Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IBhayibhile Kwi-Intanethi | INGUQULELO YEHLABATHI ELITSHA YEZIBHALO EZINGCWELE

INdumiso 22:1-31

Kumalathisi ngeyeXhamakazi leSifingo. Uncuthu lwengoma kaDavide. 22  Thixo wam, Thixo wam, undishiyeleni na?+ Kutheni na ukude ukuba ungandisindisa,+ Kumazwi okugcuma kwam?+   Owu Thixo wam, ndiqhubeka ndikubiza emini, kodwa akuphenduli;+ Nasebusuku, yaye andithuli.+   Kodwa ungcwele,+ Uhlala kwiindumiso zakwaSirayeli.+   Oobawo babekholose ngawe;+ Babekholosile, yaye waqhubeka ubasindisa.+   Badanduluka+ kuwe, baza basinda;+ Bakholosa ngawe, yaye abazange badane.+   Kodwa ke ndingumbungu,+ andingomntu, Ndilungcikivo ebantwini nodelekileyo ebantwini.+   Abo bandibonayo, bayandigculela;+ Baqhubeka beyivula ibe banzi imilomo yabo, baqhubeka behlunguzela intloko yabo besithi:+   “Uzinikele kuYehova.+ Makamsindise!+ Makamhlangule, ngenxa yokuba uyoliswa nguye!”+   Kuba unguLowo wandikhuphayo esiswini,+ Lowo undenza ndikholose ngoxa ndisemabeleni kama.+ 10  Ndaphuma esibelekweni ndaphoselwa kuwe;+ Kususela esiswini sikama ubunguThixo wam.+ 11  Musa ukuba kude nam, ngenxa yokuba ukubandezeleka kukufuphi,+ Ngenxa yokuba akakho omnye umncedi.+ 12  Maninzi amathole eenkomo aziinkunzi andingqongileyo;+ Abanamandla bakwaBhashan bandijikelezile.+ 13  Zindivulele imilomo yazo,+ Njengengonyama eqwengayo negqumayo.+ 14  Ndiphalazwe njengamanzi,+ Yaye onke amathambo am ahlukanisiwe.+ Intliziyo yam ifana nomthwebeba;+ Inyibilikile ngaphakathi kum.+ 15  Amandla am omile njengeceba lengqayi,+ Nolwimi lwam lunamatheliswe ezintsinini zam;+ Yaye wena undibeka eluthulini lokufa.+ 16  Kuba ndingqongwe zizinja;+ Indibano yabenzi bobubi indivingcele.+ Injengengonyama ezandleni nasezinyaweni zam.+ 17  Ndingawabala onke amathambo am.+ Bona bayakhangela, bayandondela.+ 18  Izambatho zam bahlulelana ngazo,+ Isinxibo sam benza amaqashiso ngaso.+ 19  Kodwa wena, Yehova, musa ukuba kude kum.+ Wena ungamandla am,+ khawuleza uze kundinceda.+ 20  Wuhlangule kwikrele umphefumlo wam,+ Okuphela kwawo kwithupha lenja;+ 21  Ndisindise emlonyeni wengonyama,+ Nakwiimpondo zenqu umele undiphendule undisindise.+ 22  Ndiya kulivakalisa kubazalwana bam+ igama lakho;+ Phakathi ebandleni ndiya kukudumisa.+ 23  Nina boyika uYehova, mdumiseni!+ Nina nonke mbewu kaYakobi, mzukiseni!+ Nothuke ngenxa yakhe, nonke nina mbewu kaSirayeli.+ 24  Kuba akadelanga+ Engazothekanga ngenkxwaleko yoxhwalekileyo;+ Ibe ubuso bakhe akabufihlanga kuye,+ Yaye xa ekhalela uncedo kuye umvile.+ 25  Wena uya kundizukisa ebandleni elikhulu;+ Izibhambathiso zam ndiya kuzifezekisa phambi kwabo bamoyikayo.+ 26  Abalulamileyo baya kudla banele;+ Abo bamfunayo baya kumdumisa uYehova.+ Ngamana iintliziyo zenu zingaphila ngonaphakade.+ 27  Zonke iziphelo zomhlaba ziya kukhumbula zibuyele kuYehova.+ Nazo zonke iintsapho zeentlanga ziya kuqubuda phambi kwakho.+ 28  Kuba ubukumkani bobukaYehova,+ Yaye ulawula iintlanga.+ 29  Bonke abatyebileyo bomhlaba baya kutya baze baqubude;+ Phambi kwakhe bonke abo bahlela eluthulini baya kugoba,+ Yaye akukho namnye uya kuze awugcine uphila umphefumlo wakhe.+ 30  Imbewu iya kumkhonza;+ Iya kuvakalisa ngoYehova kwisizukulwana.+ 31  Baya kuza baxele ubulungisa bakhe+ Kubantu abaza kuzalwa, ukuba nguye owenze oku.+

Umbhalo osemazantsi