Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IBhayibhile Kwi-Intanethi | INGUQULELO YEHLABATHI ELITSHA YEZIBHALO EZINGCWELE

IMizekeliso 30:1-33

30  Amazwi ka-Agure unyana kaYake, isigidimi esinzima.+ Ilizwi lendoda eyomeleleyo kuItiyeli, kuItiyeli noUkali.  Kuba ndingongaqiqiyo kunaye nabani na omnye,+ yaye andiluqondi uluntu;+  andifundanga bulumko;+ nokwazi kwaLowo Ungoyena Ungcwele andikwazi.+  Ngubani na onyukileyo waya ezulwini ukuze ehle?+ Ngubani na ohlanganisa umoya+ kumphakathi wezandla zozibini? Ngubani na osonga amanzi ngengubo yokwaleka?+ Ngubani na omise zonke iziphelo zomhlaba?+ Lingubani na igama lakhe+ yaye lingubani na igama lonyana wakhe, ukuba uyalazi?+  Lonke ilizwi likaThixo lisulungekile.+ Ulikhaka kwabo basabela kuye.+  Musa ukongeza kumazwi akhe,+ ukuze angakohlwayi, nokuze ungangqineki ulixoki.+  Ndicele kuwe izinto ezimbini.+ Musa ukwala nazo kum ngaphambi kokuba ndife.+  Ukungabi nenyaniso nelizwi elixokayo zishenxisele kude kum.+ Musa ukundinika ubuhlwempu okanye ubutyebi.+ Mandidle ukutya endikumiselweyo,+  ukuze ndingabi nakwanela ndize ndikukhanyele+ ndithi: “Ngubani na uYehova?”+ nokuze ndingabi nakuhlwempuzeka ndize ndibe, ndilihlasele igama loThixo wam.+ 10  Musa ukumnyelisa umkhonzi enkosini yakhe,+ ukuze angakuqalekisi, uze ungagqalwa unetyala.+ 11  Kukho isizukulwana esiqalekisa uyise size singambongi unina.+ 12  Kukho isizukulwana esisulungekileyo emehlweni aso+ kodwa esingahlanjwanga kwilindle laso.+ 13  Kukho isizukulwana esimehlo aso aphakamileyo! yaye amehlo aso aqaqambileyo aphakanyisiwe.+ 14  Kukho isizukulwana esimazinyo aso angamakrele namathambo aso emihlathi azizitshetshe zokuxhela,+ ukuze sibadle sibagqibe abaxhwalekileyo emhlabeni namahlwempu phakathi koluntu.+ 15  Isimungunyi-gazi sineentombi ezimbini ezidanduluka zisithi: “Siphe! Siphe!” Kukho izinto ezintathu ezinganeliyo, zine ezingatshoyo ukuthi: “Kwanele!” 16  YiShiyol+ nesibeleko esithintelweyo,+ ngumhlaba onganeliyo ngamanzi,+ nomlilo+ ongatshoyo ukuthi: “Kwanele!”+ 17  Iliso eligculela uyise nelicekisa ukuthobela unina+—aya kulikrukra amahlungulu asentlanjeni, alidle amathole okhozi. 18  Kukho izinto ezintathu ezingqineke zimangalisa gqitha kum, yaye ezine andizazanga: 19  yindlela yokhozi emazulwini, yindlela yenyoka eliweni, yindlela yenqanawa esazulwini solwandle+ nendlela yendoda eyomeleleyo kunye nentombi.+ 20  Inje indlela yomfazi okrexezayo: uyadla, asule umlomo aze athi: “Andenzanga bubi.”+ 21  Ngaphantsi kwezinto ezintathu umhlaba uyaphazamiseka, yaye ngaphantsi kwezine awukwazi ukunyamezela: 22  phantsi kwekhoboka xa lilawula njengokumkani,+ nongenangqiqo xa esiba nokutya okulingeneyo;+ 23  phantsi kwebhinqa elithiyiweyo xa lithatyathwa njengomfazi,+ nesicakakazi xa sihlutha inkosikazi yaso.+ 24  Kukho izinto ezine ezizezona zincinane emhlabeni, kodwa ngethuku lemvelo zilumkile:+ 25  iimbovane zisisizwana esingomelelanga,+ kanti zilungisa ukutya kwazo+ ehlotyeni; 26  iimbila+ zisisizwana esingenamandla, kanti zimisa indlu yazo phezu kwengxondorha;+ 27  iinkumbi+ azinakumkani, kanti zonke zizahlukanisa zibe ngamaqela;+ 28  iqungequ+ libambelela ngezandla zalo yaye likwibhotwe elizukileyo lokumkani. 29  Zintathu ezenza kakuhle ukunyathela kwazo, yaye ezine zithi chu kuhle: 30  yingonyama, eyona inamandla phakathi kwezilo yaye ayibuyi mva kuzo zonke;+ 31  yinja elingesi okanye inkunzi yebhokhwe, nokumkani onebutho lamajoni labantu bakhe.+ 32  Ukuba uthe wenza ngokungenangqiqo ngokuziphakamisa,+ yaye ukuba uthe wamilisela ingqalelo yakho koko, beka isandla emlonyeni.+ 33  Kuba ukuphehla ubisi kuvelisa ibhotolo, yaye ukucudisa impumlo kuvelisa igazi, yaye ukucudisa umsindo kuvelisa ingxabano.+

Umbhalo osemazantsi