Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

INdumiso 104:1-35

104  Mbonge uYehova, mphefumlo wam.+Owu Yehova Thixo wam, ungqineke umkhulu kakhulu.+Wambethe isidima nobungangamsha,+   Ozisongela ngokukhanya ngokungathi sisambatho,+Owolula amazulu njengelaphu lentente,+   Lowo wakha amagumbi akhe aphezulu ngemiqadi emanzini,+Owenza amafu abe yinqwelo yakhe,+Ohamba ngamaphiko omoya,+   Owenza iingelosi zakhe zibe ngoomoya,+Abalungiseleli bakhe babe ngumlilo oqwengayo.+   Useke umhlaba phezu kweendawo omiswe kuzo;+Awuyi kushukunyiswa ukusa kwixesha elingenammiselo, okanye nangonaphakade.+   Uwugubungele ngamanzi anzongonzongo kanye njengesambatho.+Amanzi ayeme phezu kweentaba.+   Asaba ngokukhalinyelwa nguwe;+Ngesandi sendudumo yakho abaleka ngokuphakuzela—   Iintaba zenyuka,+Amathafa asentlanjeni ehla—Aya kuloo ndawo uwasekele yona.   Wamisa umda, afanele angawudluli,+Ukuze angawugubungeli kwakhona umhlaba.+ 10  Uthumela imithombo ezintlanjeni;+Iqhubeka ihamba phakathi kweentaba. 11  Ngokuqhubekayo iseza onke amarhamncwa asendle;+Amaqwarhashe+ aqabula unxano lwawo rhoqo. 12  Kuhlala phezu kwayo izidalwa eziphaphazelayo zamazulu;+Ziqhubeka zivakalisa isandi sazo phakathi kwamahlamvu ashinyeneyo.+ 13  Unkcenkceshela iintaba emagumbini akhe aphezulu.+Umhlaba waneliswa sisiqhamo semisebenzi yakho.+ 14  Uhlumisela izilo ingca eluhlaza,+Notyani ukuze kuncedwe uluntu,+Ukuba kuphume ukutya emhlabeni,+ 15  Newayini eyenza intliziyo yomntu ofayo ibe nemihlali,+Ukukhazimlisa ubuso ngeoli,+Nesonka sokuxhasa intliziyo yomntu ofayo.+ 16  Imithi kaYehova iyanela,Imisedare yaseLebhanon ayityalileyo,+ 17  Apho iintaka zizenzela khona iindlwane.+Yona ke ingwamza, indlu yayo isemithini yejunipha.+ 18  Iintaba eziphakamileyo+ zezeebhokhwe zasezintabeni;+Iingxondorha yindawo yokusabela iimbila.+ 19  Inyanga uyenzele amaxesha amisiweyo;+Ilanga liyazazi apho litshona khona.+ 20  Ubangela ubumnyama, ukuze kube sebusuku;+Zihambahambe ngabo zonke izilwanyana zasendle. 21  Iingonyama ezintsha ezinezingci zigqumela ixhoba+Nokufuna ukutya kwazo kuThixo.+ 22  Ilanga liyakhanya+—zimkeZize zibuthume kwiindawo zazo zokuzimela. 23  Umntu uyaphuma aye emsebenzini wakhe+Nasenkonzweni yakhe kude kuhlwe.+ 24  Hayi indlela emininzi ngayo imisebenzi yakho, Yehova!+Yonke uyenze ngobulumko.+Uzele umhlaba yimveliso yakho.+ 25  Lona ke olu lwandle lukhulu yaye lubanzi,+Apho kukho izinto ezinambuzelayo ezingenakubalwa,+Izidalwa eziphilayo, ezincinane kwakunye nezikhulu.+ 26  Zihamba apho iinqanawa;+Yona ke iLeviyatan,+ yona uyiyilile ukuba idlale kulo.+ 27  Zonke ezi—zihlala zilindele kuwe+Ukuba uzinike ukutya kwazo ngexesha lako.+ 28  Zithabatha oko uzinika kona.+Uyasivula isandla sakho—zaneliswe zizinto ezilungileyo.+ 29  Ukuba uyabufihla ubuso bakho, ziyaphazamiseka.+Ukuba uyawususa umoya wazo, ziyabhubha,+Zibuyele eluthulini lwazo.+ 30  Ukuba uthumela umoya wakho, ziyadalwa;+Ubenze butsha ubuso bomhlaba. 31  Uzuko lukaYehova luya kubakho ukusa kwixesha elingenammiselo.+UYehova uya kuba nemihlali ngemisebenzi yakhe.+ 32  Ukhangela umhlaba, uze wona ungcangcazele;+Uchukumisa iintaba, zize zona ziqhume.+ 33  Ndiza kumvumela uYehova ubomi bam bonke;+Ndiza kumculela uncuthu lwengoma uThixo wam logama nje ndisekho.+ 34  Ukucamngca kwam ngaye makuyolise.+Mna ke ndiya kuba nemihlali ngoYehova.+ 35  Aboni baya kupheliswa emhlabeni;+Nabo ke bangendawo, abayi kuba sabakho.+Mbonge uYehova, mphefumlo wam. Dumisani uYa!+

Umbhalo osemazantsi