Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IBhayibhile Kwi-Intanethi | INGUQULELO YEHLABATHI ELITSHA YEZIBHALO EZINGCWELE

Isaya 13:1-22

13  Nasi isibhengezo nxamnye neBhabhiloni+ awasibonayo uIsaya unyana ka-Amotsi+ embonweni:  “Phakamisani umqondiso+ phezu kwentaba enamawa angenanto. Baphakamiseleni ilizwi, niwangawangise ngesandla,+ ukuze beze emasangweni ezidwangube.+  Mna ndikhuphe umyalelo kwabo bangcwalisiweyo bam.+ Ndibabizele ukubonakalisa umsindo wam+ abam abanamandla, abam abagcobileyo ngobuhandiba.  Phulaphula! Isihlwele ezintabeni, ngathi sisizwana esikhulu!+ Phulaphula! Ukuxokozela kwezikumkani zeentlanga zihlanganiselwe ndawonye!+ UYehova wemikhosi uhlanganisa umkhosi wemfazwe.+  Beza bevela kwilizwe elikude,+ eziphelweni zamazulu, uYehova nezixhobo zesiqalekiso sakhe, ukuza konakalisa wonke umhlaba.+  “Bhombolozani,+ kuba imini kaYehova isondele!+ Iya kuza njengokuphanga ivela kuSomandla.+  Kungenxa yoko le nto zonke izandla ziya kuwa, nentliziyo iphela yomntu ofayo iya kunyibilika.+  Yaye abantu baphazamisekile.+ Babanjwe yinimba nokuzibhijabhija; njengomfazi ozalayo baneentlungu zokubeleka.+ Bayajongana bethe manga. Ubuso babo bubuso bamalangatye.+  “Khangela! Imini kaYehova iyeza, ikhohlakele inobushushu nokuvutha komsindo, ukuze yenze ilizwe libe yinto yokukhwankqiswa,+ nokuze kubhujiswe aboni belizwe eli.+ 10  Kuba zona kanye iinkwenkwezi zamazulu namakroza azo eKesile+ akayi kukhazimlisa kukhanya kwawo; okunene ilanga liya kuba mnyama ekuphumeni kwalo, nenyanga ayiyi kukhanyisa ukukhanya kwayo. 11  Yaye ngokuqinisekileyo ndiya kulohlwaya ilizwe elinemveliso+ ngenxa yobubi balo, nesiphoso sabo kwabo bangendawo. Kwaye okunene ndiya kuliyekisa ikratshi labo bakhukhumeleyo, nekratshi loozwilakhe ndiya kulithoba.+ 12  Umntu ofayo ndiya kumenza anqabe ngakumbi kunegolide esulungekisiweyo,+ nomntu wasemhlabeni anqabe ngakumbi kunegolide yakwaOfire.+ 13  Kungenxa yoko le nto ndiya kulibangela izulu liphazamiseke,+ nomhlaba uya kunyikima ushenxe endaweni yawo ngokuvutha komsindo kaYehova wemikhosi+ nangemini yomsindo wakhe ovuthayo.+ 14  Kuya kuthi ke, njengebhadi elisukelwayo nanjengomhlambi ongenabani wokuwuqokelela,+ bajike, ngamnye aye ebantwini bakowabo; yaye baya kusaba, ngamnye aye kwilizwe lakowabo.+ 15  Wonke ubani ofunyenweyo uya kuhlatywa, yaye wonke ubani obanjiweyo xa kutshayelwa uya kuwa likrele;+ 16  nabantwana babo kanye baya kutyunyuzwa phambi kwamehlo abo.+ Izindlu zabo ziya kuphangwa, nabafazi babo baya kudlwengulwa.+ 17  “Yabona, ndibathumelela amaMedi,+ wona ayigqala njengento engento isilivere nalawo angayoliswayo yigolide. 18  Izaphetha zawo ziya kubageqa abafana.+ Isiqhamo sesizalo akayi kusisizela;+ iliso lawo aliyi kuba nosizi ngoonyana. 19  Kwaye iBhabhiloni, umhombiso wezikumkani,+ ubuhle beqhayiya lamaKhaledi,+ imele ibe njengaxa uThixo wabhukuqa iSodom neGomora.+ 20  Ayisoze imiwe,+ ingasoze ihlale izizukulwana ngezizukulwana.+ UmArabhu akayi kumisa ntente yakhe apho, yaye akukho balusi baya kuyeka imihlambi yabo ibuthe apho. 21  Abemi bemimandla engumqwebedu ngokuqinisekileyo baya kubutha apho, nezindlu zabo ziya kuzaliswa zizihuluhulu.+ Iya kuba likhaya leenciniba, needemon ezimilise okweebhokhwe ziya kudloba apho.+ 22  Noodyakalashe baya kwenza umkhulungwane kwiinqaba zayo zokuhlala,+ nenyoka enkulu iya kuba semabhotweni oyolo olugqibeleleyo. Ixesha layo likufuphi, nemihla yayo ayiyi kubekelwa elinye ixesha.”+

Umbhalo osemazantsi