Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

INgoma yazo iiNgoma 5:1-16

5  “Ndifikile emyezweni wam,+ dade wethu,+ mtshakazi wam.+ Ndiyikhile imore yam+ kunye nesiqholo sam. Ndilidlile inqatha lam lobusi kunye nobusi bam;+ ndiyisele iwayini yam kunye nobisi lwam.” “Yidlani, maqabane am! Selani nize ninxile kunye nezincokoliso zothando!”+  “Ndilele, kodwa intliziyo yam ivukile.+ Sisandi sesithandwa sam esinkqonkqozayo!”+ “Ndivulele,+ dade wethu, ntombazana eliqabane lam, hobe lam, wena ungenakusoleka!+ Ngokuba intloko yam izele ngumbethe, uphothe lweenwele zam luzele ngamathontsi asebusuku.”+  “‘Sendiwukhulule umwunduzo wam. Ndiwambathe kwakhona na? Sendizihlambile iinyawo zam, ndizingcolise kwakhona na?’  Isithandwa sam sasikhupha isandla saso kwikroba locango, kwatsho kwasika kum ngaphakathi.+  Ndavuka, ndasivulela isithandwa sam, zaza izandla zam zavuza imore neminwe yam yavuza ulwelo lemore, esiphathweni sesitshixo.  Ndasivulela isithandwa sam, kodwa isithandwa sam sasimkile, sidlulile. Wawuwile umphefumlo wam ngoxa sasithetha. Ndasifuna, kodwa andasifumana.+ Ndasibiza kodwa asandiphendula.  Abalindi+ ababehambahamba esixekweni bandifumana. Bandibetha, bandingxwelerha. Abalindi beendonga+ bandihlutha ingubo yam yokwaleka.  “Ndiyanifungisa,+ zintombi zaseYerusalem,+ ukuba, ukuba nithe nasifumana isithandwa sam,+ nisixelele ukuba ndiyafa luthando.”+  “Sahluke njani isithandwa sakho kwisithandwa somnye,+ nzwakazi ibalaseleyo phakathi kwamabhinqa?+ Sahluke njani isithandwa sakho kunesinye isithandwa, ukuba wenjenje ukusifungisa?”+ 10  “Isithandwa sam siyabengezela yaye sibubomvurha, sisesona sibalaseleyo kwishumi lamawaka.+ 11  Intloko yaso iyigolide, igolide esulungekisiweyo. Uphothe lweenwele zaso zizicumba zedatilisi. Iinwele zaso zimnyama njengehlungulu. 12  Amehlo aso anjengamahobe ngakumjelo wamanzi, ezihlamba elubisini, ehleli ngaphakathi kwizangqa. 13  Izidlele zaso zinjengomyezo weziqholo,+ iinqaba zezityalo zokuqhola. Imilebe yaso ziinyibiba ezivuza ulwelo lwemore.+ 14  Izandla zaso yimiqulu yegolide, ezaliswe yikrizolite. Isisu saso yipleyiti yophondo lwendlovu egutyungelwe ngeesafire. 15  Imilenze yaso ziintsika zemabhile ezimiswe kwisiseko segolide esulungekisiweyo. Imbonakalo yaso injengeLebhanon, intle njengemisedare.+ 16  Inkalakahla yaso inobumnandi bodwa, yaye yonk’ into engaso iyanqweneleka.+ Sinjalo ke isithandwa sam, yaye leyo yinkwenkwe eliqabane lam, zintombi zaseYerusalem.”

Umbhalo osemazantsi