Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IBhayibhile Kwi-Intanethi | INGUQULELO YEHLABATHI ELITSHA YEZIBHALO EZINGCWELE

ISityhilelo 14:1-20

14  Yaye khangela! ndabona iMvana+ imi phezu kweNtaba yeZiyon,+ kumi nayo ikhulu elinamashumi amane anesine lamawaka+ linalo igama layo negama loYise+ libhaliwe emabunzini alo.  Ndeva isandi siphuma ezulwini sinjengesandi samanzi+ amaninzi nanjengesandi sendudumo enkulu; yaye isandi endasivayo sasingathi seseemvumi ezizipheleka ngohadi+ zidlala iihadi zazo.  Kwaye zivuma+ ingoma engathi intsha+ phambi kwetrone naphambi kwezidalwa+ eziphilayo ezine nabadala;+ yaye akukho bani wakwaziyo ukuyiqondisisa ingoma leyo ngaphandle kwekhulu elinamashumi amane anesine lamawaka,+ abathengwe+ emhlabeni.  Aba ngabo bangazange bazenze nqambi ngabafazi;+ enyanisweni, banyulu.+ Aba ngabo bahlala beyilandela iMvana kungakhathaliseki apho iya khona.+ Aba bathengwa+ phakathi koluntu njengeentlahlela+ kuThixo nakuyo iMvana,  yaye akufunyanwanga buxoki emilonyeni yabo;+ abanasiphako.+  Ndabona enye ingelosi iphaphazela esazulwini sezulu,+ ineendaba ezilungileyo+ ezingunaphakade ukuba izivakalise njengesigidimi esichulumancisayo kwabo bahleli emhlabeni, nakuzo zonke iintlanga nezizwe neelwimi nabantu,+  isithi ngelizwi elikhulu: “Moyikeni uThixo+ nimzukise,+ kuba lifikile ilixa lokugweba kwakhe,+ ngoko mnquleni Lowo wenza+ izulu nomhlaba nolwandle nemithombo yamanzi.”+  Kwalandela enye, eyesibini ingelosi, isithi: “Iwile! IBhabhiloni+ Enkulu iwile,+ leyo yaseza zonke iintlanga iwayini+ yomsindo wohenyuzo lwayo!”+  Kwalandela enye ingelosi, eyesithathu, isithi ngelizwi elikhulu: “Wonke umntu onqula irhamncwa+ nomfanekiso walo,+ aze amkele uphawu lwalo ebunzini lakhe okanye esandleni sakhe,+ 10  uya kusela kwiwayini yomsindo kaThixo egalelwa ingaphithikezwanga kwindebe yengqumbo yakhe,+ yaye uya kuthuthunjiswa+ ngomlilo nesalfure+ emehlweni eengelosi ezingcwele nasemehlweni eMvana. 11  Umsi wokuthuthunjelwa kwabo unyuka ngonaphakade kanaphakade,+ yaye abaphumli imini nobusuku, abo banqula irhamncwa nomfanekiso walo, naye nabani na owamkela uphawu+ lwegama lalo. 12  Oku kuthetha unyamezelo kwabo bangcwele,+ bagcina imiyalelo kaThixo+ nabakholwayo+ kuYesu.” 13  Yaye ndeva ilizwi liphuma ezulwini lisithi: “Bhala: Banoyolo abafileyo,+ abo bafela eNkosini+ ukususela ngoku kuse phambili.+ Ewe, utsho umoya ukuthi, baphumle ekubulalekeni kwabo, kuba imisebenzi yabo ilandelana nabo.” 14  Yaye khangela! ndabona ilifu elimhlophe, kulo kuhleli uthile onjengonyana womntu,+ enesithsaba segolide+ entlokweni yakhe nerhengqa elibukhali esandleni sakhe. 15  Kwathi gqi enye ingelosi ivela engcweleni yetempile, idanduluka ngelizwi elikhulu kulowo wayehleli efini isithi: “Lifake irhengqa lakho uze uvune,+ ngokuba lifikile ilixa lokuvuna,+ kuba isivuno somhlaba sivuthwe ngokupheleleyo.”+ 16  Waza lowo wayehleli efini walifaka irhengqa lakhe emhlabeni, waza umhlaba wavunwa. 17  Kwathi gqi nenye ingelosi ivela engcweleni yetempile esezulwini,+ nayo inerhengqa elibukhali. 18  Kwathi gqi enye ingelosi ivela esibingelelweni, inegunya phezu komlilo.+ Yamemeza ngelizwi elikhulu kuleyo yayinerhengqa elibukhali, isithi: “Lifake irhengqa lakho elibukhali uze uzihlanganise izihloko zomdiliya womhlaba,+ ngenxa yokuba iidiliya zawo zivuthiwe.” 19  Kwaye ingelosi+ leyo yalifaka irhengqa layo emhlabeni yawuhlanganisa umdiliya+ womhlaba, yaza yawuphosa kwisixovulelo esikhulu sewayini yomsindo kaThixo.+ 20  Yaye isixovulelo sewayini saxovulwa ngaphandle kwesixeko,+ kwaza kwaphuma igazi kwisixovulelo sewayini laphakama leza kuthi xhaxhe ngemikhala yamahashe,+ kumgama oziitadiya eziliwaka elinamakhulu amathandathu.+

Umbhalo osemazantsi