Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

INdumiso 68:1-35

Kumalathisi. EkaDavide. Uncuthu lwengoma, ingoma. 68  Makasukume uThixo,+ iintshaba zakhe mazichithachithwe,+Abo bamthiye kakhulu mabasabe ngenxa yakhe.+   Njengoko umsi uphetshethwa umke, ngamana ungabaphephetha bemke;+Njengoko umthwebeba unyibilika ngenxa yomlilo,+Mabatshabalale phambi koThixo abangendawo.+   Ke bona abangamalungisa, mababe nemihlali,+Mababe nochulumanco phambi koThixo,+Bagcobe ngemihlali.+   Mvumeleni uThixo, niliculele uncuthu lwengoma igama lakhe;+Mculeleni ingoma Lowo ukhweleyo ehamba ethafeni eliyinkqantosi+NgoYa, ligama lakhe elo;+ nize nigcobe phambi kwakhe;   Uyise wamakhwenkwe angenayise nomgwebi wabahlolokazi+NguThixo endaweni yakhe yokuhlala engcwele.+   UThixo ubangela abo babodwa ukuba bahlale endlwini;+Ukhupha amabanjwa afumane impumelelo epheleleyo.+Noko ke, abo baneenkani, bafanele bahlale elizweni elibharhileyo.+   Owu Thixo, xa waphuma phambi kwabantu bakho,+Xa wanqumla intlango+Seʹlah   Umhlaba wanyikima,+Kwanamazulu avuza ngenxa kaThixo;+ISinayi le yanyikima ngenxa kaThixo,+ uTHIXO kaSirayeli.+   Waqalisa ukunisa izantyalantyala zemvula, Thixo;+Ilifa lakho, kwanaxa lalibharhile—wena walihlaziya.+ 10  Abantu bakho abahlala ezintenteni+—baye bahlala kulo;+Ngokulunga kwakho walilungiselela lowo uxhwalekileyo, Thixo.+ 11  NguYehova onikela eli lizwi;+Abafazi abavakalisa iindaba ezilungileyo bangumkhosi omkhulu.+ 12  Kwanookumkani bemikhosi bayasaba, bayasaba.+Ke yena lowo uhlala ekhaya, ufumana isabelo sexhoba.+ 13  Nangona naqhubeka nilele phakathi kweemfumba zothuthu ezisenkampini,Kuya kubakho amaphiko ehobe egqunywe ngesilivereNeentsiba zalo ngegolide eluhlaza bulubhelu.+ 14  Xa Lowo unguSomandla wabachithachitha ngokubanzi kulo ookumkani,+Kwaqalisa ukuwa ikhephu eTsalmon.+ 15  Ummandla weentaba wakwaBhashan+ yintaba kaThixo;+Ummandla weentaba waseBhashan yintaba eneencopho.+ 16  Kutheni na, nina zincopho zeentaba, niqhubeka niyondele ngomonaIntaba uThixo anqwenela ukuhlala kuyo?+KwanoYehova uya kuhlala apho ngonaphakade.+ 17  Iinqwelo zokulwa zikaThixo zingamashumi amawaka, amawaka angakumbi nangakumbi.+UYehova ungene endaweni engcwele evela eSinayi.+ 18  Unyukele phezulu;+Uthabathe abathinjwa;+Uthabathe izipho ezingabantu,+Ewe, kwanabo baneenkani,+ ukuze uhlale phakathi kwabo,+ wena Ya, Thixo. 19  Makabongwe uYehova osithwalela umthwalo mihla le,+UTHIXO oyinyaniso wosindiso lwethu.+ Seʹlah. 20  UTHIXO oyinyaniso kuthi unguThixo wezenzo zokusindisa;+Yaye zezikaYehova iNkosi enguMongami+ iindlela zokuphuma ekufeni.+ 21  Eneneni uThixo uya kuyiqhekeza intloko yeentshaba zakhe,+Ukakayi lweenwele zentloko yakhe nabani na ohambahamba enetyala.+ 22  UYehova uthe: “Ndiya kubabuyisa eBhashan,+Ndiya kubabuyisa ezinzulwini zolwandle,+ 23  Ukuze uluhlambe egazini unyawo lwakho,+Ukuze ulwimi lwezinja zakho lufumane isabelo salo ezintshabeni.”+ 24  Bayibonile imingcelele yakho, Thixo,+Imingcelele yoThixo wam, uKumkani wam, isiya endaweni engcwele.+ 25  Iimvumi zihamba phambili, emva kwazo ingabadlali bomrhubhe;+Phakathi iziintombi ezibetha iintambula.+ 26  Mbongeni uThixo kwiindimbane ezihlanganiseneyo,+Yehova, wena uphuma kuMthombo kaSirayeli.+ 27  Nanko uBhenjamin omncinane ezoyisa,+Iinkosana zakwaYuda nesihlwele sazo esikhwazayo,Iinkosana zakwaZebhulon, neenkosana zakwaNafetali.+ 28  UThixo wakho uwabekele umyalelo amandla akho.+Bonisa amandla, Thixo, wena usisebenzeleyo.+ 29  Ngenxa yetempile yakho eYerusalem,+Ookumkani baya kukuzisela izipho.+ 30  Khalimela irhamncwa leengcongolo,+ indibano yeenkunzi zeenkomo,+Ngamathole ezizwana, ngalinye linyathela amaqhosha esilivere.+Uzichithachithile izizwana eziyoliswa yimilo.+ 31  Izinto ezenziwe ngobhedu ziya kufika zivela eYiputa;+UKushe uya kukhawuleza olule isandla sakhe sinezipho zikaThixo.+ 32  Owu nina zikumkani zomhlaba, vumelani uThixo,+Mculeleni uncuthu lwengoma uYehova—Seʹlah 33  Lowo ukhwele izulu lamandulo lamazulu.+Khangela! Uvakalisa ngelizwi lakhe, ilizwi elomeleleyo.+ 34  Mnikeni amandla uThixo.+Ubuhandiba bakhe buphezu koSirayeli namandla akhe asemafini akhe.+ 35  UThixo uyoyikeka kwingcwele yakho ezukileyo.+UnguTHIXO kaSirayeli, unika amandla, kwanokomelela ebantwini.+Makabongwe uThixo.+

Umbhalo osemazantsi