Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IBhayibhile Kwi-Intanethi | INGUQULELO YEHLABATHI ELITSHA YEZIBHALO EZINGCWELE

INdumiso 106:1-48

106  Dumisani uYa!+ Bulelani kuYehova, kuba ulungile;+ Kuba ububele bakhe bothando bukho ukusa kwixesha elingenammiselo.+   Ngubani na onokuthetha ngezenzo zamandla zikaYehova,+ Okanye onokuvakalisa yonke indumiso yakhe?+   Banoyolo abo bagcina okusesikweni,+ Abenza ubulungisa lonke ixesha.+   Ndikhumbule, Yehova, ngenkoliseko kubo abantu bakho.+ Ndinyamekele ngosindiso lwakho,+   Ukuze ndibone ukulunga kwabanyuliweyo bakho,+ Ukuze ndibe nemihlali ngokuba nemihlali kohlanga lwakho,+ Ukuze ndiqhayise ngelifa lakho.+   Sonile kanye ngokufana nookhokho bethu;+ Senze ububi; senze ngokungendawo.+   Bona ke ookhokho bethu eYiputa, Abazange babonakalise nakuphi na ukuyiqiqa imisebenzi yakho emangalisayo.+ Abazange babukhumbule ububele bakho bothando obuninzi,+ Kodwa baziphatha ngemvukelo elwandle, kuLwandle Olubomvu.+   Wabasindisa ngenxa yegama lakhe,+ Ukuze azise amandla akhe.+   Ngako oko walukhalimela uLwandle Olubomvu, loma;+ Kwaye wabahambisa emanzini anzongonzongo kwanga kusentlango;+ 10  Waza ngoko wabasindisa esandleni salowo wayebathiyile+ Wabahlangula esandleni sotshaba.+ 11  Amanzi azigubungela iintshaba zabo;+ Akuzange kusale namnye kuzo.+ 12  Ngoko bakholwa lilizwi lakhe;+ Bayivuma indumiso yakhe.+ 13  Bayilibala ngokukhawuleza imisebenzi yakhe;+ Abazange balindele icebo lakhe.+ 14  Kodwa babonisa umnqweno wabo wokuzingca entlango+ Baza bamcikida uThixo enkqantosini.+ 15  Wabanika isicelo sabo+ Waza wathumela isifo esiqhenqethayo emphefumlweni wabo.+ 16  Bammonela uMoses enkampini,+ NoAron ongcwele kaYehova.+ 17  Wandula ke umhlaba wavuleka waza waginya uDatan,+ Waza waligubungela ibandla lika-Abhiram.+ 18  Nomlilo watshisa phakathi kwendibano yabo;+ Ilangatye labaqwenga abo bangendawo.+ 19  Ngapha koko, benza ithole eHorebhe+ Baza baqubuda kuwo umfanekiso otyhidiweyo,+ 20  Kangangokuba balwananisa uzuko lwam+ Ngembonakaliso yenkunzi yenkomo, into edla utyani.+ 21  Bamlibala uThixo uMsindisi wabo,+ UMenzi wezinto ezinkulu eYiputa,+ 22  Imisebenzi emangalisayo kwilizwe lakwaHam,+ Izinto ezoyikekayo kuLwandle Olubomvu.+ 23  Wayesele eza kuthi mababhujiswe,+ Ukuba kwakungekho ngenxa kaMoses onyuliweyo wakhe, Owema ethubeni phambi kwakhe,+ Ukuze ubuye umsindo wakhe, angabonakalisi.+ 24  Balicekisa ilizwe elinqwenelekayo;+ Babengakholwa lilizwi lakhe.+ 25  Bamana bembombozela ezintenteni zabo;+ Abazange baliphulaphule ilizwi likaYehova.+ 26  Wasiphakamisa ke isandla sakhe efunga ngabo,+ Wathi uya kubawisa entlango,+ 27  Wayeya kuyiwisa inzala yabo phakathi kweentlanga,+ Wayeya kubachithachitha emazweni.+ 28  Bazibandakanya noBhahali wasePehore+ Badla imibingelelo yabafileyo.+ 29  Njengoko babecaphukisa ngezenzo zabo,+ Ngoku bafikelwa sisibetho phakathi kwabo.+ 30  Xa uFinehasi wemayo waza wangenelela,+ Ngoko isibetho samiswa. 31  Kwabalelwa kuye njengobulungisa oko Kwizizukulwana ngezizukulwana ukusa kwixesha elingenammiselo.+ 32  Ngokubhekele phaya, bacaphukisa emanzini aseMeribha,+ Kangangokuba uMoses wahlelwa bububi ngenxa yabo.+ 33  Kuba bawenza krakra umoya wakhe Waza wathetha ngobutyhuthu-tyhuthu ngemilebe yakhe.+ 34  Abazange bazibhubhise izizwana,+ Njengoko uYehova wayetshilo kubo.+ 35  Baxubana neentlanga+ Yaye bafunda imisebenzi yazo.+ 36  Bakhonza izithixo zazo,+ Zona ke ezi zaba ngumgibe kubo.+ 37  Babebingelela ngoonyana babo+ Nangeentombi zabo kwiidemon.+ 38  Ngoko baphalaza igazi elimsulwa,+ Igazi loonyana babo neentombi zabo, Ababingelela ngazo kwizithixo zakwaKanan;+ Nelizwe langcoliswa luphalazo-gazi.+ 39  Baba ngabangahlambulukanga ngemisebenzi yabo+ Baba neentlobano zokuziphatha okubi ngezenzo zabo.+ 40  Wavutha umsindo kaYehova nxamnye nabantu bakhe,+ Walicekisa ilifa lakhe.+ 41  Ngokuphindaphindiweyo wabanikela esandleni seentlanga,+ Ukuze abo babathiyayo babalawule,+ 42  Nokuze iintshaba zabo zibacinezele, Nokuze bathotyelwe phantsi kwesandla sazo.+ 43  Izihlandlo ezininzi wayebahlangula,+ Kodwa bona babeziphatha ngemvukelo kwikhondo labo lokungathobeli,+ Babehliswa ngenxa yesiphoso sabo.+ 44  Wayekubona ukubandezeleka kwabo+ Akuva ukukhala kwabo bembongoza.+ 45  Wayewukhumbula umnqophiso wakhe kubo,+ Wayezisola ngobubele bakhe bothando obuninzi obuzukileyo.+ 46  Wayebanika ukuba babe ngabasizelekayo Phambi kwabo bonke abo bababambe njengabathinjwa.+ 47  Sisindise, Yehova Thixo wethu,+ Uze usiqokelele ndawonye ezintlangeni+ Ukuze sibulele igama lakho elingcwele,+ Sithethe ngemigcobo indumiso yakho.+ 48  Makabongwe uYehova uTHIXO kaSirayeli+ Ukususela kwixesha elingenammiselo kuse kwixesha elingenammiselo; Yaye bonke abantu bamele bathi Amen.+ Dumisani uYa!+

Umbhalo osemazantsi