INdumiso 100:1-5

Uncuthu lwengoma yokubulela.+ 100  Dumani kuYehova ngoloyiso, nonke nina bantu bomhlaba.+   Mkhonzeni uYehova ninemihlali.+Ngenani phambi kwakhe ngentswahla yovuyo.+   Yazini ukuba uYehova nguThixo.+Nguye owasenzayo, asisithi.+Thina singabantu bakhe nezimvu zedlelo lakhe.+   Ngenani emasangweni nibulela,+Ezintendelezweni zakhe nidumisa.+Bulelani kuye, nibonge igama lakhe.+   Kuba uYehova ulungile;+Ububele bakhe bothando bukho ukusa kwixesha elingenammiselo,+Nokuthembeka kwakhe kukwizizukulwana ngezizukulwana.+

Umbhalo osemazantsi