Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Isaya 27:1-13

27  Ngaloo mini uYehova,+ ngekrele lakhe elilukhuni nelikhulu nelomeleleyo,+ uya kuphethulela ingqalelo yakhe kwiLeviyatan,+ inyoka enyebelezayo,+ kuyo kanye iLeviyatan, inyoka egwenxa, yaye ngokuqinisekileyo uya kusibulala eso silo sikhulu saselwandle.+  Ngaloo mini,+ vumani ingoma nithi: “Isidiliya+ sewayini ebilayo!  Mna, Yehova, ndingumlondolozi waso.+ Ndiya kusinkcenkceshela mzuzu ngamnye.+ Ukuze kungabikho bani uphethulela ingqalelo yakhe nxamnye naso, ndiya kusilondoloza ubusuku nemini.+  Andinamsindo.+ Ngubani na oya kundinika amatyholo anameva+ nokhula edabini? Ndiza kunyathela kuzo. Ndiza kuzitshisa ngaxeshanye.+  Kungenjalo makabambelele egwibeni lam, makaxolelane nam; makaxolelane nam.”+  Kwimihla ezayo uYakobi uya kumila ingcambu, uSirayeli+ uya kutyatyamba aze okunene ahlume; baya kusuka bazalise ilizwe elinemveliso ngemveliso.+  Ngaba kuya kufuneka abethwe njengokubetha kwalowo umbethayo na? Okanye ngaba kuya kufuneka abulawe njengokubulala ngogonyamelo kwabo babuleweyo bakhe na?+  Ngesikhalo esoyikisayo uya kusukuzana naso ekusithumeleni. Umele asigxothe ngokufutha kwakhe, okunamandla ngemini yomoya wasempuma.+  Ngoko ke ngale ndlela isiphoso sikaYakobi siya kucanyagushelwa,+ yaye siso sonke esi isiqhamo xa esuse isono sakhe,+ xa ewenza onke amatye esibingelelo abe njengamatye ekalika aye acolwa, khon’ ukuze izibonda ezingcwele+ neziganga zeziqhumiso zingaphakami.+ 10  Kuba isixeko esinqatyisiweyo siya kuba sodwa, idlelo liya kushiywa lodwa yaye liya kushiywa njengentlango.+ Ithole lenkomo liya kudla apho, libuthe khona; yaye okunene yena uya kuwadla amasebe aso.+ 11  Xa amasetyana aso omile, abafazi abangenayo baya kuwaphula, bawabase.+ Kuba asisosizwana sinokuqonda okunzulu.+ Ngako oko uMenzi waso akayi kusenzela nceba, noMyili waso akayi kusibabala.+ 12  Kuya kuthi ke ngaloo mini uYehova asivuthulule isiqhamo,+ ukususela kumsinga oqukuqelayo woMlambo+ kuse entlanjeni yaseYiputa,+ nicholwa-cholwe ngamnye ngamnye,+ nina bonyana bakaSirayeli. 13  Kuya kuthi ke ngaloo mini kuvuthelwe isigodlo esikhulu,+ yaye abo batshabalalayo elizweni laseAsiriya+ nabo basasazekileyo elizweni laseYiputa+ ngokuqinisekileyo baya kuza baqubude+ kuYehova entabeni engcwele eYerusalem.+

Umbhalo osemazantsi