Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Isaya 38:1-22

38  Ngaloo mihla uHezekiya wagulela ukufa.+ Ngako oko uIsaya+ unyana ka-Amotsi umprofeti weza kuye waza wathi kuye: “Utsho uYehova ukuthi, ‘Nikela imiyalelo kwindlu yakho,+ kuba wena eneneni uya kufa akuyi kuphila.’”+  Waza uHezekiya waguquka wakhangela eludongeni,+ wathandaza kuYehova+  wathi: “Ndiyakubongoza, Yehova, khawuncede, ukhumbule+ indlela endihambe ngayo+ phambi kwakho ngenyaniso+ nangentliziyo epheleleyo,+ yaye ndikwenzile okulungileyo emehlweni akho.” Watsho ngesililo esikhulu uHezekiya.+  Kwafika ilizwi+ likaYehova kuIsaya, lisithi:  “Hamba, uye kuthi kuHezekiya, ‘Utsho uYehova uTHIXO kaDavide ukhokho wakho+ ukuthi: “Ndiwuvile umthandazo wakho.+ Ndizibonile iinyembezi zakho.+ Yabona, ndiya kongezelela kwimihla yakho iminyaka elishumi elinesihlanu;+  nasentendeni kakumkani waseAsiriya ndiya kukuhlangula wena nesi sixeko, kwaye ndiya kusikhusela esi sixeko.+  Yaye nanku umqondiso kuwe ovela kuYehova wokuba uYehova uya kulenza eli lizwi alithethileyo:+  Yabona, ndisibuyisela emva isithunzi sezinyuko esehlayo ngezinyuko zika-Ahazi ngelanga+ izinyuko ezilishumi.”’”+ Yaye ilanga labuya umva izinyuko ezilishumi kwizinyuko elalizihlile.+  Nguwo lo umbhalo kaHezekiya ukumkani wakwaYuda, xa wagulayo+ waza waphila kwisifo sakhe.+ 10  Wathi: “Phakathi kwemihla yam ndiza kuya emasangweni+ eShiyol.Ndimele ndibandezwe okuseleyo+ kwiminyaka yam.” 11  Ndithe: “Andiyi kumbona uYa, yena kanye uYa, kwilizwe labaphilayo.+Andisayi kuba sakhangela eluntwini—kunye nabemi belizwe labangasekhoyo. 12  Indawo yam yokuhlala incothulwe+ yaza yashenxiswa kum njengentente yabalusi.Ndibusongile ubomi bam kanye njengomluki;Umntu uyandinqumla+ kuzo kanye iintsinga zento yokuluka.Uyandinikela ukususela ekukhanyeni kwemini kude kube sebusuku.+ 13  Ndizithomalalisile kude kube kusasa.+Njengengonyama, wenjenjalo ukumana esaphula amathambo am onke;+Uyandinikela ukususela ekukhanyeni kwemini kude kube sebusuku.+ 14  Njengehlankomo, ikhwebula, ndenjenjalo ukumana nditswitswiza;+Ndiyalila njengehobe.+Amehlo am akhangele ngokudangala kwindawo ephakamileyo:+‘Owu Yehova, ndicinezelekile. Ndimele kakuhle.’+ 15  Ndiya kuthetha ntoni na, yaye okunene yena uya kuthini na kum?+Kanjalo yena wenzile.+Ndihamba ndithe khunubembe yonke iminyaka yam ngomphefumlo wam okrakra.+ 16  ‘Owu Yehova, ngenxa yoko bahlala bephila; yaye njengaye wonke ubani, bunjalo ubomi bomoya wam.+Kwaye uya kundibuyisela empilweni uze ngokuqinisekileyo undigcine ndiphila.+ 17  Khangela! Uxolo lwam lwalububukrakra,+ ewe, ubukrakra;Yaye wena uye wanamathela emphefumlweni wam waza wawugcina emhadini wokudilika.+Kuba uziphose emva kwakho zonke izono zam.+ 18  Kuba asiyoShiyol enokukubonga;+ ukufa akunakukudumisa.+Abo behla baye emhadini abanakukhangela ngethemba kwinyaniso yakho.+ 19  Ophilayo, ophilayo, nguye onokukubonga,+Kanye njengoko ndinokwenjenjalo ngale mini.+Uyise unokubazisa+ oonyana bakhe ngokunyaniseka kwakho. 20  Owu Yehova, qalisa ukundisindisa,+ yaye siya kuwudlala umculo wam womrhubhe+Yonke imihla yobomi bethu endlwini kaYehova.’”+ 21  Waza uIsaya wathi: “Mabathabathe isicumba samakhiwane omileyo baze bathambise ngaso ithumba,+ ukuze aphile.”+ 22  Ngelo xesha, uHezekiya wathi: “Uyintoni na umqondiso wokuba ndiya kunyuka ndiye endlwini kaYehova?”+

Umbhalo osemazantsi