Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

INdumiso 31:1-24

Kumalathisi. Uncuthu lwengoma kaDavide. 31  Ndisabela kuwe, Yehova.+Owu ngamana andingeze ndidaniswe.+Ndisindise ngobulungisa bakho.+   Ndithobele indlebe yakho.+Ndihlangule ngokukhawuleza.+Yiba ligwiba elilulwalwa kum,+Indlu eligwiba yokundisindisa.+   Kuba uyingxondorha yam negwiba lam;+Yaye ngenxa yegama lakho+ uya kundikhokela undikhaphe.+   Uya kundikhupha emnatheni abandifihlele wona,+Kuba uyinqaba yam.+   Ndiwuyekela esandleni sakho umoya wam.+Undikhulule,+ Yehova THIXO wenyaniso.+   Ndibathiyile abo bahlonela izithixo ezingento yanto, ezililize;+Kodwa mna, ndikholosa ngoYehova.+   Ndiya kuvuya ndibe nemihlali ngobubele bakho obunothando,+Ngenxa yokuba uyibonile inkxwaleko yam;+Ukwazile ukubandezeleka komphefumlo wam,+   Yaye akundinikelanga esandleni sotshaba.+Iinyawo zam uzimise endaweni ebanzi.+   Ndibabale, Yehova, ngokuba ndisezingxakini ezinkulu.+Iliso lam libuthathaka ngenxa yengqumbo,+ umphefumlo wam nesisu sam.+ 10  Kuba ubomi bam buphelile ngenxa yentlungu,+Neminyaka yam ngenxa yokuncwina.+Ngenxa yesiphoso sam amandla am akhubekile,+Namathambo am abuthathaka.+ 11  Kubo bonke abo babonisa ubutshaba kum+ ndilungcikivo,+Ndilulo kakhulu kubamelwane bam,+Ndilunkwantyiso kwabo bandiqhelileyo.+Xa bendibona ngaphandle, bandibalekile.+ 12  Njengothile ofileyo, ongekho entliziyweni, ndilityelwe;+Ndifana nesitya esonakeleyo;+ 13  Kuba ndiyivile ingxelo embi yabaninzi,+Ukothuka kukho macala onke.+Xa bebuthelana ndawonye njengamntu mnye nxamnye nam,+Bayaceba ukuze bawuthabathe umphefumlo.+ 14  Kodwa—ndikholose ngawe, Yehova.+Ndithe: “UnguThixo wam.”+ 15  Amaxesha am asesandleni sakho.+Ndihlangule esandleni seentshaba zam nakwabo bandisukelayo.+ 16  Bukhanyise ubuso bakho kumkhonzi wakho.+Ndisindise ngobubele bakho bothando.+ 17  Owu Yehova, ngamana ndingangadaniswa, kuba ndibize wena.+Ngamana bangadaniswa abangendawo;+Ngamana bangathi cwaka eShiyol.+ 18  Ngamana imilebe yobuxoki ingangathethi,+Ethetha nxamnye nalowo ulilungisa,+ ingathintelwa kwikratshi nakwindelelo.+ 19  Hayi ukuba kuninzi kokulunga kwakho,+ okugcinele abo bakoyikayo!+Okunikele kwabo basabela kuwe,Phambi koonyana babantu.+ 20  Uya kubafihla endaweni efihlakeleyo yakho siqu+Kumayelenqe abantu.+Uya kubafihla emnqubeni wakho kwiilwimi zabaxabanayo.+ 21  Makabongwe uYehova,+Kuba undenzele ububele bothando obumangalisayo+ kwisixeko esicinezelekileyo.+ 22  Ke mna, ndithe ndakuphakuzela:+“Ngokuqinisekileyo ndiya kutshatyalaliswa phambi kwamehlo akho.”+Ngokuqinisekileyo ulivile ilizwi lokubongoza kwam xa bendikhalela uncedo kuwe.+ 23  Owu mthandeni uYehova, nonke nina banyanisekileyo bakhe.+Abathembekileyo uYehova uyabalondoloza,+Kodwa umvuza ngokugqithiseleyo nabani na obonisa ikratshi.+ 24  Yibani nesibindi, yaye ngamana iintliziyo zenu zingomelela,+Nonke nina balindela kuYehova.+

Umbhalo osemazantsi