Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Isaya 6:1-13

6  Noko ke, ngonyaka wokufa kukaKumkani u-Uziya,+ ndambona uYehova,+ ehleli etroneni+ ephakamileyo nenyukileyo, imibhinqo yakhe izalise itempile.+  Kwakumi iiserafi ngaphezu kwayo.+ Nganye yayinamaphiko amathandathu. Ngamabini yayifihle ubuso bayo,+ ngamabini ifihle iinyawo zayo, ngamabini iphaphazela.  Enye yathi kwenye: “Ungcwele, ungcwele, ungcwele uYehova wemikhosi.+ Buzalise umhlaba wonke ubuqaqawuli bakhe.”  Kwaye zashukuma iihenjisi+ zemibundu yeminyango ngenxa yelizwi laleyo yayimemeza, nendlu ngokuthe ngcembe yazaliswa ngumsi.+  Ndaza ke ndathi: “Yeha ke mna! Kuba ndisuke ndanjengosikwe umlomo, ngenxa yokuba ndingumntu omilebe ingahlambulukanga,+ yaye ndihlala phakathi kwesizwana esimilebe ingahlambulukanga;+ kuba amehlo am abone uKumkani, uYehova wemikhosi, ngokwakhe!”+  Ngako oko, enye yeeserafi yaphaphazela yeza kum, inelahle elivuthayo+ esandleni sayo, eyayilithabathe ngesibambo esibingelelweni.+  Yachukumisa umlomo wam+ yaza yathi: “Yabona! Ichukunyisiwe nje imilebe yakho, sishenxisiwe isiphoso sakho, nesono sakho sicanyagushelwe.”+  Ndaza ke ndeva ilizwi likaYehova lisithi: “Ndothuma bani na, ngubani na owosiyela?”+ Ndathi: “Ndikho! Thuma mna.”+  Waza wahlabela mgama wathi: “Hamba, uze uthi kwesi sizwana, ‘Ukuva oku niya kuva, kodwa ningaqondi; ukubona oku niya kubona, kodwa ningabi nalwazi.’+ 10  Yenza intliziyo yesi sizwana ibe lukhuni,+ neendlebe zaso zenze zithi nkqi,+ vingca amehlo aso, ukuze singaboni ngamehlo aso, singeva nangeendlebe zaso, kuba hleze siqonde ngentliziyo yaso, sibuye, ndize ndisiphilise.”+ 11  Ndathi ke mna: “Kude kube nini na, Yehova?”+ Wathi: “Zide okunene izixeko zibe ngamanxuwa, zingabi nabemi, nezindlu zingabi namntu wasemhlabeni, nomhlaba ngokwawo uphanziswe;+ 12  noYehova okunene abashenxisele kude abantu basemhlabeni, namanxuwa abe makhulu kakhulu phakathi kwelizwe.+ 13  Kusaya kubakho inxalenye yeshumi kulo,+ kodwa nayo iya kutshiswa, njengomthi omkhulu nanjengomthi oxandileyo othi, xa ugawulwe,+ ube nesiphunzi;+ yimbewu engcwele ke isiphunzi eso.”+

Umbhalo osemazantsi