Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IBhayibhile Kwi-Intanethi | INGUQULELO YEHLABATHI ELITSHA YEZIBHALO EZINGCWELE

INdumiso 69:1-36

Kumalathisi weeNyibiba. EkaDavide.+ 69  Ndisindise, Thixo, kumanzi afikelele emphefumlweni wam.+   Nditshone eludakeni olunzulu, ekungekho mhlaba wokuma kulo.+ Ndingene emanzini anzulu, Yaye umsinga oqukuqelayo undikhukulisile.+   Ndidiniwe kukumemeza;+ Umqala wam uyarhwexa. Amehlo am aphelelwe elindele kuThixo wam.+   Abo bandithiye ngaphandle kwesizathu baninzi ngaphezu kweenwele zentloko yam.+ Abo bandithulisayo, beziintshaba zam ngaphandle kwesizathu, baninzi.+ Oko bendingakuthabathanga ngokukuphanga ndiyakubuyisela.   Owu Thixo, wena uyabazi ubudenge bam, Akufihlakalanga kuwe ukuba netyala kwam.+   Owu ngamana abo bathembela ngawe abangebi neentloni ngenxa yam,+ Owu Nkosi enguMongami, Yehova wemikhosi.+ Owu ngamana abo bakufunayo abangethotywa ngenxa yam,+ Owu Thixo kaSirayeli.+   Kuba ngenxa yakho ndiyinto yokungcikivwa,+ Ubuso bam bugutyungelwe kukuthotywa.+   Ndahlukanisiwe kubantakwethu,+ Yaye ndingowasemzini koonyana bakama.+   Kuba ukuzondelela indlu yakho ngokupheleleyo kundidlile,+ Ungcikivo lwabo bakungcikivayo luphezu kwam.+ 10  Ndaza ndaqalisa ukulila ngokuzila ukutya komphefumlo wam,+ Kodwa kwaba lungcikivo kum.+ 11  Ekwenzeni kwam amarhonya aba sisinxibo sam, Kubo ndaba ngumzekelo.+ 12  Abo bahlala esangweni baqalisa ukuzixhalabisa ngam,+ Ndaza ndaba yingoma yabaseli besiselo esinxilisayo.+ 13  Ke mna, bendithandaza kuwe, Yehova,+ Ngexesha elamkelekileyo, Thixo.+ Ngobuninzi bobubele bakho bothando ndiphendule ngenyaniso yosindiso lwakho.+ 14  Ndihlangule eludakeni, ukuze ndingatshoni.+ Owu ngamana ndingahlangulwa kwabo bandithiyileyo+ nasemanzini anzulu.+ 15  Owu ngamana umsinga oqukuqelayo wamanzi awungendikhukulisi,+ Neenzulu azingendiginyi, Lize nequla liwuvale kum umlomo walo.+ 16  Ndiphendule, Yehova, ngokuba bulungile ububele bakho bothando.+ Ngokobuninzi beenceba zakho buyela kum,+ 17  Yaye musa ukubufihla ubuso bakho kumkhonzi wakho.+ Kuba ndisezingxakini ezinkulu, ndiphendule ngokukhawuleza.+ 18  Sondela emphefumlweni wam, uwuhlangule;+ Ngenxa yeentshaba zam ndikhulule.+ 19  Wena ulwazi lonke ungcikivo lwam nehlazo lam nokuthotywa kwam.+ Bonke abo babonisa ubutshaba kum baphambi kwakho.+ 20  Ungcikivo luyaphule intliziyo yam, yaye inxeba alinyangeki.+ Ndiqhubeke ndinethemba lokuba kukho uthile oya kubonisa uvelwano, kodwa bekungekho namnye;+ Nokuba kuya kubakho abathuthuzeli, kodwa andafumana namnye.+ 21  Kodwa bandityise isityalo esinetyhefu,+ Ukuze ndithobe unxano bazame ukundinika iviniga.+ 22  Itafile yabo ephambi kwabo mayibe sisibatha.+ Nentlalo-ntle yabo ibe ngumgibe.+ 23  Mawabe mnyama amehlo abo ukuze bangaboni;+ Isinqe sabo sibangele sigexe rhoqo.+ 24  Phalazela isiqalekiso sakho phezu kwabo,+ Uze umsindo wakho ovuthayo ubafikele.+ 25  Mayiphanze inkampu yabo ebiyelwe ngodonga;+ Ezintenteni zabo kungabikho uhlalayo.+ 26  Kuba lowo wena umbethileyo bamsukele,+ Yaye iintlungu zabo bahlatyiweyo baqhubekile bezibalisa. 27  Yongeza isiphoso phezu kwesiphoso sabo,+ Bangangeni ebulungiseni bakho.+ 28  Mabacinywe encwadini yabaphilayo,+ Yaye kwanga abangebhalwa nabangamalungisa.+ 29  Kodwa ndixhwalekile yaye ndiyaqaqanjelwa.+ Owu Thixo, ngamana usindiso lwakho lungandikhusela.+ 30  Ndiya kulidumisa ngengoma igama likaThixo,+ Ndize ndimenze mkhulu ngombulelo.+ 31  Oku kuya kukholeka ngakumbi kuYehova kunenkunzi yenkomo,+ Ngaphezu kwethole lenkomo eliyinkunzi elineempondo, elinophuphu olucandekileyo.+ 32  Abalulamileyo baya kubona ngokuqinisekileyo; baya kuvuya.+ Nina bafuna uThixo, intliziyo yenu mayiqhubeke iphila.+ 33  Kuba uYehova uphulaphula abangamahlwempu,+ Yaye eneneni akayi kuwadelela amabanjwa akhe.+ 34  Malimdumise izulu nomhlaba,+ Iilwandle nayo yonke into enambuzelayo kuzo.+ 35  Kuba uThixo uya kuyisindisa iZiyon+ Aze azakhe izixeko zakwaYuda;+ Kwaye ngokuqinisekileyo baya kuhlala apho baze bazidle ilifa.+ 36  Inzala yabakhonzi bakhe iya kuzidla ilifa,+ Baze abo bathanda igama lakhe bahlale kuzo.+

Umbhalo osemazantsi