Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Isaya 26:1-21

26  Ngaloo mini+ kuya kuvunywa le ngoma+ elizweni lakwaYuda:+ “Sinesixeko esomeleleyo.+ Umisa iindonga nongqameko zibe lusindiso.+  Vulani amasango,+ ukuze lungene uhlanga olunobulungisa olugcina ihambo yokuthembeka.+  Abo bazimasekileyo uyabalondoloza, bahlale benoxolo,+ kuba bakholose ngawe.+  Kholosani ngoYehova+ ngamaxesha onke, kuba likuYa uYehova iLiwa+ ukusa kwixesha elingenammiselo.  “Kuba ubawisile abo bangabemi kwindawo ephakamileyo,+ idolophu ephakamileyo.+ Uyayithoba, uyithobela emhlabeni; uyisondeza eluthulini.+  Unyawo luya kuyinyathela, iinyawo zoxhwalekileyo, amanyathelo ezisweli.”+  Umendo welungisa uthe tye.+ Ekubeni wena uthe tye, uya kugudisa umkhondo welungisa.+  Ewe, ngenxa yomendo wemigwebo yakho, Yehova, besithembele kuwe.+ Umnqweno womphefumlo usegameni lakho nakwisikhumbuzo+ sakho.+  Bendikunqwenela ebusuku ngomphefumlo wam;+ ewe, ngomoya wam ngaphakathi kum ndakufuna;+ ngenxa yokuba, xa imigwebo yakho iziswa emhlabeni,+ ngokuqinisekileyo abemi belizwe elinemveliso baya kufunda+ ubulungisa.+ 10  Nokuba ongendawo angababalwa, akafundi bulungisa.+ Elizweni lokuthe tye uya kwenza ngokungekho sikweni,+ angabuboni ubuhandiba bukaYehova.+ 11  Owu Yehova, isandla sakho siphakamile,+ kodwa abakuboni oko.+ Baya kubona baze babe neentloni+ ngenzondelelo ngabantu bakho. Ewe, wona kanye umlilo+ weentshaba zakho uya kuzidla uzigqibe. 12  Owu Yehova, uya kusimisela uxolo,+ ngenxa yokuba kwanemisebenzi yethu yonke usenzele.+ 13  Owu Yehova Thixo wethu, ezinye iinkosi ngaphandle kwakho zenze njengabanini bethu.+ Siya kulikhankanya ngawe kuphela igama lakho.+ 14  Zifile; aziyi kuphila.+ Ekubeni zingenamandla ekufeni,+ aziyi kuvuka.+ Ngoko ke uphethulele ingqalelo yakho ukuze uzibhubhise uze utshabalalise konke ukukhankanywa kwazo.+ 15  Wongeze uhlanga; Yehova, wongeze uhlanga;+ uzizukisile.+ Uyolulele kude yonke imida yelizwe.+ 16  Owu Yehova, ebudeni bokubandezeleka baphethulele ingqalelo yabo kuwe;+ bathulula umthandazo besebeza ekufumaneni kwabo ingqeqesho yakho.+ 17  Kanye njengokuba umfazi omithiyo oza kuzala edanduluka enenimba, sibe njalo nathi ngenxa yakho, Yehova.+ 18  Simithi, sibe neentlungu zokubeleka;+ ngokungathi kunjalo, sizele umoya. Akukho lusindiso lokwenene silufezileyo ngokubhekisele kwilizwe eli,+ yaye akukho bemi belizwe elinemveliso bazelweyo.+ 19  “Abafileyo bakho baya kuphila.+ Izidumbu zakowethu—ziya kuvuka.+ Vukani nize nimemelele ngovuyo, nina bahlala eluthulini!+ Kuba umbethe wenu+ unjengombethe wemifuno,+ nomhlaba uya kubangela bazalwe kwanabo bangenamandla ekufeni.+ 20  “Hambani, bantu bam, ningene emagumbini enu angaphakathi, nize nivale iingcango zenu emva kwenu.+ Zifihleni umzuzwana kude kudlule isiqalekiso.+ 21  Kuba, khangela! uYehova uyeza evela endaweni yakhe ukuze aphendulise ngesiphoso sommi welizwe nxamnye naye,+ ibe ngokuqinisekileyo ilizwe liya kulubhenca uphalazo-gazi lwalo+ kwaye aliyi kuba sabagubungela ababuleweyo balo.”+

Umbhalo osemazantsi