Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

IMizekeliso 8:1-36

8  Abumemezi na ubulumko,+ nokuqonda akulivakalisi na ilizwi lako?+  Buzimisa phezulu,+ ekudibaneni komendo, kwiindawo eziphakamileyo.  Ecaleni kwamasango, emasangweni edolophu,+ ekungeneni emasangweni budanduluka kakhulu busithi:+  “Kuni, madoda, ndiyabiza, yaye ilizwi lam lisingiswa koonyana babantu.+  Owu nina bangenamava, buqondeni ubuqili;+ nani baziziyatha, yiqondeni intliziyo.+  Phulaphulani, ngokuba ndithetha izinto ezibalaseleyo,+ nokuvula imilebe yam kuthe tye.+  Ngokuba inkalakahla yam ithetha inyaniso ngesandi esiphantsi;+ nobungendawo buyinto ecekisekayo emilebeni yam.+  Onke amazwi omlomo wam abubulungisa.+ Phakathi kwawo akukho nto ijijekileyo okanye igwenxa.+  Onke acacile koqondayo, yaye athe tye kwabo bafumana ukwazi.+ 10  Thabathani ingqeqesho yam kunesilivere, nokwazi kunegolide.+ 11  Ngokuba ubulumko bulunge ngakumbi kuneekorale,+ nazo zonke ezinye izinto eziyolisayo azinakulinganiswa nabo.+ 12  “Mna, bulumko, ndihleli nobuqili+ ndaza ndafumana kwanolwazi lwamandla okucinga.+ 13  Ukoyika uYehova kuthetha ukuthiya okubi.+ Ukuziphakamisa nekratshi+ nendlela embi nomlomo onobugwenxa+ ndikuthiyile. 14  Ndinecebo+ nobulumko bobuqili.+ Mna—ndinokuqonda;+ ndinamandla.+ 15  Ookumkani balawula ngam, namagosa aphakamileyo amisela ubulungisa.+ 16  Iinkosana zilawula ngam njengeenkosana,+ nazo zonke izidwangube zigweba ngobulungisa.+ 17  Abo bandithandayo ndiyabathanda nam,+ nabo bandifunayo bayandifumana.+ 18  Ubutyebi nozuko,+ lilifa lezinto ezixabisekileyo nobulungisa zezam.+ 19  Isiqhamo sam silunge ngakumbi kunegolide, kwanangaphezu kwegolide esulungekileyo, nemveliso yam ngaphezu kwesilivere esulungekileyo.+ 20  Ndihamba kumendo wobulungisa,+ phakathi kwiindlela zomgwebo,+ 21  ukuze abo bandithandayo ndibadlise ilifa;+ ndize ndibagcine bezele oovimba babo.+ 22  “UYehova wandivelisa njengentlahlela yendlela yakhe,+ oyena ungaphambili kwizinto awazifezayo kwakudala.+ 23  Ndamiswa ukususela kwixesha elingenammiselo,+ ukususela ekuqaleni, ukususela kumaxesha angaphambi komhlaba.+ 24  Engekabikho amanzi anzongonzongo ndazalwa ngenimba,+ ingekabikho imithombo enamanzi amaninzi. 25  Ngaphambi kokuzinziswa kweentaba,+ ngaphambi kweenduli, ndazalwa ngenimba, 26  engekawenzi umhlaba+ nezithuba ezivulekileyo nenxalenye yokuqala yothuli yelizwe elinemveliso.+ 27  Ekuwalungiseni kwakhe amazulu ndandikho;+ ekumiseleni kwakhe isazinge phezu kwamanzi anzongonzongo,+ 28  ekuqiniseni kwakhe iingqimba zamafu phezulu,+ ekomelezeni kwakhe imithombo yamanzi anzongonzongo,+ 29  ekumiseleni kwakhe ulwandle ummiselo ukuba amanzi afanele angawugqithi umyalelo wakhe,+ ekumiseleni kwakhe iziseko zehlabathi,+ 30  ngoko ndandisecaleni kwakhe njengomsebénzi onobuchule,+ yaye wayendithanda ngokukhethekileyo+ imihla ngemihla, ndichulumanca phambi kwakhe amaxesha onke,+ 31  ndichulumanca kwilizwe elinemveliso lomhlaba wakhe,+ nezinto endazithandayo zazikoonyana babantu.+ 32  “Ke kaloku, bonyana, ndiphulaphuleni; ewe, banoyolo abazigcinayo kanye iindlela zam.+ 33  Phulaphulani ingqeqesho nize nilumke,+ yaye ningabonisi ukungakhathali.+ 34  Unoyolo umntu ondiphulaphulayo ngokuhlala ephaphile eminyangweni yam imihla ngemihla, ngokulinda emigubasini yeminyango yam.+ 35  Ngokuba ondifumanayo mna uya kufumana ubomi+ ngokuqinisekileyo, azuze nenkoliseko kaYehova.+ 36  Kodwa lowo undiphosayo ugonyamela umphefumlo wakhe;+ bonke abo bandithiya kakhulu bathanda ukufa.”+

Umbhalo osemazantsi