Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IBhayibhile Kwi-Intanethi | INGUQULELO YEHLABATHI ELITSHA YEZIBHALO EZINGCWELE

IZililo 1:1-22

א [ʼAʹleph] 1  Owu sisele sodwa,+ isixeko esasikade sinabantu abaninzi!+Siye saba njengomhlolokazi,+ owayemkhulu phakathi kweentlanga!+Eso sasiyinkosazana phakathi kwephondo saba sesisebenza ngokuqhutywa ngebhaxa!+ ב [Behth]   Silila kakhulu ebudeni bobusuku,+ neenyembezi zaso zisezidleleni zaso.+Asinabani wokusithuthuzela phakathi kwabo bonke abo basithandayo.+Wona kanye onke amaqabane aso aqhubene naso ngobuqhophololo.+ Aye aziintshaba zaso.+ ג [Giʹmel]   UYuda uye ekuthinjweni ngenxa yenkxwaleko+ nangenxa yobukhoboka obuninzi.+Kuye kwafuneka yena ahlale phakathi kweentlanga.+ Akafumananga ndawo yokuphumla.Bonke abo bamtshutshisayo bamfikele esekubandezelekeni.+ ד [Daʹleth]   Iindlela zeZiyon zizilile, ngenxa yokuba akukho bani uzayo emthendelekweni.+Onke amasango ayo aphanzile;+ ababingeleli bayo bayancwina.+Iintombi zayo ezinyulu zisentlungwini, yaye yona inobukrakra.+ ה [Heʼ]   Iintshaba zayo ziye zaba yintloko.+ Abo baziintshaba zayo abaxhalele nto.+Ngenxa yokuba uYehova uyizisele intlungu ngenxa yobuninzi bokunxhaxha kwayo,+Abantwana bayo bahambe bengabathinjwa phambi kotshaba.+ ו [Waw]   Yaye buphumile entombini yaseZiyon bonke ubungangamsha bayo.+Iinkosana zayo zibe njengamaxhama angafumani dlelo;+Kwaye zihamba zingenamandla phambi kwabo bazisukelayo.+ ז [Zaʹyin]   IYerusalem ikhumbule ngemihla yokuxhwaleka kwayo neyabantu bayo abangenamakhayaZonke izinto zayo ezinqwenelekayo ezazikho ukususela kwimihla yakudala.+Xa abantu bayo bawela ezandleni zotshaba ibe ingenamncedi,+Iintshaba zayibona. Zahleka ngenxa yokuwa kwayo.+ ח [Chehth]   IYerusalem yone ngokucacileyo.+ Kungenxa yoko le nto iye yaba yinto eyenyanyekayo.+Bonke ababeyiphatha ngembeko bayicukucezile,+ kuba babubonile ubuze bayo.+Kanjalo iyancwina+ ize ijike. ט [Tehth]   Ukungahlambuluki kwayo kusemibhinqweni yayo.+ Ayilikhumbulanga ikamva layo,+Kwaye ihla ngendlela emangalisayo. Ayinamthuthuzeli.+Owu Yehova, khawubone ukuxhwaleka kwam,+ kuba utshaba luzigwagwisile.+ י [Yohdh] 10  Utshaba lolulele isandla salo kuzo zonke izinto zayo ezinqwenelekayo.+Kuba izibonile iintlanga ezingene engcweleni yayo,+Owawuyalele ukuba zingangeni ebandleni lakho. כ [Kaph] 11  Bonke abantu bayo bayancwina; bafuna isonka.+Banikele izinto zabo ezinqwenelekayo ngenxa yento edliwayo, ukuze bahlaziye umphefumlo.+Khawubone, Yehova, ukhangele, kuba ndibe njengomfazi ongenaxabiso.+ ל [Laʹmedh] 12  Akunto na oku kuni nonke nina nidlula ngendlela? Khangelani nize nibone.+Ikho na intlungu enjengentlungu eye yenziwa yaqatha kum,+Athe uYehova wandibangela intlungu ngayo ngemini yokuvutha komsindo wakhe?+ מ [Mem] 13  Ekwindawo ephakamileyo uthumele umlilo emathanjeni am,+ yaye woyise ngalinye.Uzanekele umnatha iinyawo zam.+ Undibuyisele umva.Undenze umfazi ophanzisiweyo. Imini yonke ndiyagula.+ נ [Nun] 14  Uhleli ekuphaphele ukunxaxha kwam.+ Kubhijelene esandleni sakhe.Zinyuke zaba sentanyeni yam.+ Amandla am akhubekile.UYehova undinikele esandleni sabo ndingakwaziyo ukuphakama nxamnye nabo.+ ס [Saʹmekh] 15  Bonke abanamandla bam uYehova ubalahlile ngaphakathi kwam.+Undibizele intlanganiso, ukuze abaqhekeze abafana bam.+UYehova usixovule isixovulelo sewayini+ sentombi enyulu yakwaYuda.+ ע [ʽAʹyin] 16  Ndingumfazi olilayo ngenxa yezi zinto.+ Iliso lam, iliso lam lihla amanzi.+Kuba umthuthuzeli ukude kum, uthile wokuhlaziya umphefumlo wam.Oonyana bam baphanzile,+ kuba utshaba luzigwagwisile.+ פ [Peʼ] 17  IZiyon izolulile izandla zayo.+ Ayinamthuthuzeli.+UYehova unikele umyalelo ngokuphathelele uYakobi kubo bonke abo bamjikelezileyo njengeentshaba zakhe.+IYerusalem iye yaba yinto eyenyanyekayo phakathi kwabo.+ צ [Tsa·dhehʹ] 18  UYehova ulilungisa,+ kuba ndivukele umlomo wakhe.+Phulaphulani, ke, nonke zizwana, nize nibone intlungu yam.Iintombi zam ezinyulu nabafana bam baye ekuthinjweni.+ ק [Qohph] 19  Ndibabizile abo bandithanda kakhulu.+ Bona bandikhohlisile.Esixekweni ababingeleli bam namadoda amadala akwam abhubhile,+Ngokuba kwakufuneka ezifunele into edliwayo ukuze ahlaziye umphefumlo wawo.+ ר [Rehsh] 20  Khawubone, Yehova, kuba ndisezingxakini ezinkulu. Amathumbu am ayabila.+Intliziyo yam ibhukuqiwe ngaphakathi kum,+ kuba bendinemvukelo ngokupheleleyo.+Ngaphandle ikrele lindihluthe abantwana.+ Ngaphakathi endlwini kunjengokufa.+ ש [Shin] 21  Abantu bayivile indlela endincwina ngayo njengomfazi.+ Andinamthuthuzeli.+Zonke iintshaba zam zivile ngentlekele yam.+ Ziye zagcoba, ngenxa yokuba wena uyenzile.+Ngokuqinisekileyo uya kuyizisa imini oyibhengezileyo,+ ukuze zibe njengam.+ ת [Taw] 22  Ngamana bonke ububi bazo bungafika phambi kwakho, uze uqhubane nazo ngokuqatha,+Kanye njengoko uqhubene nam ngokuqatha ngenxa yokunxaxha kwam konke.+Kuba kuninzi ukuncwina kwam,+ nentliziyo yam iyagula.+

Umbhalo osemazantsi