Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

INdumiso 37:1-40

EkaDavide. א [ʼAʹleph] 37  Musa ukuzibonisa uvutha ngumsindo ngenxa yabenzi bobubi.+Musa ukubamonela abo benza okungebobulungisa.+   Kuba baya kubuna ngokukhawuleza njengengca,+Baze njengengca entsha eluhlaza baphelelwe.+ ב [Behth]   Kholosa ngoYehova wenze okulungileyo;+Hlala emhlabeni, uqhube ngokuthembeka.+   Ziyolise ngokugqibeleleyo ngoYehova,+Yaye uya kukunika izicelo zentliziyo yakho.+ ג [Giʹmel]   Yiqengqele kuYehova indlela yakho,+Uze uthembele ngaye,+ kwaye yena uya kwenza.+   Ngokuqinisekileyo uya kubuzisa njengokukhanya ubulungisa bakho,+Nokusesikweni kwakho njengemini emaqanda.+ ד [Daʹleth]   Yithi cwaka phambi koYehova+Uze ulindele kuye ngolangazelelo.+Musa ukuvutha ngumsindo nakubani na owenza indlela yakhe iphumelele,+Kwindoda ephumeza iingcamango zayo.+ ה [Heʼ]   Wuyeke umsindo uyishiye ingqumbo;+Musa ukuvutha ngumsindo uze wenze ububi.+   Kuba abenzi bobubi baya kunqunyulwa,+Kodwa abathembela kuYehova baya kuwudla ilifa umhlaba.+ ו [Waw] 10  Kusele ithutyana, angabikho ongendawo;+Uya kuyikhangela indawo yakhe, abe engekho.+ 11  Kodwa abalulamileyo baya kuwudla ilifa umhlaba,+Baziyolise ngokugqibeleleyo ngobuninzi boxolo.+ ז [Zaʹyin] 12  Ongendawo wenzela ilungisa iyelenqe,+Yaye ulitshixizela amazinyo.+ 13  UYehova uya kumhleka,+Kuba uyabona ukuba ngokuqinisekileyo imini yakhe iyeza.+ ח [Chehth] 14  Abangendawo balirholile ikrele nesaphetha sabo basigobile,+Ukuze bawise oxhwalekileyo nalowo ulihlwempu,+Ukuze babulale ngogonyamelo abo bathe tye endleleni yabo.+ 15  Ikrele labo liya kungena kweyabo intliziyo,+Nezaphetha zabo ziya kwaphulwa.+ ט [Tehth] 16  Kulunge ngakumbi okuncinane kwelungisa+Kunentabalala yabaninzi abangendawo.+ 17  Kuba iingalo zabangendawo ziya kwaphulwa,+Kodwa uYehova uya kubaxhasa abangamalungisa.+ י [Yohdh] 18  UYehova uyayiqonda imihla yabo bangenamposiso,+Nelifa labo liya kuqhubeka ukusa kwixesha elingenammiselo.+ 19  Abayi kudaniswa ngexesha lentlekele,+Nangemini yendlala baya kwaneliswa.+ כ [Kaph] 20  Kuba abangendawo baya kutshabalala,+Yaye iintshaba zikaYehova ziya kuba njengokuxabiseka kwamadlelo;Zimele zifikelele esiphelweni sazo.+ Zimele ziphele njengomsi.+ ל [Laʹmedh] 21  Ongendawo uyaboleka angabuyisi,+Kodwa olilungisa uyababala aze anikele izipho.+ 22  Kuba abo basikelelwayo nguye baya kuwudla ilifa umhlaba,+Kodwa abo baqalekisiweyo nguye baya kunqunyulwa.+ מ [Mem] 23  UYehova uwalungisile amanyathelo endoda eyomeleleyo,+Yaye uyayoliswa yindlela yayo.+ 24  Nangona isenokuwa, ayiyi kuphoswa phantsi,+Kuba uYehova uyasixhasa isandla sayo.+ נ [Nun] 25  Ndakha ndangumfana, kungokunje ndimdala,+Kodwa andikaboni nabani na olilungisa eshiywe ngokupheleleyo,+Nenzala yakhe ifuna isonka.+ 26  Imini yonke uyababala yaye uyabolekisa,+Ngoko inzala yakhe imele ifumane iintsikelelo.+ ס [Saʹmekh] 27  Suka kokubi wenze okulungileyo,+Uze uhlale ukusa kwixesha elingenammiselo.+ 28  Kuba uYehova ngumthandi wokusesikweni,+Yaye akayi kubashiya abanyanisekileyo bakhe.+ ע [ʽAʹyin]Ngokuqinisekileyo baya kulindwa ukusa kwixesha elingenammiselo;+Kodwa yona inzala yabo bangendawo iya kunqunyulwa.+ 29  Amalungisa aya kuwudla ilifa umhlaba,+Ahlale kuwo ngonaphakade.+ פ [Peʼ] 30  Ngumlomo welungisa othetha ubulumko ngesandi esiphantsi,+Yaye lulwimi lwakhe oluthetha okusesikweni.+ 31  Umthetho kaThixo wakhe usentliziyweni yakhe;+Amanyathelo akhe akayi kuhexa.+ צ [Tsa·dhehʹ] 32  Ongendawo uhlala emlalele olilungisa+Yaye ufuna ukumbulala.+ 33  Ke yena uYehova, akayi kumshiyela esandleni sakhe,+Yaye akayi kumvakalisa engongendawo xa egwetywa.+ ק [Qohph] 34  Thembela ngoYehova ugcine indlela yakhe,+Uya kukuphakamisa uwudle ilifa umhlaba.+Xa abangendawo benqunyulwa, uya kubona.+ ר [Rehsh] 35  Ndimbonile ongendawo enguzwilakhe+Exanda njengomthi onabileyo kumhlaba wemvelo.+ 36  Sekunjalo wadlula, akabikho;+Ndaza ndaqhubeka ndimfuna, akafunyanwa.+ ש [Shin] 37  Mlinde ongenakusoleka uze umkhangele othe tye,+Kuba ikamva laloo mntu liya kuba leloxolo.+ 38  Kodwa ngokuqinisekileyo abanxaxhayo baya kubhujiswa ndawonye;+Ikamva labantu abangendawo liya kunqunyulwa.+ ת [Taw] 39  Usindiso lwamalungisa luvela kuYehova;+Uyinqaba yawo ngexesha lokubandezeleka.+ 40  Yaye uYehova uya kuwanceda awasindise.+Uya kuwasindisa kubantu abangendawo,+Kuba asabela kuye.+

Umbhalo osemazantsi