Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

IMizekeliso 7:1-27

7  Nyana wam, gcina amazwi am,+ uze uyigcine kuwe imiyalelo yam.+  Gcina imiyalelo yam uze uqhubeke uphila,+ nomthetho wam njengokhozo+ lwamehlo akho.  Yibophe eminweni yakho,+ uze uyibhale elucwecweni lwentliziyo yakho.+  Yithi kubulumko:+ “Ungudade wethu”; uze uthi kukuqonda “usisiZalwane,”  ukuze kukulinde emfazini wasemzini+ onelizwi eligudileyo.+  Ngokuba ngefestile yendlu yam, ndakroba+ ndakhangela phantsi,  ndaqondela phezu kwabangenamava.+ Ndandinomdla ekuqondeni phakathi koonyana umfana oswele intliziyo,+  edlula esitratweni esikufuphi nembombo yakhe, waza wahamba ngendlela ngasendlwini yakhe,+  ngorhatya, ngokuhlwa kwemini,+ ekusondeleni kobusuku nesithokothoko. 10  Yaye, khangela! kwakukho umfazi esiya kumhlangabeza, enesambatho sikanongogo+ nentliziyo enobuqhokolo. 11  Uyaphithizela yaye unenkani.+ Azihlali endlwini yakhe iinyawo zakhe.+ 12  Uthi ephandle, abe ekwiindawo zembutho,+ elalela kufuphi nazo zonke iimbombo.+ 13  Yaye wambamba waza wamanga.+ Wazenza okhaliphileyo, waza wathi kuye: 14  “Imibingelelo yobudlelane ibiphezu kwam.+ Namhlanje ndizifezekisile izibhambathiso zam.+ 15  Kungenxa yoko le nto ndiye ndaphuma ndeza kukuhlangabeza, ukufuna ubuso bakho, ukuze ndikufumane. 16  Sendiwuhombisile umandlalo wam ngesigqubuthelo, ngezinto ezinemibala emininzi, ilinen yaseYiputa.+ 17  Ndifefe umandlalo wam ngemore, ngekhala nangesinamon.+ 18  Yiza ke, sizanelise ngothando kude kuse; masiziyolise ngezincokoliso zothando.+ 19  Ngokuba indoda ayikho endlwini yayo; ihambe uhambo olude.+ 20  Ingxowa yemali isesandleni sayo. Ngomhla wokuhlangana kwenyanga yobuya ize endlwini yayo.” 21  Umlahlekisile ngobuciko bakhe obuninzi.+ Wamlukuhla ngokuguda kwemilebe yakhe.+ 22  Ngequbuliso uyamlandela,+ njengenkunzi yenkomo isiya ekuxhelweni, nangokungathi ufakwe amakhamandela njengaxa kuqeqeshwa umntu osisidenge, 23  lude utolo lusicande sivuleke isibindi sakhe,+ kanye njengentaka ingxamela esibatheni,+ ingazi ukuba oko kuchaphazela kanye umphefumlo wayo.+ 24  Ke kaloku, bonyana, ndiphulaphuleni nize nilinikele ingqalelo ilizwi lomlomo wam.+ 25  Ngamana intliziyo yakho ingangaphambukeli kwiindlela zakhe. Ungaphambukeli emendweni wakhe.+ 26  Ngokuba baninzi abawisileyo wababulala,+ yaye bonke abo babulewe nguye baninzi.+ 27  Indlu yakhe ziindlela zeShiyol;+ ezihlela kumagumbi angaphakathi okufa.+

Umbhalo osemazantsi