Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IBhayibhile Kwi-Intanethi | INGUQULELO YEHLABATHI ELITSHA YEZIBHALO EZINGCWELE

INdumiso 22:1-31

Kumalathisi ngeyeXhamakazi leSifingo. Uncuthu lwengoma kaDavide. 22  Thixo wam, Thixo wam, undishiyeleni na?+Kutheni na ukude ukuba ungandisindisa,+Kumazwi okugcuma kwam?+   Owu Thixo wam, ndiqhubeka ndikubiza emini, kodwa akuphenduli;+Nasebusuku, yaye andithuli.+   Kodwa ungcwele,+Uhlala kwiindumiso zakwaSirayeli.+   Oobawo babekholose ngawe;+Babekholosile, yaye waqhubeka ubasindisa.+   Badanduluka+ kuwe, baza basinda;+Bakholosa ngawe, yaye abazange badane.+   Kodwa ke ndingumbungu,+ andingomntu,Ndilungcikivo ebantwini nodelekileyo ebantwini.+   Abo bandibonayo, bayandigculela;+Baqhubeka beyivula ibe banzi imilomo yabo, baqhubeka behlunguzela intloko yabo besithi:+   “Uzinikele kuYehova.+ Makamsindise!+Makamhlangule, ngenxa yokuba uyoliswa nguye!”+   Kuba unguLowo wandikhuphayo esiswini,+Lowo undenza ndikholose ngoxa ndisemabeleni kama.+ 10  Ndaphuma esibelekweni ndaphoselwa kuwe;+Kususela esiswini sikama ubunguThixo wam.+ 11  Musa ukuba kude nam, ngenxa yokuba ukubandezeleka kukufuphi,+Ngenxa yokuba akakho omnye umncedi.+ 12  Maninzi amathole eenkomo aziinkunzi andingqongileyo;+Abanamandla bakwaBhashan bandijikelezile.+ 13  Zindivulele imilomo yazo,+Njengengonyama eqwengayo negqumayo.+ 14  Ndiphalazwe njengamanzi,+Yaye onke amathambo am ahlukanisiwe.+Intliziyo yam ifana nomthwebeba;+Inyibilikile ngaphakathi kum.+ 15  Amandla am omile njengeceba lengqayi,+Nolwimi lwam lunamatheliswe ezintsinini zam;+Yaye wena undibeka eluthulini lokufa.+ 16  Kuba ndingqongwe zizinja;+Indibano yabenzi bobubi indivingcele.+Injengengonyama ezandleni nasezinyaweni zam.+ 17  Ndingawabala onke amathambo am.+Bona bayakhangela, bayandondela.+ 18  Izambatho zam bahlulelana ngazo,+Isinxibo sam benza amaqashiso ngaso.+ 19  Kodwa wena, Yehova, musa ukuba kude kum.+Wena ungamandla am,+ khawuleza uze kundinceda.+ 20  Wuhlangule kwikrele umphefumlo wam,+Okuphela kwawo kwithupha lenja;+ 21  Ndisindise emlonyeni wengonyama,+Nakwiimpondo zenqu umele undiphendule undisindise.+ 22  Ndiya kulivakalisa kubazalwana bam+ igama lakho;+Phakathi ebandleni ndiya kukudumisa.+ 23  Nina boyika uYehova, mdumiseni!+Nina nonke mbewu kaYakobi, mzukiseni!+Nothuke ngenxa yakhe, nonke nina mbewu kaSirayeli.+ 24  Kuba akadelanga+Engazothekanga ngenkxwaleko yoxhwalekileyo;+Ibe ubuso bakhe akabufihlanga kuye,+Yaye xa ekhalela uncedo kuye umvile.+ 25  Wena uya kundizukisa ebandleni elikhulu;+Izibhambathiso zam ndiya kuzifezekisa phambi kwabo bamoyikayo.+ 26  Abalulamileyo baya kudla banele;+Abo bamfunayo baya kumdumisa uYehova.+Ngamana iintliziyo zenu zingaphila ngonaphakade.+ 27  Zonke iziphelo zomhlaba ziya kukhumbula zibuyele kuYehova.+Nazo zonke iintsapho zeentlanga ziya kuqubuda phambi kwakho.+ 28  Kuba ubukumkani bobukaYehova,+Yaye ulawula iintlanga.+ 29   Bonke abatyebileyo bomhlaba baya kutya baze baqubude;+Phambi kwakhe bonke abo bahlela eluthulini baya kugoba,+Yaye akukho namnye uya kuze awugcine uphila umphefumlo wakhe.+ 30  Imbewu iya kumkhonza;+Iya kuvakalisa ngoYehova kwisizukulwana.+ 31  Baya kuza baxele ubulungisa bakhe+Kubantu abaza kuzalwa, ukuba nguye owenze oku.+

Umbhalo osemazantsi