Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

INdumiso 103:1-22

EkaDavide. 103  Mbonge uYehova, mphefumlo wam,+Nayo yonk’ into engaphakathi kwam, igama lakhe elingcwele.+   Mbonge uYehova, mphefumlo wam,Ungakulibali ukwenza kwakhe konke,+   Yena oxolela sonke isiphoso sakho,+Ophilisa zonke izifo zakho,+   Ohlangula ubomi bakho emhadini,+Okuthwesa ububele bothando neenceba,+   Owanelisa ixesha lakho lokudla ubomi ngokulungileyo;+Ubutsha bakho bumana buzihlaziya kanye njengobo bokhozi.+   UYehova uphumeza izenzo zobulungisa+Nezigwebo ngenxa yabo bonke abo baqhathwayo.+   Wazazisa iindlela zakhe kuMoses,+Izenzo zakhe koonyana bakaSirayeli.+   UYehova unenceba nobabalo,+Uzeka kade umsindo yaye unobubele bothando obuninzi.+   Akayi kuqhubeka ehlab’ amadlala ngalo lonke ixesha,+Engayi kuhlala ecaphukile ukusa kwixesha elingenammiselo.+ 10  Akenzanga kuthi kanye ngokwezono zethu;+Engasiziseli noko kusifaneleyo ngokweziphoso zethu.+ 11  Kuba njengoko amazulu ephakamile kunomhlaba,+Ububele bakhe bothando bongamile kwabo bamoyikayo.+ 12  Njengokuba kude kwempumalanga entshonalanga,+Kunjalo ukukukhwelelisa kwakhe kude nathi ukunxaxha kwethu.+ 13  Njengoyise obenzela inceba oonyana bakhe,+UYehova ubenzele inceba abo bamoyikayo.+ 14  Kuba yena uyakwazi ukuyilwa kwethu,+Ekhumbula ukuba siluthuli.+ 15  Yena ke umntu ofayo, imihla yakhe injengaleyo yengca eluhlaza;+Indlela atyatyamba ngayo injengeyentyatyambo yasendle.+ 16  Kuba kudlula umoya nje phezu kwayo, ize ingabi sabakho;+Nendawo yayo ingabi sayiqonda ngokubhekele phaya.+ 17  Kodwa ububele bothando bukaYehova bususela kwixesha elingenammiselo bude buse kwixesha elingenammiselo+Kwabo bamoyikayo,+Nobulungisa bakhe koonyana boonyana,+ 18  Kwabo bagcina umnqophiso wakhe+Nakwabo bayikhumbulayo imiyalelo yakhe khon’ ukuze bayenze.+ 19  UYehova uyimise ngokuqinileyo itrone yakhe emazulwini;+Ubukumkani bakhe bulawula phezu kwayo yonk’ into.+ 20  Mbongeni uYehova, nina zingelosi zakhe,+ zomeleleyo ngamandla, zenza ilizwi lakhe,+Ngokuphulaphula isandi selizwi lakhe.+ 21  Mbongeni uYehova, nonke nina mikhosi yakhe,+Niba balungiseleli bakhe, abenza ukuthanda kwakhe.+ 22  Mbongeni uYehova, nonke nina misebenzi yakhe,+Kuzo zonke iindawo zolawulo lwakhe.+Mbonge uYehova, mphefumlo wam.+

Umbhalo osemazantsi