Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IBhayibhile Kwi-Intanethi | INGUQULELO YEHLABATHI ELITSHA YEZIBHALO EZINGCWELE

IZenzo 28:1-31

28  Sakuba sisindile, saqonda ukuba eso siqithi sasibizwa ngokuba yiMalta.+  Kwaye abantu abantetho yasemzini basibonisa ubuntu+ obungaqhelekanga, baphemba umlilo baza basamkela sonke kuba imvula yayisina yaye kubanda.+  Kodwa uPawulos waqokelela inyanda yezinti waza wayibeka emlilweni, kwaphuma irhamba ngenxa yobushushu laza lanamathela esandleni sakhe.  Xa abantu abantetho yasemzini babona esi sidalwa sinobuhlungu sijinga esandleni sakhe, bathi omnye komnye: “Ngokuqinisekileyo lo mntu ngumbulali, yaye nangona esindile elwandle, okusesikweni kwempindezelo akumvumeli ukuba aqhubeke ephila.”  Noko ke, wasivuthululela emlilweni eso sidalwa sinobuhlungu waza akenzakala.+  Kodwa babelindele ukuba wayeza kudumba ngenxa yokukrala okanye athi qithi ngequbuliso afe. Emva kokulinda ithuba elide baza abambona esenzakala, bayitshintsha ingqondo yabo baza bathi unguthixo.+  Ke kaloku elumelwaneni lwaloo ndawo indoda eyintloko yesiqithi, egama linguPubliyo, yayinemihlaba; yaye yasamkela ngomoya wokubuk’ iindwendwe yaza yasenzela ububele iintsuku ezintathu.  Uyise kaPubliyo wayelele phantsi ebandezelekile ngumkhuhlane nasisisu segazi, yaye uPawulos waya kuye, wathandaza, wambeka izandla+ waza wamphilisa.+  Emva kokuba oku kwenzekile, kwanabanye abantu besiqithi ababenezifo beza kuye ukuze baphiliswe.+ 10  Nabo basenzela imbeko ngokusinika izipho ezininzi yaye, ekundulukeni kwethu, basiphathisa izinto ezininzi esizisweleyo. 11  Kwiinyanga ezintathu kamva sanduluka ngesikhephe saseAleksandriya+ esasichithe ubusika esiqithini nesasinembasa ethi “Oonyana bakaZeyus.” 12  Yaye simise kwizibuko laseSirakuse sahlala iintsuku ezintathu, 13  ndawo leyo sathi sisuka kuyo sajikeleza saza safika eRegiyo. Yaye usuku olunye kamva kwavuka umoya wasezantsi saza safika ePuteyoli ngomhla wesibini. 14  Apho safumana abazalwana yaye sabongozwa ukuba sihlale kunye nabo iintsuku ezisixhenxe; ibe ngale ndlela seza ngaseRoma. 15  Yaye xa aba bazalwana beva iindaba ezingathi, beza kusihlangabeza de bafikelela kwiNdawo yeMarike ka-Apiyo naseTavene-Ntathu yaye, akubabona, uPawulos wambulela uThixo waza womelela.+ 16  Ekugqibeleni, sangena eRoma, waza uPawulos wavunyelwa+ ukuba azihlalele yedwa nejoni elimlindileyo. 17  Noko ke, iintsuku ezintathu kamva wabizela ndawonye abo babengamadoda aziintloko amaYuda. Xa babehlanganisene, wathi kubo: “Madoda, bazalwana, nangona ndandingenzanga nto yahlukileyo ebantwini okanye kumasiko ookhokho bethu,+ ndesuka eYerusalem ndanikelwa njengebanjwa ezandleni zamaRoma.+ 18  Yaye wona, emva kokuba endincinile,+ ayenqwenela ukundikhulula,+ njengoko kwakungekho sizathu sokuba ndife.+ 19  Xa amaYuda aqhubeka ethetha ngokunxamnye noko, ndanyanzeleka ukuba ndibhenele+ kuKesare, kodwa kungekhona ngokungathi ndandinayo nantoni na endilumangalela ngayo uhlanga lwakowethu. 20  Ngokwenene ngenxa yoku ndibongoze ukuba ndinibone ndize ndithethe kuni, kuba ngenxa yethemba+ likaSirayeli ndibotshwe ngalo mxokelelwane.”+ 21  Bathi kuye: “Asamkelanga zincwadi zivela kwelakwaYuda ngokuphathelele wena, kungekho nabani na kubazalwana ofikileyo waxela okanye wathetha nantoni na embi ngawe. 22  Kodwa ke singathanda ukuziva izimvo zakho, kuba eneneni, siyazi ukuba eli hlelo+ lichasiwe+ kuyo yonk’ indawo.” 23  Babekelana usuku kunye naye, yaye beza kuye bebaninzi kakhulu kwindawo awayehlala kuyo. Kwaye wabacacisela lo mbandela ngokunikela ubungqina obucokisekileyo ngokuphathelele ubukumkani bukaThixo+ nangokusebenzisa ukweyisela kubo ngokuphathelele uYesu esusela kokubini emthethweni kaMoses+ nakubaProfeti,+ ukususela kusasa kwada kwahlwa. 24  Yaye bambi bazikholelwa+ izinto awayezitsho; abanye babengakholwa.+ 25  Ngoko, ngenxa yokuba babengavumelani, bemka, ngoxa uPawulos wayegqabaza esithi: “Umoya oyingcwele watyapha ukuthetha ngoIsaya umprofeti kookhokho benu, 26  usithi, ‘Hamba uye kwesi sizwana uze uthi: “Ukuva, niya kuva kodwa ningaqondi; yaye, ukukhangela, niya kukhangela kodwa ningaboni.+ 27  Kuba intliziyo yesi sizwana iye yalukhuni, sivile ngeendlebe zaso, asasabela, sawavala amehlo aso; ukuze singaze sibone ngamehlo aso kwaye singeva ngeendlebe zaso yaye singaqondi ngeentliziyo zaso size sibuye, ndisiphilise.”’+ 28  Ngoko ke makwazeke kuni ukuba, usindiso lukaThixo luthunyelwe kuzo iintlanga;+ ngokuqinisekileyo ziya kuluva.”+ 29  —— 30  Ngoko wahlala kangangeminyaka emibini iphela kwindlu yakhe ayiqeshileyo,+ yaye wayebamkela ngobubele bonke ababesiza kuye, 31  eshumayela kubo ubukumkani bukaThixo yaye efundisa ngezinto eziphathelele iNkosi uYesu Kristu ngeyona nkululeko yokuthetha+ inkulu, ngaphandle kwesithintelo.

Umbhalo osemazantsi