Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IBhayibhile Kwi-Intanethi | INGUQULELO YEHLABATHI ELITSHA YEZIBHALO EZINGCWELE

INdumiso 105:1-45

105  Bulelani kuYehova, bizani egameni lakhe,+Zaziseni phakathi kwezizwana izenzo zakhe.+   Mvumeleni, nimculele uncuthu lwengoma,+Zixhalabiseni ngemisebenzi yakhe yonke emangalisayo.+   Qhayisani ngegama lakhe elingcwele.+Mayibe nemihlali intliziyo yabo bamfunayo uYehova.+   Funani uYehova namandla akhe.+Funani ubuso bakhe rhoqo.+   Khumbulani imisebenzi yakhe emangalisayo ayenzileyo,+Imimangaliso yakhe nezigwebo zomlomo wakhe,+   Owu mbewu ka-Abraham umkhonzi wakhe,+Nina bonyana bakaYakobi, abanyuliweyo bakhe.+   Yena unguYehova uThixo wethu.+Izigwebo zakhe zisemhlabeni wonke.+   Uwukhumbule umnqophiso wakhe ukusa kwixesha elingenammiselo,+Ilizwi elingumyalelo wakhe, ukusa kwizizukulwana eziliwaka,+   Mnqophiso lowo wawenza noAbraham,+Nesifungo sakhe kuIsake,+ 10  Eso wasigcina simi njengommiselo kuYakobi,Njengomnqophiso ohlala ngokungenammiselo kuSirayeli,+ 11  Esithi: “Ndiya kukunika ilizwe laseKanan+Njengesabelo selifa lakho.”+ 12  Oku kwakunjalo xa babembalwa ngenani,+Ewe, bembalwa kakhulu, yaye bengabaphambukeli kulo.+ 13  Babehambahamba kwiintlanga ngeentlanga,+Besuka kobunye ubukumkani baye kwesinye isizwana.+ 14  Akazange avumele nawuphi na umntu ukuba abaqhathe,+Kodwa ngenxa yabo wohlwaya ookumkani,+ 15  Esithi: “Musani ukubachukumisa abathanjisiweyo bam,+Ningenzi okubi nakubaprofeti bam.”+ 16  Wabiza indlala yeza kulo ilizwe;+Waphula zonke iintonga ekujingiswa kuzo izonka ezibusazinge.+ 17  Wathumela phambi kwabo indodaEyathengiswayo ukuba ibe likhoboka, uYosefu.+ 18  Bazixhwalekisa iinyawo zakhe ngamakhamandela,+Umphefumlo wakhe waba sezintsimbini;+ 19  De kwaba lixesha lokufika kwelizwi lakhe,+Intetho kaYehova yamsulungekisa.+ 20  Ukumkani wathumela ukuze amkhulule,+Umlawuli wezizwana, ukuze amkhulule. 21  Wammisa waba yinkosi endlwini yakhe+Nanjengomlawuli phezu kwayo yonke impahla yakhe,+ 22  Ukuze abophe iinkosana ezikholekileyo emphefumlweni wakhe+Nokuba afundise amadoda akhe akhulileyo ubulumko.+ 23  USirayeli weza eYiputa,+NoYakobi waba ngumphambukeli kwilizwe lakwaHam.+ 24  Wabenza baqhama kakhulu abantu bakhe,+Wabenza banamandla ngakumbi kuneentshaba zabo.+ 25  Wayiyeka yatshintsha intliziyo yabo ukuba babathiye abantu bakhe,+Baziphathe ngobuqhokolo nxamnye nabakhonzi bakhe.+ 26  Wathumela uMoses umkhonzi wakhe,+UAron awayemnyulile.+ 27  Babeka phakathi kwabo imibandela yemiqondiso yakhe,+Nemimangaliso kwilizwe lakwaHam.+ 28  Wathumela ubumnyama waza ke walenza laba mnyama;+Yaye abazange bawavukele amazwi akhe.+ 29  Wawatshintsha amanzi abo aba ligazi,+Kwaye wazibulala iintlanzi zabo.+ 30  Ilizwe labo lanyakazela amasele,+Kumagumbi angaphakathi ookumkani babo. 31  Wathi kufanele kufike izibawu,+Iimbuzane kuyo yonke imimandla yabo.+ 32  Wabanika izantyalantyala zemvula zaba sisichotho,+Umlilo odangazelayo elizweni labo.+ 33  Wabetha imidiliya yabo nemikhiwane yaboWaphula nemithi yommandla wabo.+ 34  Wathi kufanele kufike iinkumbi,+Nohlobo oluthile lweenkumbi, ezingenakubalwa.+ 35  Zabudla bonke utyani elizweni labo;+Zasidla nesiqhamo somhlaba wabo. 36  Waza waxabela onke amazibulo kwilizwe labo,+Ukuqala kwamandla abo onke okuvelisa inzala.+ 37  Yaye wabakhupha benesilivere negolide;+Kwaye phakathi kwezizwe zakhe kwakungekho ukhubekayo. 38  IYiputa yaba nemihlali ukuphuma kwabo,Kuba ukunkwantyisa kwabo kwawafikela.+ 39  Waneka ilifu langumkhusane,+Nomlilo ukuba ubakhanyisele ebusuku.+ 40  Bacela, yaye wazisa izagwityi,+Kwaye wabanelisa ngesonka esivela ezulwini.+ 41  Wavula iliwa, kwaqukuqela amanzi;+Wona ehla njengomlambo kwimimandla engumqwebedu.+ 42  Kuba walikhumbula ilizwe lakhe elingcwele noAbraham umkhonzi wakhe.+ 43  Ngoko wabakhupha abantu bakhe ngokugcoba,+Abanyuliweyo bakhe ngentswahla yovuyo.+ 44  Wabanika amazwe eentlanga,+Badla ilifa imveliso yomsebenzi onzima wamaqela eentlanga,+ 45  Ukuze bagcine imimiselo yakhe+Bayibambe imithetho yakhe.+Dumisani uYa!+

Umbhalo osemazantsi