Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Isaya 61:1-11

61  Umoya weNkosi enguMongami uYehova uphezu kwam,+ ngenxa yokuba uYehova undithambisele+ ukushumayela iindaba ezilungileyo kwabalulamileyo.+ Undithumele ukubopha abantliziyo zaphukileyo,+ ukubhengeza inkululeko kwabo bathinjweyo+ nokuvulwa kwamehlo amabanjwa;+  ukubhengeza unyaka wenkoliseko kaYehova+ nomhla wempindezelo kaThixo wethu;+ ukuthuthuzela bonke abazilileyo;+  ukwabela abo bakhedamileyo eZiyon, ukubanika isigqubuthelo sentloko esikhundleni sothuthu,+ ioli yokugcoba+ esikhundleni sokuzila, ingubo yokwaleka yendumiso esikhundleni somoya odakumbileyo;+ yaye baya kubizwa ngokuba yimithi emikhulu yobulungisa,+ oko kutyalwe nguYehova,+ ukuze yena ahombe.+  Baya kuzakha iindawo ekudala ziphanzile;+ baya kuvusa neendawo ezichithekileyo zamaxesha angaphambili,+ yaye ngokuqinisekileyo baya kuzihlaziya izixeko eziphanzisiweyo,+ iindawo ezichithakeleyo kwizizukulwana ngezizukulwana.  “Baya kuma abasemzini baluse imihlambi yenu,+ abolunye uhlanga+ babe ngabalimi benu nabasebenzi-zidiliya benu.+  Nina ke, niya kubizwa ngokuba ngababingeleli bakaYehova;+ kuya kuthiwa+ ningabalungiseleli+ bakaThixo wethu. Niya kudla ubuncwane beentlanga,+ kwaye niya kuthetha ngochulumanco nizizukise ngazo.+  Esikhundleni sehlazo lenu kuya kubakho inxalenye ephindiweyo,+ yaye esikhundleni sokuthotywa baya kumemelela ngovuyo ngenxa yesabelo sabo.+ Ngoko ke elizweni labo baya kudla ilifa lenxalenye ephindiweyo.+ Baya kuba nemihlali ukusa kwixesha elingenammiselo.+  Kuba mna, Yehova, ndithanda okusesikweni,+ ndikuthiyile ukuphanga kunye nentswela-bulungisa.+ Yaye ndiza kubanika umvuzo wabo ngenyaniso,+ nomnqophiso ohlala ngokungenammiselo ndiya kuwenza kubo.+  Nenzala yabo okunene iya kwaziwa naphakathi kweentlanga,+ nabaphuma kubo phakathi kwezizwana. Bonke abababonayo baya kubaqonda,+ ukuba bayinzala ayisikeleleyo uYehova.”+ 10  Nakanjani na ndiya kugcoba ngoYehova.+ Umphefumlo wam uya kuvuya ngoThixo wam.+ Kuba undambese ngezambatho zosindiso;+ undisongele ngesambatho esingenamikhono sobulungisa,+ njengomyeni onesigqubuthelo sentloko njengombingeleli,+ nanjengomtshakazi ozivathisa ngezinto zakhe zokuhomba.+ 11  Kuba njengoko umhlaba uvelisa ihlumelo lawo,+ nanjengoko umyezo uzenza zihlume izinto ezihlwayelwe kuwo, ngokunjalo neNkosi enguMongami uYehova iya kuhlumisa ubulungisa+ nendumiso phambi kwazo zonke iintlanga.+

Umbhalo osemazantsi