Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IBhayibhile Kwi-Intanethi | INGUQULELO YEHLABATHI ELITSHA YEZIBHALO EZINGCWELE

INdumiso 107:1-43

(IiNdumiso 107 – 150) 107  Bulelani kuYehova, kuba ulungile;+ Kuba ububele bakhe bothando bukho ukusa kwixesha elingenammiselo.+   Mabatsho njalo abo bahlangulweyo nguYehova,+ Abo abahlanguleyo esandleni sotshaba,+   Nabo abaqokelele ndawonye bevela emazweni,+ Empumalanga nasentshonalanga,+ Emntla nasemzantsi.+   Babhadu-bhadula entlango,+ enkqantosini;+ Abafumana ndlela eya kwisixeko sokuhlala.+   Babelambile yaye benxaniwe;+ Wona kanye umphefumlo wabo ngaphakathi kwabo watyhafa.+   Badanduluka kuYehova besekubandezelekeni;+ Wabahlangula kwiingcinezelo ezaziphezu kwabo,+   Waza wabahambisa endleleni elungileyo,+ Ukuze bafike kwisixeko sokuhlala.+   Abantu mabambulele uYehova ngobubele bakhe bothando+ Nangemisebenzi yakhe emangalisayo koonyana babantu.+   Kuba uwanelisile umphefumlo onxaniweyo;+ Nomphefumlo olambileyo uwuzalise ngezinto ezilungileyo.+ 10  Kukho abo babehleli ebumnyameni nakwithunzi elimnyama,+ Amabanjwa kwinkxwaleko nasezintsimbini.+ 11  Kuba bavukela+ amazwi kaThixo;+ Ababai nantlonelo ngecebo lOyena Uphakamileyo.+ 12  Ngoko wayoyisa intliziyo yabo ngenkathazo;+ Bakhubeka, akwabakho bani uncedayo.+ 13  Bamemeza kuYehova becela uncedo ekubandezelekeni kwabo;+ Njengesiqhelo ke wabasindisa kwiingcinezelo ezaziphezu kwabo.+ 14  Wabakhupha ebumnyameni nakwithunzi elimnyama,+ Waqhawula nezibopho zabo.+ 15  Abantu mabambulele uYehova ngobubele bakhe bothando+ Nangemisebenzi yakhe emangalisayo koonyana babantu.+ 16  Kuba uzaphule iingcango zobhedu,+ Wayinqumla nemivalo yentsimbi.+ 17  Abo babezizidenge, ngenxa yendlela abanxaxhe ngayo+ Nangenxa yeziphoso zabo, ekugqibeleni bazibangela inkxwaleko.+ 18  Umphefumlo wabo wacekisa lonke uhlobo lokutya,+ Yaye babefika emasangweni okufa.+ 19  Bamemeza kuYehova becela uncedo ekubandezelekeni kwabo;+ Njengesiqhelo ke wabasindisa kwiingcinezelo ezaziphezu kwabo.+ 20  Wathumela ilizwi lakhe waza wabaphilisa+ Wabasindisa emihadini yabo.+ 21  Abantu mabambulele uYehova ngobubele bakhe bothando+ Nangemisebenzi yakhe emangalisayo koonyana babantu.+ 22  Mabanikele imibingelelo yokubulela+ Baze bavakalise imisebenzi yakhe ngentswahla yovuyo.+ 23  Abo behla baye elwandle ngeenqanawa,+ Besenza ishishini emanzini amaninzi,+ 24  Ngabo abayibonileyo imisebenzi kaYehova+ Nemisebenzi yakhe emangalisayo enzulwini;+ 25  Indlela atsho ngayo ilizwi aze abangele kuvele umoya ovuthuzayo,+ Ukuze uphakamise amaza ayo.+ 26  Benyuka baye emazulwini, Bayehla baye emazantsi. Ngenxa yentlekele wona kanye umphefumlo wabo uzifumana unyibilika.+ 27  Bayahexa yaye bayagxadazela njengomntu onxilileyo,+ Kwanobulumko babo bonke bungqineka budidekile.+ 28  Bayadanduluka kuYehova besekubandezelekeni,+ Yaye uyabakhupha kwiingcinezelo eziphezu kwabo.+ 29  Uzolisa isaqhwithi somoya,+ Ukuze amaza olwandle athi cwaka.+ 30  Baba nemihlali ngenxa yokuba wona ayazola, Kwaye ubakhokelela kwichweba loyolo lwabo.+ 31  Abantu mabambulele uYehova ngobubele bakhe bothando+ Nangemisebenzi yakhe emangalisayo koonyana babantu.+ 32  Mabambonge ebandleni labantu;+ Mabamdumise kwindawo yokuhlala yamadoda akhulileyo.+ 33  Uguqula imilambo ibe yintlango,+ Nemithombo yamanzi emhlabeni onxaniweyo,+ 34  Ilizwe elineziqhamo libe leletyuwa,+ Ngenxa yobubi babo bahlala kulo. 35  Uguqula intlango ibe lichibi lamanzi elineengcongolo,+ Nelizwe lommandla ongumqwebedu libe yimithombo yamanzi.+ 36  Yaye ubabangela bahlale apho abo balambileyo,+ Ukuze bamise ngokuqinileyo isixeko sokuhlala.+ 37  Bahlwayela amasimi baze batyale izidiliya,+ Ukuze bavelise izilimo ezineziqhamo.+ 38  Uyabasikelela ukuze babe baninzi kakhulu;+ Yaye akazivumeli zibe mbalwa iinkomo zabo.+ 39  Kwakhona baba mbalwa baze babuthume phantsi+ Ngenxa yokuthintelwa, intlekele nentlungu.+ 40  Uzigalela ngendelelo izidwangube,+ Ukuze azenze zibhadu-bhadule enyanyeni, apho kungekho ndlela.+ 41  Kodwa uyalikhusela ihlwempu kwinkxwaleko+ Aze aliguqule libe ziintsapho kanye njengomhlambi.+ 42  Abathe tye bayabona baze babe nemihlali;+ Kodwa yona ke yonke intswela-bulungisa, kufuneka iwuvale umlomo wayo.+ 43  Ngubani na osisilumko? Uya kuthi kokubini agcine ezi zinto+ Kwaye azibonise enikela ingqalelo kwizenzo zikaYehova zobubele bothando.+

Umbhalo osemazantsi