Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IBhayibhile Kwi-Intanethi | INGUQULELO YEHLABATHI ELITSHA YEZIBHALO EZINGCWELE

ISityhilelo 12:1-17

12  Yaye kwabonakala umqondiso omkhulu+ ezulwini, umfazi+ evathiswe ngelanga, inyanga ingaphantsi kweenyawo zakhe, entloko kuye isisithsaba seenkwenkwezi ezilishumi elinesibini,  yaye wayemithi. Wadanduluka esezintlungwini+ yaye engcungcutheka ekuzaleni.  Kwabonakala omnye umqondiso ezulwini, yaye, khangela! nantso inamba+ enkulu embala ubumlilorha, ineentloko ezisixhenxe neempondo ezilishumi nakwiintloko zayo izizithsaba ezisixhenxe;  kwaye umsila+ wayo urhuqa isinye kwisithathu seenkwenkwezi+ zezulu, yaza yaziphosa phantsi emhlabeni.+ Inamba leyo yema phambi komfazi+ owayesele eza kuzala,+ ukuze, xa athe wazala, imqwenge+ umntwana wakhe.  Wazala unyana,+ inkwenkwe, oya kuzalusa zonke iintlanga ngentonga yentsimbi.+ Yaye umntwana wakhe wathatyathelwa kuThixo nakwitrone yakhe.+  Waza umfazi wasabela entlango,+ apho anendawo ayilungiselelwe nguThixo, ukuba bamondle+ apho iintsuku eziliwaka elinamakhulu amabini anamashumi amathandathu.+  Kwabakho imfazwe ezulwini: UMikayeli+ neengelosi zakhe balwa idabi nenamba, yazilwela nayo inamba kunye neengelosi zayo  kodwa ayizange yoyise, azabi safunyanelwa ndawo ezulwini.  Ngoko yaphoswa phantsi inamba+ enkulu, inyoka+ yantlandlolo, leyo ibizwa ngokuba nguMtyholi,+ noSathana,+ lowo ulahlekisa umhlaba+ omiweyo uphela; waphoswa phantsi emhlabeni,+ neengelosi zakhe zaphoswa phantsi kunye naye. 10  Ndaza ndeva ilizwi elikhulu ezulwini lisithi: “Ngoku lufikile usindiso+ namandla+ nobukumkani boThixo+ wethu negunya likaKristu+ wakhe, ngenxa yokuba uye waphoswa phantsi ummangaleli wabazalwana bethu, obamangalela imini nobusuku phambi koThixo wethu!+ 11  Yaye bamoyisile+ ngenxa yegazi leMvana+ nangenxa yelizwi lokungqina+ kwabo, ibe abayithandanga imiphefumlo+ yabo kwanaxa bejamelene nokufa. 12  Ngoko chulumancani, nina mazulu nani nihlala kuwo!+ Yeha+ kuwo umhlaba nakulo ulwandle,+ ngenxa yokuba uhlile weza kuni uMtyholi, enomsindo omkhulu, esazi ukuba ixesha analo lifutshane.”+ 13  Ngoko xa inamba yabonayo ukuba iphoswe phantsi emhlabeni,+ yamtshutshisa umfazi+ owazala umntwana oyinkwenkwe. 14  Kodwa umfazi wanikwa amaphiko amabini okhozi+ olukhulu, ukuze aphaphazele aye entlango+ kwindawo yakhe; apho kulapho ondliwa+ khona ixesha namaxesha nesiqingatha sexesha+ ekude nobuso benyoka.+ 15  Yaye inyoka yakhupha amanzi+ anjengomlambo emlonyeni wayo emva komfazi, ukuze imenze arhaxwe ngumlambo.+ 16  Kodwa umhlaba wamnceda umfazi,+ wawuvula umhlaba umlomo wawo waza wawuginya umlambo inamba eyayiwukhuphe emlonyeni wayo. 17  Yaye inamba yamqumbela umfazi,+ yaza yaya kwenza imfazwe nabo baseleyo bembewu yakhe, abagcina imiyalelo kaThixo nabanomsebenzi wokungqinela+ uYesu.

Umbhalo osemazantsi