Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Isaya 35:1-10

35  Iya kuba nemihlali intlango nommandla ongumqwebedu,+ nethafa eliyinkqantosi liya kuvuya lize lityatyambe njengesafroni.+  Ngokuqinisekileyo liya kutyatyamba,+ yaye ngokwenene liya kuvuya ngovuyo limemelela ngochulumanco.+ Liya kunikwa uzuko lweLebhanon,+ ubungangamsha beKarmele+ nobeSharon.+ Kuya kubakho abo baya kububona ubuqaqawuli bukaYehova,+ ubungangamsha boThixo wethu.+  Yomelezani izandla ezibuthathaka, niwaqinise amadolo agexayo.+  Yithini kwabantliziyo zinexhala:+ “Yomelelani.+ Musani ukoyika.+ Yabonani! UThixo wenu uya kuza enempindezelo,+ enembuyekezo kaThixo.+ Uya kuza anisindise.”+  Ngelo xesha aya kuvulwa amehlo eemfama,+ zivulwe neendlebe zezithulu.+  Isiqhwala siya kutsiba njengexhama,+ nolwimi lwesimumu luya kumemelela ngochulumanco.+ Kuba kuya kumpompoza amanzi entlango, nemisinga kwithafa eliyinkqantosi.  Kwaye umhlaba obharhiswe bubushushu uya kuba njengechibi elineengcongolo, nomhlaba onxaniweyo ube njengemithombo yamanzi.+ Kwindawo ababutha kuyo oodyakalashe,+ kuya kubakho ingca eluhlaza kunye neengcongolo nezityalo zomkhanzi.+  Ngokuqinisekileyo kuya kubakho uhola wendlela+ apho; uya kubizwa ngokuba yiNdlela Yobungcwele.+ Lowo ungahlambulukanga akayi kudlula kuwo.+ Kwaye uya kuba ngowalowo uhamba endleleni, akukho zidenge ziya kubhadulela kuwo.  Akuyi kubakho ngonyama apho, nohlobo olunogonyamelo lwamarhamncwa aluyi kuza kuwo.+ Akuyi kufunyanwa nalinye apho;+ yaye abahlawulelweyo bamele bahambe apho.+ 10  Kwaye bona kanye abo bakhululweyo nguYehova baya kubuya baze+ ngokuqinisekileyo beze eZiyon ngentswahla yovuyo;+ nemihlali iya kuba phezu kwentloko yabo ukusa kwixesha elingenammiselo.+ Baya kugcoba babe nemihlali, intlungu nokuncwina kusabe kubo.+

Umbhalo osemazantsi