Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Isaya 52:1-15

52  Vuka, vuka, yambatha amandla akho,+ Ziyon! Yambatha izambatho zakho ezintle,+ Yerusalem, isixeko esingcwele!+ Kuba akuyi kuba saphinda kufike kwakhona kuwe lowo ungalukanga nongahlambulukanga.+  Zivuthulule uthuli,+ suk’ ume, hlala phantsi, Yerusalem. Zikhulule izibopho zentamo yakho, ntombi yaseZiyon engumthinjwa.+  Kuba utsho uYehova ukuthi: “Kwathengiswa ngani ngento elilize,+ yaye niya kuhlawulelwa ngaphandle kwemali.”+  Kuba itsho iNkosi enguMongami uYehova ukuthi: “Ekuqaleni abantu bam behla baya eYiputa ukuze bahlale apho njengabaphambukeli;+ yaza iAsiriya yabacinezela ngaphandle kwesizathu.”  “Ngoku ke, kukuphi na ukulungelwa endinako apha?” utsho uYehova. “Kuba abantu bam bathatyathelwa ilize.+ Bona kanye abo babalawulayo bayabhomboloza,”+ utsho uYehova, “yaye igama lam liphathwa ngokungenantlonelo rhoqo, imini yonke.+  Ngenxa yeso sizathu abantu bam baya kulazi igama lam ngaloo mini,+ ngokuba Ndim otshoyo.+ Ewe, Mna kanye.”  Hayi indlela ezibukeka ngayo ezintabeni iinyawo+ zalowo uzisa iindaba ezilungileyo,+ lowo uvakalisa uxolo,+ lowo uzisa iindaba ezilungileyo zento elunge ngakumbi,+ lowo uvakalisa usindiso,+ lowo uthi kwiZiyon: “UThixo wakho uye waba ngukumkani!”+  Phulaphula! Abalindi bakho+ baliphakamisile ilizwi labo.+ Ngazwinye baqhubeka bememelela ngovuyo; kuba baya kukubona ngamehlo+ ukuyibuyisela kukaYehova iZiyon.+  Chwayitani, memelelani ngovuyo ngazwinye, nina zindawo ziphanzileyo zaseYerusalem,+ kuba uYehova ubathuthuzele abantu bakhe;+ uyihlawulele iYerusalem.+ 10  UYehova uhlube ingalo yakhe engcwele phambi kwamehlo eentlanga zonke;+ yaye zonke iziphelo zomhlaba ziya kulubona usindiso loThixo wethu.+ 11  Mkani, mkani, phumani apho,+ ningachukumisi nto ingahlambulukanga;+ phumani phakathi kwazo,+ zigcineni nihlambulukile, nina nithwala impahla kaYehova.+ 12  Kuba aniyi kuphuma ngokuphakuzela, yaye aniyi kuhamba ngokusaba.+ Kuba uYehova uya kube ehamba kanye phambi kwenu,+ uTHIXO kaSirayeli uya kunikhusela ngasemva.+ 13  Khangela! Umkhonzi wam+ uya kwenza ngengqiqo.+ Uya kuba sesikhundleni esiphakamileyo kwaye ngokuqinisekilyo uya kunyuswa aze aphakanyiswe kakhulu.+ 14  Ngokomlinganiselo abathe abaninzi bamjonga ngawo bethe manga+—ukonakala kwembonakalo yakhe+ kwakukukhulu ngaphezu kokwakhe nawuphi na umntu nobume bakhe+ kunobo boonyana boluntu— 15  ngokunjalo naye uya kothusa iintlanga ezininzi.+ Ookumkani baya kuyivala imilomo yabo kuye,+ ngenxa yokuba okunene baya kubona oko babengakubaliselwanga, noko bangazange bakuve bamele baphethulele ingqalelo yabo kuko.+

Umbhalo osemazantsi