Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IBhayibhile Kwi-Intanethi | INGUQULELO YEHLABATHI ELITSHA YEZIBHALO EZINGCWELE

INdumiso 105:1-45

105  Bulelani kuYehova, bizani egameni lakhe,+ Zaziseni phakathi kwezizwana izenzo zakhe.+   Mvumeleni, nimculele uncuthu lwengoma,+ Zixhalabiseni ngemisebenzi yakhe yonke emangalisayo.+   Qhayisani ngegama lakhe elingcwele.+ Mayibe nemihlali intliziyo yabo bamfunayo uYehova.+   Funani uYehova namandla akhe.+ Funani ubuso bakhe rhoqo.+   Khumbulani imisebenzi yakhe emangalisayo ayenzileyo,+ Imimangaliso yakhe nezigwebo zomlomo wakhe,+   Owu mbewu ka-Abraham umkhonzi wakhe,+ Nina bonyana bakaYakobi, abanyuliweyo bakhe.+   Yena unguYehova uThixo wethu.+ Izigwebo zakhe zisemhlabeni wonke.+   Uwukhumbule umnqophiso wakhe ukusa kwixesha elingenammiselo,+ Ilizwi elingumyalelo wakhe, ukusa kwizizukulwana eziliwaka,+   Mnqophiso lowo wawenza noAbraham,+ Nesifungo sakhe kuIsake,+ 10  Eso wasigcina simi njengommiselo kuYakobi, Njengomnqophiso ohlala ngokungenammiselo kuSirayeli,+ 11  Esithi: “Ndiya kukunika ilizwe laseKanan+ Njengesabelo selifa lakho.”+ 12  Oku kwakunjalo xa babembalwa ngenani,+ Ewe, bembalwa kakhulu, yaye bengabaphambukeli kulo.+ 13  Babehambahamba kwiintlanga ngeentlanga,+ Besuka kobunye ubukumkani baye kwesinye isizwana.+ 14  Akazange avumele nawuphi na umntu ukuba abaqhathe,+ Kodwa ngenxa yabo wohlwaya ookumkani,+ 15  Esithi: “Musani ukubachukumisa abathanjisiweyo bam,+ Ningenzi okubi nakubaprofeti bam.”+ 16  Wabiza indlala yeza kulo ilizwe;+ Waphula zonke iintonga ekujingiswa kuzo izonka ezibusazinge.+ 17  Wathumela phambi kwabo indoda Eyathengiswayo ukuba ibe likhoboka, uYosefu.+ 18  Bazixhwalekisa iinyawo zakhe ngamakhamandela,+ Umphefumlo wakhe waba sezintsimbini;+ 19  De kwaba lixesha lokufika kwelizwi lakhe,+ Intetho kaYehova yamsulungekisa.+ 20  Ukumkani wathumela ukuze amkhulule,+ Umlawuli wezizwana, ukuze amkhulule. 21  Wammisa waba yinkosi endlwini yakhe+ Nanjengomlawuli phezu kwayo yonke impahla yakhe,+ 22  Ukuze abophe iinkosana ezikholekileyo emphefumlweni wakhe+ Nokuba afundise amadoda akhe akhulileyo ubulumko.+ 23  USirayeli weza eYiputa,+ NoYakobi waba ngumphambukeli kwilizwe lakwaHam.+ 24  Wabenza baqhama kakhulu abantu bakhe,+ Wabenza banamandla ngakumbi kuneentshaba zabo.+ 25  Wayiyeka yatshintsha intliziyo yabo ukuba babathiye abantu bakhe,+ Baziphathe ngobuqhokolo nxamnye nabakhonzi bakhe.+ 26  Wathumela uMoses umkhonzi wakhe,+ UAron awayemnyulile.+ 27  Babeka phakathi kwabo imibandela yemiqondiso yakhe,+ Nemimangaliso kwilizwe lakwaHam.+ 28  Wathumela ubumnyama waza ke walenza laba mnyama;+ Yaye abazange bawavukele amazwi akhe.+ 29  Wawatshintsha amanzi abo aba ligazi,+ Kwaye wazibulala iintlanzi zabo.+ 30  Ilizwe labo lanyakazela amasele,+ Kumagumbi angaphakathi ookumkani babo. 31  Wathi kufanele kufike izibawu,+ Iimbuzane kuyo yonke imimandla yabo.+ 32  Wabanika izantyalantyala zemvula zaba sisichotho,+ Umlilo odangazelayo elizweni labo.+ 33  Wabetha imidiliya yabo nemikhiwane yabo Waphula nemithi yommandla wabo.+ 34  Wathi kufanele kufike iinkumbi,+ Nohlobo oluthile lweenkumbi, ezingenakubalwa.+ 35  Zabudla bonke utyani elizweni labo;+ Zasidla nesiqhamo somhlaba wabo. 36  Waza waxabela onke amazibulo kwilizwe labo,+ Ukuqala kwamandla abo onke okuvelisa inzala.+ 37  Yaye wabakhupha benesilivere negolide;+ Kwaye phakathi kwezizwe zakhe kwakungekho ukhubekayo. 38  IYiputa yaba nemihlali ukuphuma kwabo, Kuba ukunkwantyisa kwabo kwawafikela.+ 39  Waneka ilifu langumkhusane,+ Nomlilo ukuba ubakhanyisele ebusuku.+ 40  Bacela, yaye wazisa izagwityi,+ Kwaye wabanelisa ngesonka esivela ezulwini.+ 41  Wavula iliwa, kwaqukuqela amanzi;+ Wona ehla njengomlambo kwimimandla engumqwebedu.+ 42  Kuba walikhumbula ilizwe lakhe elingcwele noAbraham umkhonzi wakhe.+ 43  Ngoko wabakhupha abantu bakhe ngokugcoba,+ Abanyuliweyo bakhe ngentswahla yovuyo.+ 44  Wabanika amazwe eentlanga,+ Badla ilifa imveliso yomsebenzi onzima wamaqela eentlanga,+ 45  Ukuze bagcine imimiselo yakhe+ Bayibambe imithetho yakhe.+ Dumisani uYa!+

Umbhalo osemazantsi