Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IBhayibhile Kwi-Intanethi | INGUQULELO YEHLABATHI ELITSHA YEZIBHALO EZINGCWELE

IMizekeliso 28:1-28

28  Abangendawo bayasaba kungekho ubasukelayo,+ kodwa amalungisa anjengengonyama entsha enentembelo.+  Ngenxa yokunxaxha kwelizwe zininzi iinkosana ezilandelelanayo,+ kodwa ngomntu oqondayo onolwazi lokulungileyo inkosana iya kuhlala ithuba elide.+  Indoda eyomeleleyo esweleyo ize iqhathe abasweleyo injengemvula ekhukulisayo+ ukuze kungabikho kutya.  Abo bashiya umthetho badumisa ongendawo,+ kodwa abo bawugcinayo umthetho bayazivuselela nxamnye nabo.+  Abantu ababi abanakusiqonda isigwebo, kodwa abo bafuna uYehova banokuqonda yonk’ into.+  Ulunge ngakumbi osweleyo ohamba ngengqibelelo yakhe kunaye nabani na oneendlela ezigwenxa, nangona esisityebi.+  Unyana oqondayo ugcina umthetho,+ kodwa oneqabane elilidla-kudla uthoba uyise.+  Owandisa izinto zakhe zexabiso ngenzala nangenzuzo enkulu+ uziqokelelela lowo ubabala abasweleyo.+  Oyisusayo indlebe yakhe ekuveni umthetho+—kwanomthandazo wakhe uyinto ecekisekayo.+ 10  Obangela abathe tye bahambe bebhadula+ ngendlela enobubi uya kuwela emhadini wakhe,+ kodwa abangenasiphoso baya kukudla ilifa okulungileyo.+ 11  Umntu osisityebi ulumkile kwawakhe amehlo,+ kodwa isisweli esiqondayo siyamgocagoca.+ 12  Xa amalungisa egcoba,+ ubuhle buyanda; kodwa xa abangendawo bephakama, umntu uzenza mntu wumbi.+ 13  Okugubungelayo ukunxaxha kwakhe akayi kuphumelela,+ kodwa okuvumayo aze akushiye uya kwenzelwa inceba.+ 14  Unoyolo umntu onkwantya rhoqo,+ kodwa oyenza lukhuni intliziyo yakhe uya kuwela kwintlekele.+ 15  Unjengengonyama ebhavumayo nebhere esukelayo umlawuli ongendawo kwisizwana esisweleyo.+ 16  Inkokeli eswele ukuqonda kokwenyaniso iqhelisela inkqatho,+ kodwa othiya ingeniso yokungekho sikweni+ uya kuyolula imihla yakhe. 17  Umntu osindwa lityala legazi lomphefumlo uya kusabela nasemhadini.+ Mabangambambi. 18  Ohamba ngokungenasiphoso uya kusindiswa,+ kodwa ozenza gwenxa iindlela zakhe uya kuwa kwaoko.+ 19  Owulimayo umhlaba wakhe uya kuba nesonka esilingeneyo,+ yaye osukela izinto ezingenaxabiso uya kuba nobuhlwempu obulingeneyo.+ 20  Umntu wezenzo zokuthembeka uya kufumana iintsikelelo ezininzi,+ kodwa ongxamela ukuzuza ubutyebi akayi kuhlala emsulwa.+ 21  Ukukhetha ubuso akulunganga,+ nendoda eyomeleleyo iyanxaxha nje liqhekeza lesonka. 22  Nomntu oneliso elinomona ungxamela izinto zexabiso,+ kodwa akazi ukuba uya kufikelwa kukuswela. 23  Owohlwaya umntu+ uya kuthi emva koko akholeke ngakumbi kunalowo unkwalambisayo ngolwimi lwakhe. 24  Ophanga uyise nonina+ aze athi: “Asikokunxaxha,”+ uliqabane lomntu obangela ukonakala. 25  Omphefumlo ukhukhumeleyo uxhokonxa usukuzwano,+ kodwa othembela ngoYehova uya kutyetyiswa.+ 26  Okholosa ngentliziyo yakhe usisiyatha,+ kodwa ohamba ngobulumko uya kusinda.+ 27  Opha osweleyo akayi kuswela,+ kodwa ofihla amehlo akhe uya kufumana iziqalekiso ezininzi.+ 28  Xa abangendawo bephakama, umntu uyazifihla;+ kodwa xa betshabalala, amalungisa ayanda.+

Umbhalo osemazantsi