ kuba babubonile ubuze bayo.+ Kanjalo iyancwina+ ize ijike. ט [Tehth]   Ukungahlambuluki kwayo kusemibhinqweni yayo.+ Ayilikhumbulanga ikamva layo,+ Kwaye ihla ngendlela emangalisayo. Ayinamthuthuzeli.+ Owu Yehova, khawubone ukuxhwaleka kwam,+ kuba utshaba luzigwagwisile.+ י [Yohdh] 10  Utshaba lolulele isandla salo kuzo zonke izinto zayo ezinqwenelekayo.+ Kuba izibonile iintlanga ezingene engcweleni yayo,+ Owawuyalele ukuba zingangeni ebandleni lakho. כ [Kaph] 11  Bonke abantu bayo bayancwina; bafuna isonka.+ Banikele izinto zabo ezinqwenelekayo ngenxa yento edliwayo, ukuze bahlaziye umphefumlo.+ Khawubone, Yehova, ukhangele, kuba ndibe njengomfazi ongenaxabiso.+ ל [Laʹmedh] 12  Akunto na oku kuni nonke nina nidlula ngendlela? Khangelani nize nibone.+ Ikho na intlungu enjengentlungu eye yenziwa yaqatha kum,+ Athe uYehova wandibangela intlungu ngayo ngemini yokuvutha komsindo wakhe?+ מ [Mem] 13  Ekwindawo ephakamileyo uthumele umlilo emathanjeni am,+ yaye woyise ngalinye. Uzanekele umnatha iinyawo zam.+ Undibuyisele umva. Undenze umfazi ophanzisiweyo. Imini yonke ndiyagula.+ נ [Nun] 14  Uhleli ekuphaphele ukunxaxha kwam.+ Kubhijelene esandleni sakhe. Zinyuke zaba sentanyeni yam.+ Amandla am akhubekile. UYehova undinikele esandleni sabo ndingakwaziyo ukuphakama nxamnye nabo.+ ס [Saʹmekh] 15  Bonke abanamandla bam uYehova ubalahlile ngaphakathi kwam.+ Undibizele intlanganiso, ukuze abaqhekeze abafana bam.+ UYehova usixovule isixovulelo sewayini+ sentombi enyulu yakwaYuda.+ ע [ʽAʹyin] 16  Ndingumfazi olilayo ngenxa yezi zinto.+ Iliso lam, iliso lam lihla amanzi.+ Kuba umthuthuzeli ukude kum, uthile wokuhlaziya umphefumlo wam. Oonyana bam baphanzile,+ kuba utshaba luzigwagwisile.+ פ [Peʼ] 17  IZiyon izolulile izandla zayo.+ Ayinamthuthuzeli.+ UYehova unikele umyalelo ngokuphathelele uYakobi kubo bonke abo bamjikelezileyo njengeentshaba zakhe.+ IYerusalem iye yaba yinto eyenyanyekayo phakathi kwabo.+ צ [Tsa·dhehʹ] 18  UYehova ulilungisa,+ kuba ndivukele umlomo wakhe.+ Phulaphulani, ke, nonke zizwana, nize nibone intlungu yam. Iintombi zam ezinyulu nabafana bam baye ekuthinjweni.+ ק [Qohph] 19  Ndibabizile abo bandithanda kakhulu.+ Bona bandikhohlisile. Esixekweni ababingeleli bam namadoda amadala akwam abhubhile,+ Ngokuba kwakufuneka ezifunele into edliwayo ukuze ahlaziye umphefumlo wawo.+ ר [Rehsh] 20  Khawubone, Yehova, kuba ndisezingxakini ezinkulu. Amathumbu am ayabila.+ Intliziyo yam ibhukuqiwe ngaphakathi kum,+ kuba bendinemvukelo ngokupheleleyo.+ Ngaphandle ikrele lindihluthe abantwana.+ Ngaphakathi endlwini kunjengokufa.+ ש [Shin] 21  Abantu bayivile indlela endincwina ngayo njengomfazi.+ Andinamthuthuzeli.+ Zonke iintshaba zam zivile ngentlekele yam.+ Ziye zagcoba, ngenxa yokuba wena uyenzile.+ Ngokuqinisekileyo uya kuyizisa imini oyibhengezileyo,+ ukuze zibe njengam.+ ת [Taw] 22  Ngamana bonke ububi bazo bungafika phambi kwakho, uze uqhubane nazo ngokuqatha,+ Kanye njengoko uqhubene nam ngokuqatha ngenxa yokunxaxha kwam konke.+ Kuba kuninzi ukuncwina kwam,+ nentliziyo yam iyagula.+

Umbhalo osemazantsi