Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

Khangela

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

INdumiso 38:1-22

Uncuthu lwengoma kaDavide, yokukhumbuza. 38  Owu Yehova, ungandohlwayi ucaphukile,+Undilungise unomsindo.+   Kuba iintolo zakho zingene zatshona kum,+Nesandla sakho sehlele phezu kwam.+   Akukho ndawo iphilileyo enyameni yam ngenxa yesiqalekiso sakho.+Uxolo alukho emathanjeni am ngenxa yesono sam.+   Kuba iziphoso zam zidlule phezu kwentloko yam;+Njengomthwalo onzima zinzima kakhulu kum.+   Amanxeba am anuka kakubi, ayachiza,Ngenxa yobudenge bam.+   Ndiphazamisekile, ndithobe ngomlinganiselo ogqithileyo;+Imini yonke ndihambahamba ndibuhlungu.+   Kuba isinqe sam sizaliswe kukutshisa,Yaye akukho ndawo iphilileyo enyameni yam.+   Ndisuke ndandindisholo yaye ndityumke ngomlinganiselo ogqithileyo;Ndiyagcuma ngenxa yokugcuma kwentliziyo yam.+   Owu Yehova, uphambi kwakho wonke umnqweno wam,Yaye ukuncinwa kwam akufihlwanga kuwe.+ 10  Intliziyo yam ingongoza kakhulu, amandla am andishiyile,Nokukhanya kwamehlo am akukho kum.+ 11  Ke zona izithandwa zam, namaqabane am, aqhubeka emele kude nesibetho sam,+Abo ndibaqhele ngokusondeleyo bame mgama.+ 12  Kodwa abo bafuna umphefumlo wam bandibekele izibatha,+Abo basebenzela ukundenzela intlekele bathethe ngamashwangusha,+Baqhubeka bedumzela inkohliso imini yonke.+ 13  Ke mna, njengalowo usisithulu, ndandingaphulaphuli;+Nanjengalowo ungathethiyo, ndandingawuvuli umlomo wam.+ 14  Ndaba njengomntu ongevayo,Yaye emlonyeni wam kwakungekho ngxoxo yakuziphendulela. 15  Kuba ndandilindele kuwe, Yehova;+Wena wandiphendula, Yehova Thixo wam.+ 16  Kuba ndithe: “Kungenjalo baya kuba nemihlali ngam;+Xa unyawo lwam lutyibilika,+ bayazigwagwisa kum.”+ 17  Kuba ndandilungele ukujingxela,+Nentlungu yam yayiphambi kwam rhoqo.+ 18  Kuba ndasixela isiphoso sam;+Ndaqalisa ukuxhalaba ngenxa yesono sam.+ 19  Neentshaba zam eziphilayo zaba namandla,+Nabo bandithiyileyo ngaphandle kwesizathu baba baninzi.+ 20  Ngokulungileyo babendivuza ngokubi;+Baqhubeka bendixhathisa ngenxa yokusukela kwam okulungileyo.+ 21  Musa ukundishiya, Yehova.Owu Thixo wam, musa ukuba kude nam.+ 22  Khawuleza ukuza kundinceda,+Owu Yehova lusindiso lwam.+

Umbhalo osemazantsi