Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

IMizekeliso 4:1-27

4  Yiphulaphuleni, bonyana, ingqeqesho kayihlo+ nize ninikele ingqalelo, khon’ ukuze nikwazi ukuqonda.+  Kuba ngokuqinisekileyo ndiya kuninika uyalelo olulungileyo.+ Musani ukuwushiya umyalelo wam.+  Kuba ndaba ngunyana wokwenene kubawo,+ othambileyo nokuphela kwakhe phambi koma.+  Wayendifundisa+ aze athi kum: “Ngamana intliziyo yakho+ ingawabamba nkqi amazwi am.+ Gcina imiyalelo yam uze uqhubeke uphila.+  Zuza ubulumko,+ zuza ukuqonda.+ Musa ukulibala, uze ungathi gu bucala emazwini omlomo wam.+  Musa ukubushiya, buya kukugcina. Buthande, buya kukulondoloza.  Ubulumko yinto eyintloko.+ Zuza ubulumko; kunye nako konke oko ukuzuzayo, zuza ukuqonda.+  Buhloniphe kakhulu, kwaye buya kukuphakamisa.+ Buya kukuzukisa ngenxa yokuba uyabuwola.+  Buya kunika intloko yakho isidanga esinomtsalane;+ buya kukujizeka ngesithsaba sobuhle.”+ 10  Yiva, nyana wam, uze wamkele amazwi am.+ Iya kwandula ke ibe mininzi iminyaka yobomi bakho.+ 11  Ndiza kukuyalela ngendlela yobulumko;+ ndiza kukunyathelisa emkhondweni othe tye.+ 12  Ekuhambeni kwakho, amanyathelo akho akayi kuxinana;+ nokuba uyabaleka, akuyi kukhubeka.+ 13  Bamba ingqeqesho;+ musa ukuyiyeka.+ Yilondoloze, kuba yona ibubomi bakho.+ 14  Musa ukungena emendweni wabangendawo,+ ungahambi ngqo uye endleleni yababi.+ 15  Yiphephe,+ ungadluli ngakuyo;+ phambuka kuyo, uze udlule.+ 16  Kuba abalali ukuba abenzanga bubi,+ nobuthongo babo abuhli ukuba abakhubekisanga uthile.+ 17  Kuba badle isonka sobungendawo,+ basela iwayini yezenzo zogonyamelo.+ 18  Kodwa umendo wamalungisa unjengokukhanya okuqaqambileyo okuya kukhanya ngokukhanya de kube semini emaqanda.+ 19  Indlela yabangendawo injengesithokothoko;+ abakwazi oko bakhubeka kuko.+ 20  Nyana wam, nikela ingqalelo emazwini am.+ Iintetho zam uzithobele indlebe yakho.+ 21  Ngamana azingemki emehlweni akho.+ Zigcine ngaphakathi entliziyweni yakho.+ 22  Kuba zibubomi kwabo bazifumanayo+ nempilo enyameni yabo yonke.+ 23  Ngaphezu kwako konke okunye okumele kulondolozwe, londoloza intliziyo yakho,+ kuba iphuma kuyo imithombo yobomi.+ 24  Yishenxise kuwe intetho egwenxa;+ nokutenxa kwemilebe ukudedisele kude kuwe.+ 25  Wona ke amehlo akho, afanele akhangele ngqo phambili,+ ewe, amehlo akho aqaqambileyo afanele athi ntsho phambi kwakho.+ 26  Wugudise umkhondo wonyawo lwakho,+ yaye ngamana zonke iindlela zakho zingamiselwa ngokuqinileyo.+ 27  Musa ukutyekela ngasekunene okanye ngasekhohlo.+ Lushenxise unyawo lwakho kokubi.+

Umbhalo osemazantsi