Yiya kwinkcazelo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

IMizekeliso 3:1-35

3  Nyana wam, musa ukuwulibala umthetho wam,+ yaye ngamana intliziyo yakho ingayigcina imiyalelo yam,+  ngenxa yokuba kuya kongezelelwa kuwe imihla emide neminyaka yobomi+ noxolo.+  Ngamana ububele bothando nenyaniso zingangakushiyi.+ Zibophelele kuwe emqaleni.+ Zibhale elucwecweni lwentliziyo yakho,+  ukuze ufumane ubabalo nengqiqo elungileyo emehlweni kaThixo nawomntu wasemhlabeni.+  Kholosa ngoYehova ngayo yonke intliziyo yakho,+ ungayami ngokwakho ukuqonda.+  Uze umgqale yena ezindleleni zakho zonke,+ kwaye uya kuwenza uthi tye umendo wakho.+  Musa ukuba sisilumko kwawakho amehlo.+ Yoyika uYehova, usuke ebubini.+  Ngamana oko kungaba kukuphilisa+ enkabeni yakho nokuhlaziyeka emathanjeni akho.+  Beka uYehova ngezinto zakho zexabiso+ nangentlahlela yemveliso yakho yonke.+ 10  Baya kwandula ke oovimba bakho bazaliswe yindyebo;+ neefatyi zakho zesixovulelo ziphuphume iwayini entsha.+ 11  Ingqeqesho kaYehova, nyana wam, musa ukuyigatya;+ ungasenyanyi isohlwayo sakhe,+ 12  ngenxa yokuba lowo amthandayo uYehova uyamohlwaya,+ njengoko noyise esenjenjalo kunyana akholiswayo nguye.+ 13  Unoyolo umntu ofumene ubulumko,+ nomntu ozuze ukuqonda,+ 14  kuba inzuzo yabo ilunge ngakumbi kunenzuzo yesilivere nemveliso yabo kunegolide.+ 15  Buxabiseke ngakumbi kuneekorale,+ nazo zonke ezinye izinto oyoliswa zizo azinakulinganiswa nabo. 16  Imihla emide isesandleni sabo sasekunene;+ esandleni sabo sasekhohlo bubutyebi nozuko.+ 17  Iindlela zabo ziyathandeka, nawo wonke umendo wabo uluxolo.+ 18  Bungumthi wobomi+ kwabo babubambayo, nabo babubamba nkqi+ kuya kuthiwa banoyolo.+ 19  UYehova wawuseka umhlaba ngobulumko.+ Wawazinzisa ngokuqinileyo amazulu ngokuqonda.+ 20  Ngokwazi kwakhe amanzi anzongonzongo ahlukaniswa,+ nesibhakabhaka samafu sithontsiza umkhwitsho.+ 21  Nyana wam, ngamana ezi zinto zingangemki emehlweni akho.+ Londoloza ubulumko bobuqili namandla okucinga,+ 22  yaye oko kuya kuba bubomi emphefumlweni wakho+ nomtsalane emqaleni wakho.+ 23  Ngaloo ndlela uya kuhamba ngonqabiseko+ endleleni yakho, nonyawo lwakho aluyi kubetheka kuyo nantoni na.+ 24  Xa sukuba ulala akuyi kunkwantya;+ yaye ngokuqinisekileyo uya kulala, ibe ubuthongo bakho buya kukuyolisa.+ 25  Akuyi kufuneka woyike nantoni na enkwantyisayo yequbuliso,+ okanye isaqhwithi phezu kwabo bangendawo, ngenxa yokuba sisiza.+ 26  Kuba uYehova uya kuba yintembelo yakho,+ yaye ngokuqinisekileyo uya kulugcina unyawo lwakho ekuthinjweni.+ 27  Musa ukwala nokulungileyo kwabo kuselungelweni labo ukukufumana,+ xa kusemandleni esandla sakho ukukwenza.+ 28  Musa ukuthi kwidlelane lakho: “Hamba, ubuye uze, ndiya kukunika ngomso,” xa ikho into onayo.+ 29  Musa ukuyila nantoni na embi+ ngedlelane lakho, xa lona lihleli nawe ngemvo yonqabiseko.+ 30  Musa ukuxabana nomntu ngaphandle kwesizathu,+ ukuba akakwenzanga bubi.+ 31  Musa ukuyimonela indoda enogonyamelo,+ unganyuli nayiphi na kwiindlela zayo.+ 32  Kuba umntu otenxayo+ uyinto ecekisekayo kuYehova,+ kodwa ukusondelelana naye kokwabo bathe tye.+ 33  Isiqalekiso sikaYehova sisendlwini yongendawo,+ kodwa indawo yokuhlala yabo bangamalungisa uyayisikelela.+ 34  Ukuba kunokuthanani nabagculeli,+ yena uya kubagculela;+ kodwa abalulamileyo uya kubababala.+ 35  Izilumko ziya kuyidla ilifa imbeko,+ kodwa iziyatha zona ziphakamisa ihlazo.+

Umbhalo osemazantsi