Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IBhayibhile Kwi-Intanethi | INGUQULELO YEHLABATHI ELITSHA YEZIBHALO EZINGCWELE

Isaya 58:1-14

58  “Memeza uvule umqala; ungathinteleki.+ Phakamisa ilizwi lakho kanye njengesigodlo, uze uxelele abantu bam imvukelo yabo,+ nendlu kaYakobi izono zayo.  Kanti babefuna mna imihla ngemihla, beyoliswa kukwazi iindlela zam,+ njengohlanga oluqhube ubulungisa nolungakushiyanga okusesikweni kukaThixo wabo,+ ekubeni baqhubeka becela kum imigwebo yobulungisa, besondela kuThixo ababeyoliswa nguye,+  “‘Kungasiphi na isizathu esathi sazila ukutya waza akwabona,+ saxhwalekisa imiphefumlo yethu+ waza wena akwaphawula nto?’+ “Eneneni nanifumana uyolo ngawo kanye umhla wokuzila kwenu, xa kwakukho bonke abo babulaleka ngenxa yenu enanibaqweqwedisa emsebenzini.+  Eneneni ningazilela+ ukuxabana nokusukuzana, nokubetha ngenqindi lobungendawo.+ Anizange nizile na njengakumhla wokuvakalisa ilizwi lenu kwindawo ephakamileyo?  Ngaba ukuzila endikunyulayo kufanele kube nje, njengomhla wokuba umntu wasemhlabeni axhwalekise umphefumlo wakhe?+ Wokuba athokombise intloko kanye njengomzi, nokuba andlale irhonya nothuthu ngokungathi sisingqengqelo sakhe?+ Yile nto na le niyibiza ngokuba kukuzila nomhla owamkelekileyo kuYehova?+  “Asikuko na oku ukuzila endikunyulayo? Ukukhulula amakhamandela obungendawo,+ ukukhulula izibopho zedyokhwe,+ nokundulula abo batyumkileyo bekhululekile,+ nokuba niqhawule kubini zonke iidyokhwe na?+  Asikokwahlulela olambileyo isonka sakho na,+ nokuba ungenise abantu abaxhwalekileyo nabangenamakhaya endlwini yakho?+ Ukuba, kunokwenzeka ubone uthile eze, umele umambese,+ yaye ungazifihli enyameni yakho?+  “Ngoko ke ukukhanya kwakho kungathi qhiphu njengesifingo;+ uze uchache ngokukhawuleza.+ Nobulungisa bakho ngokuqinisekileyo bebuya kuhamba phambi kwakho;+ lona kanye uzuko lukaYehova beluya kukukhusela ngasemva.+  Ubuya kubiza yaye uYehova ebeya kuphendula; ubuya kukhalela uncedo,+ aze yena athi, ‘Ndilapha!’ “Ukuba uya kuyishenxisa phakathi kwakho idyokhwe,+ ukwalatha ngomnwe+ nokuthetha okwenzakalisayo;+ 10  kwaye uya kumnika lowo ulambileyo okunqwenelwa ngumphefumlo wakho,+ wanelise nomphefumlo oxhwalekileyo, ngokuqinisekileyo ukukhanya kwakho kuya kukhazimla nasebumnyameni, nesithokothoko sakho siya kuba njengasemini emaqanda.+ 11  Kwaye uYehova uya kubopheleleka ukuba akukhokele+ rhoqo+ nokuba anelise umphefumlo wakhe naselizweni elibharhileyo,+ yaye uya kuwomeleza amathambo akho;+ ube njengomyezo onamanzi amaninzi,+ nanjengomthombo wamanzi, omanzi awo angatshiyo. 12  Yaye ngokuphuma kuwe abanye ngokuqinisekileyo baya kuzakha iindawo ebeziphanzile ixesha elide;+ uya kuvusa kwaneziseko zezizukulwana eziqhubekayo.+ Kwaye okunene uya kubizwa ngokuba uyingcibi yamathuba,+ umhlaziyi weendlela ekuhlalwa ngakuzo. 13  “Ukuba ngenxa yesabatha uya kulubuyisa unyawo lwakho ngokubhekisele ekwenzeni oko kuyolisa wena ngomhla wam ongcwele,+ yaye okunene uya kuyibiza isabatha ngokuba luyolo olugqibeleleyo, umhla ongcwele kaYehova, ozukiswayo,+ kwaye okunene uya kuyizukisa kunokuba wenze ezakho iindlela, kunokuba ufumane okuyolisa wena uze uthethe ilizwi; 14  uya kwandula uyoliswe ngokugqibeleleyo nguYehova,+ yaye ndiya kukukhwelisa kwiindawo eziphakamileyo zomhlaba;+ kwaye ndiya kukudlisa kwilifa likaYakobi ukhokho wakho,+ kuba umlomo kaYehova ukuthethile oko.”+

Umbhalo osemazantsi