Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Isaya 33:1-24

33  Yeha ke wena uphangayo, ube wena ngokwakho ungaphangwa, nawe wenza ngobuqhophololo, babe abanye bengenzi ngobuqhophololo kuwe!+ Wakugqiba ukuphanga, uya kuphangwa.+ Wakugqiba ukwenza ngobuqhophololo, baya kwenza ngobuqhophololo nakuwe.+  Owu Yehova, sibabale.+ Sithembele kuwe.+ Yiba yingalo+ yethu ntsasa nganye,+ ewe, usindiso lwethu ngexesha lokubandezeleka.+  Ngesandi sengxokozelo izizwana zisabile.+ Ngokusukuma kwakho iintlanga zisasazekile.+  Kwaye ixhoba+ lenu okunene liya kuhlanganiswa njengamaphela xa ehlanganisana, njengokugxalathelana kweenkumbi.+  Ngokuqinisekileyo uYehova uya kubekwa phezulu,+ kuba uhlala kwindawo ephakamileyo.+ Uya kuzalisa iZiyon ngokusesikweni nobulungisa.+  Yaye ukukholoseka kwamaxesha akho kumele kube yindyebo yosindiso+—ubulumko nolwazi,+ ukoyika uYehova,+ okububuncwane bakhe.  Khangela! Wona kanye amaqhawe abo adanduluka esitratweni; bona kanye abathunywa boxolo+ baya kulila ngokukrakra.  Oohola bendlela baphanzisiwe;+ odlula ngomendo uyekile.+ Uwaphule umnqophiso;+ uzicekisile izixeko;+ akamgqali umntu ofayo.+  Ilizwe lizilile, libunile.+ ILebhanon idanile;+ ivundile. ISharon+ ibe njengethafa eliyinkqantosi; neBhashan neKarmele zivuthulula amagqabi azo.+ 10  “Ke kaloku ndiza kuvuka,”+ utsho uYehova, “ke kaloku ndiza kuphakama;+ ke kaloku ndiza kuzinyusa.+ 11  Nikhawule ingca eyomileyo;+ niya kuzala iindiza. Umoya wenu uya kunidla unigqibe+ njengomlilo.+ 12  Yaye izizwana zimele zibe njengokutshiswa kwekalika. Njengameva ahlahliweyo, ziya kutshiswa ngumlilo.+ 13  Yivani, nina bakude, oko ndimele ndikwenze!+ Nize niwazi, nina bakufuphi, amandla am.+ 14  EZiyon aboni bayankwantya;+ abawexuki+ babanjwe kukungcangcazela: ‘Ngubani na kuthi onokuhlala nomlilo oqwengayo ngalo naliphi na ixesha?+ Ngubani na kuthi onokuhlala namalangatye ahlala ehleli ngalo naliphi na ixesha?’+ 15  “Kukho ohamba ngobulungisa+ ngokuqhubekayo nothetha oko kuthe tye,+ ogatya inzuzo yokungekho sikweni ngenkqatho,+ ovuthulula izandla zakhe zingabambi isinyobo,+ ovingca indlebe yakhe ekuphulaphuleni uphalazo-gazi, novala amehlo akhe khon’ ukuze angaboni okubi.+ 16  Nguye oya kuhlala kwiindawo eziphakamileyo;+ indawo yakhe ephakamileyo nenqabisekileyo iya kuba ziindawo eziziingxondorha ekunzima ukuzifikelela.+ Ngokuqinisekileyo uya kusinikwa isonka sakhe;+ nesibonelelo sakhe samanzi asiyi kuphela.”+ 17  Amehlo akho aya kubona ukumkani nobunzwana bakhe;+ aya kubona ilizwe elikude.+ 18  Intliziyo yakho iya kugqabaza ngezandi eziphantsi+ ngento eyothusayo: “Uphi na unobhala? Uphi na lowo uhlawulayo?+ Uphi na obala iinqaba?”+ 19  Abantu abasileyo akuyi kubabona, isizwana esilulwimi lunzulu kakhulu ongenakuluphulaphula, esilulwimi luthintithayo ongenakuluqonda.+ 20  Khawubone iZiyon,+ idolophu yamathuba ethu emisitho!+ Amehlo akho aya kubona iYerusalem indawo yokuhlala engaphazamisekiyo, intente ekungekho bani uya kuyifudusa.+ Izikhonkwane zentente zayo azisayi kuze zincothulwe, neentsontelo zayo aziyi kuqhawuka kubini.+ 21  Kodwa apho Lowo uyiNgangamsha,+ uYehova, uya kuba yindawo yemilambo kuthi,+ yemijelo ebanzi. Akuyi kuhamba mkhosi wezikhephe kuyo, neenqanawa ezinkulu aziyi kuwela kuyo. 22  Kuba uYehova nguMgwebi wethu,+ uYehova nguMmisi-mthetho wethu,+ uYehova nguKumkani wethu;+ yena uya kusisindisa.+ 23  Iintsontelo zakho zimele zibe tyeketyeke; imasti yazo aziyi kuyibamba iqine; aziyitwabululi iseyile. Ngelo xesha kwanentabalala yamaxhoba kuya kufuneka yahlulahlulwe; iziqhwala okunene ziya kuphanga kakhulu.+ 24  Akakho ummi wakhona oya kuthi: “Ndiyagula.”+ Abemi belo lizwe baya kuzixolelwa iziphoso zabo.+

Umbhalo osemazantsi