Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Isaya 24:1-23

24  Khangela! UYehova uqongqotha ilizwe, ulenza libe yinkangala,+ kwaye ubujijile ubuso balo+ waza wabachithachitha abemi balo.+  Kumele kufane ebantwini njengakumbingeleli; kufane kumkhonzi njengakwinkosi yakhe; kufane kwisicakakazi njengakwinkosikazi yaso; kufane kumthengi njengakumthengisi; kufane kumbolekisi njengakulowo ubolekayo; kufane kothabatha inzala njengakulowo uhlawula inzala.+  Nakanjani na ilizwe liya kuqongqothwa,+ ibe nakanjani na liya kuphangwa, kuba uYehova ulithethile eli lizwi.+  Ilizwe lizilile,+ liphelelwe. Ilizwe elinemveliso libunile, liphelelwe. Abo baphakamileyo ebantwini belizwe babunile.+  Yaye lona kanye ilizwe lingcolile phantsi kwabemi balo,+ kuba bayicezele imithetho,+ bawutshintsha ummiselo,+ bawaphula umnqophiso ohlala ngokungenammiselo.+  Kungenxa yoko le nto isiqalekiso silidle saligqiba ilizwe,+ nabo bangabemi kulo bagqalwa benetyala. Kungenxa yoko le nto abemi belizwe benciphile ngenani, yaye kusele abantu abafayo abambalwa kakhulu.+  Iwayini entsha izilile, umdiliya ubunile,+ bonke abo bebenentliziyo echulumancileyo bayancwina.+  Ukugcoba ngeentambula kuphelile, ingxolo yabo banochulumanco olukhulu ayiqhubeki, ukugcoba kohadi kuphelile.+  Basela iwayini bengenangoma; isiselo esinxilisayo siyakrakra kwabo basiselayo. 10  Idolophu elahliweyo idilikile;+ zonke izindlu zivaliwe, akungenwa. 11  Kukho isikhalo ezitratweni kufunwa iwayini. Imihlali iphelile; ukugcoba kwelizwe kumkile.+ 12  Isixeko sisele silinxuwa; isango lityunyuzwe layimvithi nje.+ 13  Kuba kuya kuba njalo phakathi kwelizwe, phakathi kwezizwana, njengokuvuthululwa komnquma,+ njengobhikico xa kuphelile ukuvunwa kweediliya.+ 14  Baya kuliphakamisa ilizwi labo, baya kumemelela ngovuyo. Ngokongama kukaYehova ngokuqinisekileyo baya kudanduluka kabukhali beselwandle.+ 15  Kungenxa yoko le nto kummandla wokukhanya+ bamele bamzukise uYehova,+ balizukise naseziqithini zolwandle igama likaYehova,+ uTHIXO kaSirayeli. 16  Eziphelweni zelizwe sive uncuthu lwengoma oluthi:+ “Umhombiso waLowo Ulilungisa!”+ Kodwa ndithi: “Kum kukubhitya,+ kum kukubhitya! Yeha ke mna! Amaqhophololo aqhubene ngobuqhophololo.+ Ngobuqhophololo kanye amaqhophololo aqhubene ngobuqhophololo.”+ 17  Ukunkwantya nomgongxo nesibatha kuphezu kwakho, wena mmi welizwe.+ 18  Kuya kuthi ke nabani na osabileyo esandini sento enkwantyisayo awele emgongxweni, kuthi nabani na onyukayo ephuma emgongxweni abanjiswe sisibatha.+ Kuba wona kanye amasango ezikhukula aphezulu okunene aya kuvuleka,+ neziseko zomhlaba ziya kunyikima.+ 19  Ilizwe licandeke ngokupheleleyo, ilizwe ligungqiswe ngokupheleleyo, ilizwe lishukunyiswe ngokupheleleyo.+ 20  Ilizwe ligxadazela ngokupheleleyo njengomntu onxilileyo, yaye liyahexahexa njengephempe.+ Kwaye ukunxaxha kwalo kuye kwaba nzima phezu kwalo,+ yaye limele liwe, lingayi kuvuka kwakhona.+ 21  Kuya kuthi ngaloo mini uYehova aphethulele ingqalelo yakhe kumkhosi wendawo ephakamileyo kwindawo ephakamileyo, nakookumkani bomhlaba emhlabeni.+ 22  Kwaye ngokuqinisekileyo baya kuhlanganiswa ngokuhlanganiswa okunjengokwamabanjwa emhadini,+ baze bavalelwe entolongweni;+ yaye emva kwemihla emininzi kuya kunikelwa ingqalelo kubo.+ 23  Inyanga ehlangeneyo idanile,+ nelanga eliqaqambileyo lineentloni, kuba uYehova wemikhosi uye waba ngukumkani+ eNtabeni yeZiyon+ naseYerusalem naphambi kwamadoda akhulileyo akhe ngozuko.+

Umbhalo osemazantsi