Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IBhayibhile Kwi-Intanethi | INGUQULELO YEHLABATHI ELITSHA YEZIBHALO EZINGCWELE

Isaya 40:1-31

40  “Thuthuzelani, thuthuzelani abantu bam,” utsho uTHIXO wenu.+  “Thethani kuyo iYerusalem+ nize nimemeze kuyo nithi inkonzo yayo yasemkhosini izalisekile,+ nithi isiphoso sayo sihlawulelwe.+ Kuba yamkele esandleni sikaYehova umlinganiselo opheleleyo ngezono zayo zonke.”+  Phulaphulani! Uthile uyamemeza entlango esithi:+ “Hlahlani indlela kaYehova!+ Wenzeni uthi tye uhola wendlela kaThixo wethu ethafeni eliyinkqantosi.+  Zonke iintlambo maziphakanyiswe,+ nazo zonke iintaba neenduli zihliswe.+ Umhlaba oneendulana uya kuba ngumhlaba othe tyaba, nomhlaba omagqagala ube lithafa elisentlanjeni.+  Yaye ngokuqinisekileyo ubuqaqawuli bukaYehova buya kutyhileka,+ yonke inyama ibubone,+ kuba umlomo kaYehova uthethile.”+  Phulaphula! Uthile uthi: “Memeza!”+ Omnye uthi: “Ndiya kumemeza ndithini na?” “Yonke inyama iyingca eluhlaza, yaye bonke ububele bayo bothando bunjengentyatyambo yasendle.+  Ingca eluhlaza yomile, intyatyambo ibunile,+ ngenxa yokuba umoya kaYehova uvuthuze kuyo.+ Ngokuqinisekileyo abantu bayingca eluhlaza.+  Ingca eluhlaza yomile, intyatyambo ibunile;+ kodwa ke lona ilizwi loThixo wethu, liya kuhlala ukusa kwixesha elingenammiselo.”+  Nyuka uye entabeni ephakamileyo,+ wena mfazi uzisa iindaba ezilungileyo ngeZiyon.+ Liphakamise ngamandla ilizwi lakho, wena mfazi uzisa iindaba ezilungileyo ngeYerusalem.+ Liphakamise. Ungoyiki.+ Yithi kwizixeko zakwaYuda: “Nanku uThixo wenu.”+ 10  Khangela! INkosi enguMongami uYehova iya kuza kanye njengowomeleleyo, yaye ingalo yayo iya kulawula.+ Khangela! Umvuzo wayo unayo,+ nentlawulo eyihlawulayo iphambi kwayo.+ 11  Njengomalusi iya kuwalusa umhlambi wayo.+ Ngengalo yayo iya kuqokelela ndawonye amatakane;+ iya kuwathwala ngesifuba sayo.+ Ezo zanyisayo iya kuzikhaphela ngenyameko.+ 12  Ngubani na olinganise amanzi kumphakathi wesandla sakhe,+ walinganisa amazulu ngomolulo weminwe+ waza waquka nothuli lomhlaba emlinganiselweni,+ okanye olinganise iintaba ngesalathisi sobunzima, neenduli ngezikali? 13  Ngubani na olinganise umoya kaYehova, yaye ngubani na onokuthi njengendoda emcebisayo amazise nantoni na?+ 14  Wabhungisana nabani na ukuze lowo abe nokumqondisa,+ okanye ngubani na omfundisa umendo wokusesikweni, okanye omfundisa ukwazi, okanye amazise indlela yokuqonda kokwenene?+ 15  Khangela! Iintlanga zinjengethontsi e-emeleni; nanjengesuntswana lothuli ezikalini.+ Khangela! Uphakamisa iziqithi+ njengothuli nje olucolekileyo. 16  KwaneLebhanon ayikulingene ukugcina umlilo uvutha, nezilwanyana zayo zasendle+ azikulingene ukuba ngumnikelo otshiswayo.+ 17  Zonke iintlanga zinjengento engekhoyo phambi kwakhe;+ zigqalwe njengento engento nengeyonene kuye.+ 18  Ningamfanisa nabani na uThixo,+ yaye ningabeka ntoni na enokufana naye ecaleni kwakhe?+ 19  Ingcibi ityhida umfanekiso oqingqiweyo,+ umnyibilikisi awaleke ngegolide,+ akhande imixokelelwane yesilivere.+ 20  Ukhetha umthi othile njengomnikelo, umthi ongabolanga.+ Uzifunela ingcibi enobuchule, ukuba imlungisele umfanekiso oqingqiweyo+ ongenakushukunyiswa.+ 21  Anazi na? Aniva na? Anixelelwanga na kwasekuqaleni? Anisebenzisanga kuqonda na ukususela kwasekusekweni komhlaba?+ 22  Kukho Lowo uhlala phezu kwesazinge somhlaba,+ abo bahlala kuwo banjengeentethe, Lowo waneka amazulu njengeyasuyasu elicikizekileyo, owatwabulula njengentente yokuhlala,+ 23  Lowo uthoba amagosa aphakamileyo angabi nto, owenze nabagwebi bomhlaba baba yinto nje engekhoyo.+ 24  Babengekatyalwa; bengekahlwayelwa; nesiphunzi sabo singekamili iingcambu emhlabeni.+ Umntu angabavuthela nje kuphela baze bome;+ yaye isaqhwithi somoya siya kubathwala bemke njengeendiza.+ 25  “Kodwa ningandifanisa nabani, ndilingane naye?” utsho Lowo Ungcwele.+ 26  “Phakamiselani amehlo enu phezulu nize nibone. Ngubani na odale ezi zinto?+ NguLowo uzisa umkhosi wazo kanye ngokwenani, uzibiza nangegama xa zizonke.+ Ngenxa yamandla amakhulu,+ kanjalo womelele ngamandla, akukho nanye esalayo. 27  “Kuba utsho ngasiphi na isizathu, wena Yakobi, nawe Sirayeli, ukuthi, ‘Indlela yam ifihlakele kuYehova,+ nokusesikweni kwam kuyadlula kuThixo wam?+ 28  Akwazi na okanye akuvanga na?+ UYehova, uMdali weziphelo zomhlaba, unguThixo ukusa kwixesha elingenammiselo.+ Akadinwa okanye atyhafe.+ Akugocagocwa ukuqonda kwakhe.+ 29  Unika odiniweyo amandla;+ nalowo ungenamandla makhulu+ umenza aphuphume ukomelela okupheleleyo. 30  Amakhwenkwe aya kudinwa aze atyhafe, nabafana nakanjani na baya kukhubeka, 31  kodwa abo bathembela+ kuYehova baya kufumana amandla kwakhona.+ Baya kunyuka ngamaphiko njengeenkozi.+ Baya kubaleka baze bangatyhafi; baya kuhamba bangadinwa.”+

Umbhalo osemazantsi